ZONTA-KERHO HELSINKI III

Zonta-kerho Helsinki III  on perustettu v. 1985 ja olemmme toimineet aktiivisesti jo yli 30 vuotta. Kansainvälisen Zonta Internationalin 100 -vuotisjuhlaa valmistaudumme viettämään vuonna 2019.

Tällä hetkellä meitä on 22 aktiivista ja energistä jäsentä ja toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi. Kerhomme jäsenet ovat monen alan ammattilaisia ja erityisosaajia. Joukossamme on siis paljon asiantuntemusta elämän ja yhteiskunnan eri osa-alueilta.

Toimimme Helsingissä yhtenä pääkaupunkiseudun kerhoista.  Kerhon toimintasuunnitelma perustuu Piiri 20 hyväksyttyyn strategiaan 2015-2020. Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-5 muuta jäsentä. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan nimetä hallituksen ulkopuolelta.

Kerhossa on Palvelutoimikunta (Service) , Jäsenyystoimikunta (Member), Naisten oikeuksien toimikunta (Advocacy) ja Vaalitoimikunta. Vaikuttamistyötä tehdään myös samanmielisten organisaatioiden kanssa erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 SUOMI JA VIRO

Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen ja jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen.

Zonta International Piiri 20 on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsenjärjestö. Zonta International noudattaa demokraattisia menettelytapoja ja arvostaa jäsentensä osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yleiskokous on järjestön korkein päättävä elin, joka ohjaa Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin toimintaa.

ZONTA INTERNATIONAL

Zonta International (ZI) on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen sekä välittää tietoa vuosittain haettavina olevista kansainvälisistä stipendeistä ja palkinto-ohjelmista.

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status ) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa (UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa

Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council European).

Zonta International on perustettu 1919, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.