Turvakodin kynnys matalaksi

Seinäjoen turvakodin seitsemän perhehuonetta ovat olleet ahkerassa käytössä ensimmäisten kymmenen kuukauden aikana, mutta kaikille tarvitseville on tilaa löytynyt.

Asukkaita on huhtikuusta lähtien ollut noin 200 ja enimmillään käytössä on ollut kuusi huonetta. Tilojen täyttyessä apua hakevat voidaan lähettää muihin turvakoteihin esimerkiksi Vaasaan.
– Kynnys tulla turvakotiin on edelleen turhan korkealla. Moni miettii, onko oman perheen tilanne riittävän paha, että voi hakea apua eikä vie paikkaa enemmän apua tarvitsevalta. Sitä ei tarvitse miettiä, korostaa sosiaalityöntekijä Hanna Annola.

Toiminnanjohtaja Sari Tumelius ja sosiaalityöntekijä Hanna Annola toivat Seinäjoen Zontakerholle terveisiä turvakodista.

Palvelu on käyttäjille ilmaista ja se on tarkoitettu kaikille iästä ja sukupuolesta riippumatta. Yleisin asumisaika turvakodissa on ollut 2-3 viikkoa, mutta pidempiäkin aikoja on esimerkiksi silloin, kun on lähdetty etsimään asuntoa turvaa hakeneille. On myös huomattu, että enenevässä määrin sama perhe palaa.
– Suurin osa apua hakeneista on ollut naisia. Ikäjakauma on ollut seitsemästä viikosta 75 vuoteen, Annola kertoo.

Yhteisöhoidollisessa turvakodissa päivät aloitetaan aamupalaverilla, jossa käydään läpi päivän ohjelmaa. Sovitaan, mitä tehdään ruuaksi ja kuka osallistuu mihinkin töihin, jos vointi on sellainen, että pysyy.

Henkilökunnalla monipuolinen ammattitaito

Turvakodissa on mahdollista saada kriisiapua henkilökunnalta, johon kuuluu mm. sairaanhoitaja, sosionomi ja perhetyöntekijä. Myös asukkaat ovat osoittautuneet hyväksi vertaistueksi toisilleen. Tiivistä yhteistyötä tehdään esimerkiksi lastensuojelun kanssa. Lisäoppia väkivaltatyöstä on henkilökunnalle haettu mm. lapsityön koulutuksessa.


Turvakodissa huhtikuussa aloittanut henkilökunta.

Toiminnanjohtaja Sari Tumelius kertoi Seinäjoen Zonta-kerhon kokouksessa, että THL teki joulukuussa Seinäjoen turvakodin kanssa viiden vuoden sopimuksen, jolla rahoitus on varmistettu.
– Toimintasuunnitelmassa mainitaan vapaaehtoistyön kehittäminen, jolle lähdetään kehittämään muotoja ja valmiuksia mm. koulutuksella, Tumelius totesi.

Zonta-kerho on tukenut turvakodin toimintaa tähän mennessä rahalahjoituksin, mutta halukkuutta on myös käytännön työhön, jota lähdetään valmistelemaan.
– Vapaaehtoistyö voisi olla esimerkiksi asiointiapua kaupungilla, lastenhoitoa, käden taitojen ryhmien ohjaamista tai eläinten hoitamista turvakodin aikana.

 

Teksti ja kuvat: Auli Laitila

Esittelyssä puheenjohtaja Taina Junttila

Zonta International on kansainvälinen vuonna 1919 Buffalossa Yhdysvalloissa perustettu palvelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää tyttöjen ja naisten laillista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa kansainvälisellä ja paikallisella tasolla sekä edistää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien oikeudenmukaista toteutumista kaikkialla maailmassa. Missiomme on voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.
Zonta –järjestö täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja Seinäjoen Zonta-kerho 40 vuotta. Juhlimme merkittävää työtä sekä kansainvälisesti että kansallisesti ja lokakuussa 2019 täällä Seinäjoella.

Miten minusta tuli Zonta?
Liityin Zonta-kerhon jäseneksi Saksan Braunschweigissa 2008. Silloisen työnantajani lehdistö- ja PR-päällikkö kysyi kiinnostustani tulla tutustumaan paikallisen Zonta-kerhon jäseniin ja toimintaan. En ollut siihen mennessä kuullut mitään koko järjestön olemassaolosta tai toiminnasta. Kuitenkin aktiivinen hyväntekeväisyystoiminta ja samanhenkisten naisten verkosto tuntui heti oikealta ja omien arvojeni mukaiselta. Vuoden jäsenyyden jälkeen muutin Suomeen ja etsiydyin Helsingissä järjestettyyn jäsentilaisuuteen. Liityin työpaikkaani lähellä olevaan Vantaa I-kerhoon, koska halusin verkostoitua uudella paikkakunnalla ja uudessa työssä sekä tutustua paikalliseen palvelu- ja vaikuttamistyöhön. Aktiivinen osallistuminen kerhossa toi lisää tehtäviä, joissa opin paljon uutta Zontatoiminnasta. Olin Vantaa I-kerhon hallituksen jäsen 2010-2016, kerhon puheenjohtaja 2012-2014, piirikokouksen 2014 valmistelutoimikunnan puheenjohtaja sekä kerhon jäsentoimikunnan puheenjohtaja 2014-2016. Piirin palvelutoimikunnan jäsen olin vuosina 2014-2016. Vuodesta 2016 olen ollut Seinäjoen Zonta-kerhon jäsen ja nyt kuluvan kauden 2018-2020 puheenjohtaja. Puheenjohtajana haluan edistää Zonta-järjestön tavoitteiden mukaista toimintaa alueella ja ennen kaikkea vahvistaa yhteistä tekemistämme ja tekemisen iloa kerhossamme.

