ZONTAKERHOMME PALVELUTOIMINTA

Tavoitteemme on naisten ja tyttöjen tasa-arvoisen aseman ja koulutusmahdollisuuksien parantaminen sekä väkivallan estäminen yhteiskunnassa. Asian edistämiseksi keräämme varoja sekä kotimaisten että maailmanlaajuisten hyväntekeväisyyskohteiden ja järjestömme kampanjoiden rahoittamiseen. Kotimaisten lahjoitusten kohteista sovimme joustavasti kokouksissamme.

Toimintamme keskittyy varainhankintaan. Varainhankintatapojamme ovat teatterilippujen myyminen, erilaisten tapahtumien ja seminaarien sekä arpajaisten järjestäminen ja niihin osallistuminen. Järjestämme kirjailijailtoja ja museokierroksia sekä verkossa että läsnätilaisuuksina. Osallistumme omalla panoksellamme varojen keruuseen ja jokainen kerholainen maksaa myös yhdessä määrittelemämme jäsenmaksun kerran vuodessa kerhomme tilille.

Vuosittain kerhomme on organisoinut jäsentemme yksityishenkilöinä antamien avustusten lahjoittamisen Helsingin Ensikoti ry:n toimintaan.

Kerhon palvelutoimikunta suunnittelee ja järjestää erilaisia yhdessä sovittuja kerhotapahtumia, joiden tuotoilla tuetaan niin kotimaisia kuin kansainvälisiä avustuskohteita ja projekteja. Viime aikoina olemme avustaneet Ukrainan sodasta kärsiviä naisia ja lapsia niin kotimaassa kuin Ukrainassa.