Zonta kerho Helsinki III vaikuttaa osana maailmanlaajuista verkostoa

Naiset ovat maailmassa syrjinnän kohteena ja heidän elämäänsä kahlitsevat lukemattomat eriarvoisuutta lisäävät juridiset, sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset rajoitukset. Zonta-järjestö toimii kiinteässä yhteistyössä YK:n ja sen jäsenvaltioiden kanssa vaikuttaakseen paikallisiin ja kansainvälisiin lakeihin ja asenteisiin, joilla on haitallinen vaikutus naisten elämään. Zonta International sekä sen paikalliset piirit ja kerhot haluavat vaikuttaa kaikilla tasoilla sellaisten lakien ja säädösten syntyyn, jotka kohdistavat huomion … Read More