Oranssi symboloi toivoa väkivallattomasta tulevaisuudesta

Marraskuun 25 päivänä vietetään kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Sunnuntain teemapäivästä alkaa maailmanlaajuinen oranssien päivän kampanja, jota vietetään YK:n pääsihteerin aloitteesta. Kampanjan oranssi väri symboloi toivoa väkivallattomasta tulevaisuudesta.
Kampanjan aikana kiinnitetään huomiota ns. Istanbulin sopimukseen, joka astui Suomessa voimaan 1.8.2015. Sopimus kattaa kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan muodot ja kiinnittää erityistä huomiota naisiin ja tyttöihin sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreina. Suomessa sopimusta sovelletaan myös miehiin ja poikiin, joihin kohdistuu perheväkivaltaa.
Borgå-Porvoo Zontakerho muistutti vuosi sitten Porvoon kaupunginvaltuustoa Istanbulin sopimuksen sisällöstä. Zonta-kerho on aatteellinen yhdistys, joka toimii naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.
Nyt 25.11.2018 Borgå-Porvoo Zontakerho haluaa kysyä onko Porvoossa toimittu edelleen kohti Istanbulin sopimusta.
–Onko Turvakoti saanut lisää resursseja, mitä tehdään väkivallan varhaisen tunnistamisen toteutumiseksi, onko saatu aikaan asennevaikuttamista, koordinoiko kunta yhteistyötä niiden kanssa, jotka toimivat nollatoleranssin toteutumiseksi.
Soteuudistuksen toteutuessa siirtyy osa toimenpidevelvollisuudesta kunnilta uusille maakunnille. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että toimeenpano kunnissa ei ”unohdu” sotea odotellessa.

Den 25 november uppmärksammas som den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Från och med söndagen börjar en världsomfattande, orange kampanj som infördes på initiativ av FN:s generalsekreterare. Den orange färgen symboliserar hoppet om en framtid som är fri från våld.
Under kampanjtiden fäster man uppmärksamhet vid det s.k. Istanbul-avtalet som trädde i kraft i Finland 1.8.2015. Avtalets syfte är att förhindra alla former av våld mot kvinnor, och fäster speciellt uppmärksamheten på det våld som kvinnor och flickor utsätts för på grund av sitt kön. I Finland tillämpas avtalet också på män och pojkar som är utsatta för familjevåld.
Borgå-Porvoo Zontaklubb påminde för ett år sedan Borgå stadsfullmäktige om Istanbul-avtalets innehåll. Zontaklubben är en ideell förening som verkar för att förbättra kvinnors och flickors situation både i Finland och världsomfattande.
Nu ställer Borgå-Porvoo Zontaklubb frågan hur arbetet med genomförandet av Istanbul-avtalet har fortgått i Borgå.
-Har skyddshemmet fått tilläggsresurser? Vad gör man för att i ett tidigt stadium känna igen våld? Har man fått till stånd attitydförändringar? Koordinerar staden samarbetet med dem, som arbetar för nolltolerans?
I samband med social- och hälsovårdsreformen kommer en del av de uppgifter som avtalets förverkligande innebär, att flyttas från kommunerna till de nya landskapen. Det är oerhört viktigt att avtalets verkställande inte ”glöms bort” i kommunerna, i väntan på reformen.

FOTO: Medlemmarna i Borgå-Porvoo Zontaklubb klär sig i orange. Orange symboliserar hoppet om en framtid utan våld. (Foto Seppo J. J. Sirkka)