ZONTA CLUB OF KRISTINA

Yhdistyksemme Kristina zontakerho ry / Kristina zontaklubb r.f. toimii Kaskisten, Närpiön ja Kristiinankaupungin alueella. Yhdistys on kaksikielinen. Jäseniä kerhossamme on 32. Toimimme naisten aseman parantamiseksi kotimaassa ja ulkomailla suorittamalla kansallisia ja kansainvälisiä palvelutehtäviä. Kokoonnumme kuukausittain vuorollaan kussakin kaupungissa.

Kuulumme kansainväliseen Zonta International-järjestöön, jonka kotipaikka on State of Illinois USA ja Zonta International Piiri 20 ry:hyn, jonka kotipaikka on Helsinki.

Piiri on jaettu kuuteen alueeseen. Kuulumme alueeseen 2, johon lisäksemme kuuluvat Zontz Club Jakobstad-Pietarsaari, Zonta Club of Kainuu Area, Zonta Club of Kemi- Tornio, Zonta Club of Kokkola-Karleby, Zonta Club of Oulu I, Zonta Club of Oulu II, Zonta Club of Raahe, Zonta Club of Rovaniemi, Zonta Club of Seinäjoki ja Zonta Club of Vaasa.

Oman kerhomme jäsen, Barbro Lundberg, on alueen 2 Aluejohtaja-Area Director (AD).

Area Director Barbro Lundberg

canne.lundberg@pp.inet,fi

+358 405091920

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 SUOMI JA VIRO

Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen ja jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen.

Zonta International Piiri 20 on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsenjärjestö. Zonta International noudattaa demokraattisia menettelytapoja ja arvostaa jäsentensä osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yleiskokous on järjestön korkein päättävä elin, joka ohjaa Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin toimintaa.

ZONTA INTERNATIONAL

Zonta International (ZI) on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen sekä välittää tietoa vuosittain haettavina olevista kansainvälisistä stipendeistä ja palkinto-ohjelmista.

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status ) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa (UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa

Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council European).

Zonta International on perustettu 1919, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.