Esittelyssä puheenjohtaja Taina Junttila

Zonta International on kansainvälinen vuonna 1919 Buffalossa Yhdysvalloissa perustettu palvelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää tyttöjen ja naisten laillista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa kansainvälisellä ja paikallisella tasolla sekä edistää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien oikeudenmukaista toteutumista kaikkialla maailmassa. Missiomme on voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.
Zonta –järjestö täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja Seinäjoen Zonta-kerho 40 vuotta. Juhlimme merkittävää työtä sekä kansainvälisesti että kansallisesti ja lokakuussa 2019 täällä Seinäjoella.

Miten minusta tuli Zonta?
Liityin Zonta-kerhon jäseneksi Saksan Braunschweigissa 2008. Silloisen työnantajani lehdistö- ja PR-päällikkö kysyi kiinnostustani tulla tutustumaan paikallisen Zonta-kerhon jäseniin ja toimintaan. En ollut siihen mennessä kuullut mitään koko järjestön olemassaolosta tai toiminnasta. Kuitenkin aktiivinen hyväntekeväisyystoiminta ja samanhenkisten naisten verkosto tuntui heti oikealta ja omien arvojeni mukaiselta. Vuoden jäsenyyden jälkeen muutin Suomeen ja etsiydyin Helsingissä järjestettyyn jäsentilaisuuteen. Liityin työpaikkaani lähellä olevaan Vantaa I-kerhoon, koska halusin verkostoitua uudella paikkakunnalla ja uudessa työssä sekä tutustua paikalliseen palvelu- ja vaikuttamistyöhön. Aktiivinen osallistuminen kerhossa toi lisää tehtäviä, joissa opin paljon uutta Zontatoiminnasta. Olin Vantaa I-kerhon hallituksen jäsen 2010-2016, kerhon puheenjohtaja 2012-2014, piirikokouksen 2014 valmistelutoimikunnan puheenjohtaja sekä kerhon jäsentoimikunnan puheenjohtaja 2014-2016. Piirin palvelutoimikunnan jäsen olin vuosina 2014-2016. Vuodesta 2016 olen ollut Seinäjoen Zonta-kerhon jäsen ja nyt kuluvan kauden 2018-2020 puheenjohtaja. Puheenjohtajana haluan edistää Zonta-järjestön tavoitteiden mukaista toimintaa alueella ja ennen kaikkea vahvistaa yhteistä tekemistämme ja tekemisen iloa kerhossamme.

Miksi olen edelleen Zonta?
Haluan toimia osana kansainvälistä järjestöä, jonka missio, visio ja toiminnan tavoitteet kohdistuvat tyttöjen ja naisten turvalliseen, oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen asemaan riippumatta siitä, missä he asuvat. Minua kiehtoo Zonta-järjestön kolmitasoinen toiminta; yhdessä aikaan saatu konkreettinen palvelutoiminta Seinäjoella ja sen ympäristössä (esim. Ensi- ja turvakoti), laajat ja kohdennetut palveluprojektit Suomessa ja Virossa (esim. ZAU-projekti, jossa mahdollistamme luonnontieteellisten aineiden opiskelun yläkouluikäisille tytöille) sekä mahdollisuus auttaa lahjoittamalla varoja kansainvälisiin rahastoihimme, joista YK:n ohjauksella apu pääsee kauempana oleviin kohteisiin. Yhdestä eurosta noin 93 centtiä menee perille, hallinnointikulut ovat todella alhaiset moneen muuhun järjestöön verrattuna.

Miten Zonta-järjestöön voi tulla mukaan?
Osallistu paikallisesti, vaikuta globaalisti.
Piirimme nettisivuilla (www.zonta.fi) on erinomainen esittely sekä järjestön toiminnasta että jäsenyydestä.

 • Oletko kiinnostunut vaikuttamaan ja toimimaan naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi paikallisesti, kotimaassa tai kansainvälisesti?
 • Vaikutatko vaativissa ammatillisissa tehtävissä?
 • Oletko valmis sitoutumaan ja antamaan aikaasi palvelu- ja vaikuttamistoiminnalle?
 • Oletko valmis maksamaan jäsenmaksusi ja hankkimaan varoja paikallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiimme?
 • Haluatko tukea Zonta-järjestön palvelu- ja stipendiohjelmia?

Jos vastaat kysymyksiin myöntävästi, etsimme joukkoomme juuri sinua!

Zonta-kerhon jäsenenä sinulla on mahdollisuus muuttaa naisten ja tyttöjen elämää.

 • osallistut kerhon kokouksiin, palveluprojekteihin ja varainkeruutoimintaan
 • vaikutat Zontana naisten ja tyttöjen asioissa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
 • osallistut antoisiin aluekokouksiin, piirikokouksiin ja yleiskokouksiin
 • jaat osaamistasi kerhon eri tehtävissä
 • kannustat muita liittymään mukaan Zonta-toimintaan
 • tuet Zonta International Foundationia lahjoituksin

Tervetuloa toimimaan ja vaikuttamaan!