Miksi olen edelleen Zonta?
Haluan toimia osana kansainvälistä järjestöä, jonka missio, visio ja toiminnan tavoitteet kohdistuvat tyttöjen ja naisten turvalliseen, oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen asemaan riippumatta siitä, missä he asuvat. Minua kiehtoo Zonta-järjestön kolmitasoinen toiminta; yhdessä aikaan saatu konkreettinen palvelutoiminta Seinäjoella ja sen ympäristössä (esim. Ensi- ja turvakoti), laajat ja kohdennetut palveluprojektit Suomessa ja Virossa (esim. ZAU-projekti, jossa mahdollistamme luonnontieteellisten aineiden opiskelun yläkouluikäisille tytöille) sekä mahdollisuus auttaa lahjoittamalla varoja kansainvälisiin rahastoihimme, joista YK:n ohjauksella apu pääsee kauempana oleviin kohteisiin. Yhdestä eurosta noin 93 centtiä menee perille, hallinnointikulut ovat todella alhaiset moneen muuhun järjestöön verrattuna.

Miten Zonta-järjestöön voi tulla mukaan?
Osallistu paikallisesti, vaikuta globaalisti.
Piirimme nettisivuilla (www.zonta.fi) on erinomainen esittely sekä järjestön toiminnasta että jäsenyydestä.

 • Oletko kiinnostunut vaikuttamaan ja toimimaan naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi paikallisesti, kotimaassa tai kansainvälisesti?
 • Vaikutatko vaativissa ammatillisissa tehtävissä?
 • Oletko valmis sitoutumaan ja antamaan aikaasi palvelu- ja vaikuttamistoiminnalle?
 • Oletko valmis maksamaan jäsenmaksusi ja hankkimaan varoja paikallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiimme?
 • Haluatko tukea Zonta-järjestön palvelu- ja stipendiohjelmia?

Jos vastaat kysymyksiin myöntävästi, etsimme joukkoomme juuri sinua!

Zonta-kerhon jäsenenä sinulla on mahdollisuus muuttaa naisten ja tyttöjen elämää.

 • osallistut kerhon kokouksiin, palveluprojekteihin ja varainkeruutoimintaan
 • vaikutat Zontana naisten ja tyttöjen asioissa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
 • osallistut antoisiin aluekokouksiin, piirikokouksiin ja yleiskokouksiin
 • jaat osaamistasi kerhon eri tehtävissä
 • kannustat muita liittymään mukaan Zonta-toimintaan
 • tuet Zonta International Foundationia lahjoituksin

Tervetuloa toimimaan ja vaikuttamaan!

Aavikon kukka -elokuvalla zontien toimintaa tutuksi

Seinäjoen Zonta-kerho tarjoaa 15.10. klo 17.30 Aavikon kukka -elokuvaillan, joka kertoo zontien sydäntä lähellä olevista asioista. Paikka on Mediwestin auditorio os. Koskenalantie 16. Ennen elokuvaa juodaan Helvin päivän kakkukahvit ja kerrotaan lyhyesti Zonta-järjestöstä. Nykyisten jäsenten lisäksi tervetulleita ovat naiset ja miehet, jotka haluavat tutustua zontien toimintaan. Vapaaehtoinen maksu käytetään järjestön tavoitteiden mukaisesti naisten ja tyttöjen auttamiseen.

Helvin päivän kahveilla muistetaan Helvi Sipilää, joka ensimmäisenä suomalaisena toimi kansainvälisen Zonta-järjestön presidentti vuosina 1978-80. Sipilä oli myös ensimmäinen nainen YK:n apulaispääsihteerinä. Hänen nimellään on perustettu muistorahasto, jonka kautta suomalaiset voivat avustaa kansainvälisiä projekteja.

Elokuvan teemat esillä järjestön palvelutoiminnassa

Aavikon kukka on Sherry Hormanin vuonna 2009 ohjaama elokuva, joka pohjautuu Waris Dirien omaelämäkerralliseen teokseen Aavikon kukka. Elokuva kertoo ympärileikatusta somalialaisesta tytöstä, joka pakenee lapsiavioliittoa. Rankkojen vaiheiden jälkeen Waris Dirien kutsuttiin lopulta YK:n hyväntahdonlähettilääksi ja hän on toiminut aktiivisesti sukupuolielinten silpomista vastaan.

Image result for aavikon kukka kirja

Elokuvan tarinalla on onnellinen loppu, mutta kaikki tarinat eivät pääty yhtä onnellisesti. Siksi Zonta-järjestön palvelutoiminnalla tuetaan tälläkin hetkellä projekteja, joilla tähdätään lapsiavioliittojen lopettamiseen Afrikan ja Aasian maissa. Lisäksi kaudella 2018-2020 tuetaan Jordanian pakolaisleireillä elävien syyrialaisten naisten työtä, toimeentuloa ja tasa-arvoa sekä tyttöjen koulunkäyntiä Madagaskarilla.

Suomessa tuetaan ammatillista tasa-arvoa ZAU-kampanjalla

Suomessa on aloitettu Zonta International 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ZAU-kampanja (Zonta Antaa Uskallusta) yhdessä LUMA-keskus Suomen kanssa. Tavoitteena on lisätä tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan sekä oikaista vääristymää ammattien jakautumisessa miesten ja naisten töihin. Samalla kasvatetaan ”naisen euroa” tulevaisuudessa. Elokuvaillassa on myytävänä tuotteita, joilla rahoitetaan ZAU-kampanjaa.

Seinäjoen Zonta-kerhon paikallisena avustuskohteena on viime aikoina ollut erityisesti Seinäjoelle perustettu turvakoti.

 

Teksti: Auli Laitila