Barbro Lundberg leder Zontaklubben

Kristina Zontaklubb r. f. verkar i Kaskö, Närpes och Kristinestad och vill stärka kvinnors och flickors ställning inom hälsa, yrkesliv och utbildning, samt värna om deras mänskliga rättigheter. Klubben har idag  drygt 30 medlemmar och träffas fjärde onsdagen i månaden till månadsmöten. Klubben har hållit valmöte och valt ny styrelse för nästa tvåårsperiod, 1.6.2018-31.5.2020. Ny ordförande blev Barbro Lundberg som … Read More