Governor Merja Ora
Kutsu – Call – Kallelse – Kutse

Kutsu Zonta International Piiri 20 piirikokoukseen 6.– 8.10.2023, Varkaus

Hyvät Zontat – tervetuloa Varkauden piirikokoukseen!

Kyseessä on Piirimme 52. piirikokous ja olemme merkittävien asioiden äärellä: sota Ukrainassa jatkuu yhä ja apuamme tarvitaan entistä enemmän. Vuoden aikana turvallisuuden tunne on ollut koetuksella, energiakriisi on koetellut meitä ja inflaatio on täällä taas.

Me Zontat uskomme parempaan tulevaisuuteen – siksi toimimme ja osallistumme Varkauden kokoukseen. Kokoukseen, jossa paneudumme siihen, miten toimimme järjestönä kaudella 1.6.2022-31.5.2023, mutta myös siihen, mitä kohti olemme menossa. Zonta-järjestön tulevaisuudesta saamme ensikäden tietoa, kun Liaison Renée Coppock tulee kertomaan meille Zonta Internationalin strategiasta vuosille 2023-2030.

Varkauden kerho luo meille upeat puitteet ja toteuttaa visionsa teemalla ”Saman auringon alla”. Tavataan siis ystäviä, tutustutaan uusiin ja vaihdetaan mielipiteitä. Auringon alle mahtuu kaikkea tätä.

Rakennetaan maailmasta parempi paikka naisille ja tytöille!

Hyvät ystävät, olette sydämellisesti tervetulleita Varkauden kokoukseen, Pohjois-Savoon!

Merja Ora

Governor 2022-2024

Zonta International Piiri 20 ry

Invitation to the Zonta International District 20 Conference 6 – 8 October in Varkaus

Dear Zontians – Welcome to the District Conference in Varkaus!

While preparing for our 52nd District 20 Conference we are experiencing severe challenges: The war in Ukraine continues still and our help is needed more than ever. During the past year our sense of safety has been put to the test, the energy crisis has impacted us and we are again facing an inflation.

We Zontians believe in a better future – that is the reason why we act, and why we participate in the District Conference in Varkaus. This is the meeting where we focus on how we acted as an organization for the biennium from June 1, 2022 to May 31, 2023, but we also focus on where we are heading to. We will learn about the future of Zonta organization as Liaison Renée Coppock will join us to share Zonta International Strategy for 2023-2030.

The Zonta Club of Varkaus will create us a wonderful setting with the theme “Under the same sun”. Therefore, let’s meet friends, let’s make new friends and let’s have great conversations! There’s room for all of this under the same sun.

Let’s build a better world for women and girls!

Dear Friends, you are warmly welcome to the District Conference in Varkaus, Northern Savonia!

Merja Ora

Governor 2022-2024

Zonta International District 20

Välkommen till Varkaus distriktsmöte den 6.-8.10.2023

Detta är vårt 52:a distriktsmöte och vi står inför viktiga frågor: kriget i Ukraina pågår fortfarande och vår hjälp behövs ännu mer än förut. Under året har trygghetskänslan prövats, energikrisen har drabbat oss och inflationen drabbar oss.

Vi Zontor tror på en bättre framtid – därför agerar vi och deltar i Varkausmötet. Ett möte där vi kommer att fokusera på hur vi arbetade som organisation under perioden 1.6.2022-31.5.2023, men också vart vi är på väg. Vi kommer att få förstahandsinformation om Zontas framtid när Liason Renée Coppock  informerar oss om Zonta Internationals strategi under åren 2023-2030.

Varkaus Zonta Klubb skapar en underbar miljö åt oss samt förverkligar sin vision med temat ”Under samma sol” – ”Saman auringon alla”. Vi har möjlighet att träffa vänner, lära känna nya människor och utbyta åsikter. Allt detta händer och ryms under samma sol.

Låt oss göra världen till en bättre plats för kvinnor och flickor!

Bästa vänner, ni är varmt välkomna till mötet i Varkaus, Norra Savolax!

Merja Ora

Guvernör 2022-2024

Zonta International Distrikt 20 rf.

Kutse Zonta International 20. Piirkonna koosolekule 6.– 8.10.2023, Varkaus

Head Zontad – tere tulemast piirkonnakoosolekule Varkauses!

Toimumas on meie 52. piirkonnakoosolek ja see on mõjutatud olulistest asjadest: sõda Ukrainas kestab endiselt ja meie abi on maailmas veelgi enam tarvis. Aasta jooksul on proovile pandud turvatunne, energiakriis tekitas katsumusi ja inflatsioon on taas kätte jõudnud.

Meie, Zontad, usume paremasse tulevikku ning seepärast osaleme ja mõtleme kaasa Varkause piirkonnakoosolekul. Kohtumisel, kus keskendume sellele, kuidas piirkonnas tegutsesime perioodil 1.06.2022-31.05.2023, aga ka sellele, kuidas läheme edasi. Kogu Zonta organisatsiooni tuleviku kohta saame vahetut infot, kui Liaison Renée Coppock tutvustab Zonta Internationali äsjavalminud strateegiaplaani aastateks 2023-2030.

Varkause klubi loob meile imelise õhkkonna teemal “Sama päikese all”.

Kohtume vanade sõpradega, tutvume uutega ja vahetame arvamusi. See kõik mahub päikese alla.  Loome paremat maailma naistele ja tüdrukutele!

Head sõbrad, olete südamest teretulnud kokkusaamisele Varkausse Põhja-Savos!

Merja Ora

Governor 2022-2024

Zonta International 20. Piirkond