Espoo-Kauniainen Zonta-kerho ry

Espoo-Kauniainen Zonta-kerho ry:n tavoitteena on tukea naisia ja tyttöjä sekä tuottaa kestäviä muu­toksia, jotta jokainen sukupolvi on edellistä voimakkaampi ja tasa-arvoisempi. Kerho toimii ja vai­kuttaa paikal­lisesti, kansallisesti ja maailman­laajuisesti. Kerhon toiminta perustuu vapaa-ehtoi­suuteen ja yhdessä tekemiseen

Espoo-Kauniainen Zonta-kerho ry on osa Zonta International -järjestöä. Zonta International on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa.

Espoo-Kauniainen Zonta-kerho ry:n vuosittain järjestettävän kevätseminaarin monipuolinen ja asiapitoinen ohjelma kerää toista sataa osallistujaa ja useita näytteilleasettajia. Seminaari  on kerhon tärkein varainkeruutapahtuma.

Espoo-Kauniainen Zonta-kerho ry osallistuu Zonta Internationalin kansainvälisiin hankkeisiin, jotka keskittyvät kestävään vaikuttamiseen, ongelmien perussyihin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

Seuraavat projektit ovat kerhon toimintaohjelmassa vuosina 2016 – 2018:

  • Fistulan ja nuorten äitien lapsikuolleisuuden vähentäminen Liberiassa
  • Let Us Learn Madagascar – Tyttöjen koulutusprojekti Madagascarilla
  • Lapsiavioliittojen ehkäisy Nigerissä
  • Ihmiskaupan ja turvattoman maastamuuton ehkäiseminen Nepalissa.

Hankkeissa vastuullinen toimija on YK.

Ulkomaisten kohteiden lisäksi varoja kerätään kotimaan paikallisiin projekteihin. Tällä hetkellä toiminta keskittyy Ensi-ja turvakotien liiton tukemiseen.

Espoo-Kauniainen Zonta-kerho ry toimii paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti naisten ihmisoikeuksien puolesta. Kerho pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön, yleisiin asenteisiin ja käyttäytymiseen. Kerho tekee yhteistyötä paikallisten koulujen ja kuntapäättäjien kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kerho kerää varoja myös kansainvälisiin stipendirahastoihin. Stipendien avulla autetaan naisia voittamaan sukupuolesta aiheutuvat esteet menestyä perinteisillä miesvaltaisilla aloilla.

Espoo-Kauniainen Zonta-kerho ry pähkinänkuoressa

  • Perustettu vuonna 1978.
  •  32 jäsentä.
  •  Kerhon jäsenet kokoontuvat joka kuukauden 1. tiistaina.

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 SUOMI JA VIRO

Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen ja jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen.

Zonta International Piiri 20 on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsenjärjestö. Zonta International noudattaa demokraattisia menettelytapoja ja arvostaa jäsentensä osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yleiskokous on järjestön korkein päättävä elin, joka ohjaa Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin toimintaa.

ZONTA INTERNATIONAL

Zonta International (ZI) on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen sekä välittää tietoa vuosittain haettavina olevista kansainvälisistä stipendeistä ja palkinto-ohjelmista.

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status ) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa (UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa

Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council European).

Zonta International on perustettu 1919, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.