Huittisten Zonta-kerho ry. / Zonta Club of Huittinen

• perustamispäivä 14.6.1990 Huittinen
• toimialueena Huittinen, Punkalaidun, Sastamala
• jäseniä 20

Zonta-toiminnan tavoitteena on parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa palvelu- ja kansalaistoiminnan avulla maailmanlaajuisesti ja paikallisella tasolla.

Toimimme keskinäisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämiseksi ja haluamme edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista. Vaalimme korkeita eettisiä arvoja, toteutamme palveluohjelmia ja annamme keskinäistä tukea ja kumppanuutta jäsenillemme, jotka palvelevat omia yhteisöjään, kansakuntiaan ja maailmaa. Zonta International, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.

Huittisten zonta-kerho toimii Huittisten, Punkalaitumen ja Sastamalan alueella ja kerää varoja sekä paikallisiin että Piirin 20 (Suomi, Viro) kohteisiin sekä kansainvälisiin avustusprojekteihin. Jaamme keväisin uusille ylioppilaille sekä ammatti- ja yrittäjäopistosta valmistuneille tytöille Sisu-stipendejä ja järjestämme naisille kohdistettuja tilaisuuksia.

Järjestämme Huittisten Zonta-kerhon kuukausikokoukset eri puolilla toimialuettamme. Kokouksissa käsittelemme ajankohtaisia zonta-asioita ja tutustumme mielenkiintoisiin uusiin asioihin ja ilmiöihin innostavassa seurassa. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä palveluprojekteja ja pyrimme vaikuttamaan omassa toimintaympäristössämme tyttöjen ja naisten asemaan.

Puheenjohtajat kautta aikain:

2017-2019 Sirkku Aarinen 2015-2017 Anne Kankaanranta 2013-2015 Aulikki Kuisma 2011-2013 Ritva Palokangas 2009-2011 Päivi Pelttari 2007-2009 Ulla Yli-Hongisto 2005-2007 Marja Kouri 2003-2005 Ann Seppänen 2001-2003 Marja-Liisa Hakanen 1999-2001 Arja Lehtonen 1997-1999 Päivi Nokkala 1995-1997 Mona Salminen 1993 -1995 Anneli Anttonen 1990-1993 Pirjo Iso-Ahola 1990 Riitta Kääntee-Heuru

On merkityksellistä olla zonta: tule sinäkin mukaan toimintaamme!

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 SUOMI JA VIRO

Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen ja jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen.

Zonta International Piiri 20 on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsenjärjestö. Zonta International noudattaa demokraattisia menettelytapoja ja arvostaa jäsentensä osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yleiskokous on järjestön korkein päättävä elin, joka ohjaa Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin toimintaa.

ZONTA INTERNATIONAL

Zonta International (ZI) on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen sekä välittää tietoa vuosittain haettavina olevista kansainvälisistä stipendeistä ja palkinto-ohjelmista.

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status ) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa (UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa

Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council European).

Zonta International on perustettu 1919, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.