Piirikokouksen aineistot
52. piirikokous 7.10.2023 Varkaus

Edustajien (delegaattien) info Warkaus-sali klo 7.30 – 7.45 Infon pitää Lt. Gov Pirkko Grönroos
Ehdokkaat esittäytyvät Warkaus-sali klo 7.45 – 8.30 Vaalitoimikunnan pj. Raisa Valve

Kerhon puheenjohtaja ilmoittaa piirille edustajan (delegaatin) ja vara-edustajan (Alternate´s) tai kerhon valtakirjan (proxy)

Piirikokoukseen osallistuvalla kerhon edustajalla (delegaatti) on oikeus kongressirahastosta maksettavaan matkakorvaukseen tositteita vastaan. Korvaukseen oikeutetuille kerhon edustajille piirisihteeri Erja Lindholm lähetetää ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin matkakorvauslomakeen piirikokouksen jälkeen. Tositteet tulee littää mukaan lomakkeen ohjeen mukaisesti (pdf, jpg). Matkakorvaus haetaan 29.10.23 meneessä ja piirin rahastonhoitaja Aino Rahunen maksaa matkakorvaukset 12.11.23 mennessä.

Lisätietoja Piirisihteeri Erja Lindholm erja.lindholm@zonta.fi


PIIRIN JÄSENET JA ÄÄNIMÄÄRÄT/KERHO INTRASTA
KERHON EDUSTAJAN ILMOITTAMINEN >>> 15.9.2023 mennessä
Kerhon edustajan ilmoittaminen • Club Delegate Registration

KERHON VALTAKIRJAN ILMOITTAMINEN >>> 15.9.2023 mennessä
Kerhon valtakirjan ilmoittaminen • Club Proxy Registration

MEMORIAL SERVICE >>> 15.9.23 mennessä
Kerhon pois nukkuneet jäsenet • Memorial Service


Piirin sääntöjen mukaan, jos yhdistyksen jäsenkerho tai yksityinen henkilöjäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen käsiteltäväksi, kerhon tai jäsenen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle viimeistään 24.7.2023 seitsemänkymmentäviisi (75) vuorokautta ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

KUTSU piirikokoukseen toimitetaan sähköpostilla, jonka liitteenä on esityslista. Kutsu lähetetään kerhojen puheenjohtajille, piirihallituksen jäsenille, hallituksen varajäsenille, parlamentaarikolle, toimikuntien puheenjohtajille, piirikokoustoimikunnan pj. sekä past governoreille viimeistään 60 päivää ennen piirikokousta.

Piirikokouksen esityslistan aineisto löytyy Piirin INTRAN puolelta. Jos salasana on kadonnut laita viesti webmaster@zonta.fi
Piirikokouksen pöytäkirja on saatavilla piirin intrasta 6.12.23 mennessä.

Esityslista (FIN)  | Agenda (ENG)

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 ry/ 52. VARSINAINEN PIIRIKOKOUS / ESITYSLISTA

Aika             Lauantai 7.10.2023 klo 9.00-12.00 ja 13.00-16.00
Paikka        Warkaus-sali, Kauppatori 6, 78250 Varkaus

Piirikokouksen pöytäkirja on saatavilla piirin intrasta ja lähetetään jäsenille 6.12.23 mennessä.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta sekä kokouksen parlamentaarikon toteaminen
 3. Kerhojen edustajien toteaminen
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Työjärjestyksen hyväksyminen
 6. Piirikokousohjeiden toteaminen (Liite1)
 7. Tervehdykset piirikokoukselle
 8. Foundation Ambassadorin puheenvuoro
 9. Piirin menettelytapaohjeen hyväksyminen (Liite 2)
 10. Toimintakertomuksen (Liite 3A), tilinpäätöksen (Liite 3B) ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen toimintakaudelta 1.6.2022-31.5.2023. (Liite 3C)
 11. Toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille päättäminen (Liite 4)
 12. Jäsenmaksun ja kongressirahastomaksun suuruuden vahvistaminen tilikaudelle 1.6.2024–31.5.2025 päättäminen (Liite 5)
 13. Talousarvioesityksen hyväksymisestä alkaneelle toiminta- ja tilikaudelle 1.6.2023–31.5.2024 päättäminen (Liite 6) ja ehdotus erämääräisen edustajakorvauksen (delegaatti) suuruudesta ZI 66th Convention Brisbane päättäminen. (Liite 7)
 14. Lahjoituksen tekeminen Zonta International Foundationille Helvi Sipilä-rahastosta (Liite 8)
 15. Vaalit, ehdokkaat (Liite 9)
  15.1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä vararahastonhoitajan valinta seuraavalle 1.6.alkavalle kaksivuotiskaudelle
  15.2 Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle
  15.3 Piirin vaalitoimikunnan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle
  15.4 Lisa Andström -stipenditoimikunnan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle
  15.5. Piirin hallituksen varajäsenen, alueen 2 vara-aluejohtajan täydennysvaali 7.10.23-31.5.2024 (Liite 9 B)
 1. Seinäjoen piirikokouksen raportti ja tuoton käyttämisestä päättäminen (Liite 10)
 2. Vuoden 2027 pidettävän varsinaisen kokouksen paikasta päättäminen
 3. Toimikuntien puheenvuorot
  18.1 Service Com. – Palvelutoimikunta; Keltaisen ruusun kampanjatilanne (Liite 11)
 1. Tiedoksi annettavat asiat
  19.1 Piirin julkilausuma (Liite 12)
  19.2 Lisa Andström stipendiaatit 2023 (Liite 13)
  19.3 Kutsu Jyväskylän piirikokoukseen 12.10.2024
 1. Muut asiat
 2. Kokouksen päättäminen