Haluatko vaikuttaa naisten ja tyttöjen asemaan paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti?

Zonta-toiminta on innostavaa vapaaehtoisuutta, jonka tavoitteena on kestävä muutos ja edellistä voimakkaampi ja tasa-arvoisempi sukupolvi.

Me Espoo-Kauniainen Zonta-kerho ry:n jäsenet osallistumme aktiivisesti paikallisten palve­lu­jen kehittämiseen, jaamme kokemuksiamme eri aloilta ja kehitämme johtamis­taitojamme. Pa­neu­dumme maailmanlaajuisiin haasteisiin ja rakennamme elinikäisiä ystävyyssuhteita.  Osal­lis­tumme paikalliseen ja globaaliin toimintaan naisten ja tyttöjen tukemiseksi. Verkotumme paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti meitä lähellä olevien asioiden edistämiseksi.

Seuraavat projektit ovat kerhomme toimintaohjelmassa vuosina 2016 – 2018:

  • Fistulan ja nuorten äitien lapsikuolleisuuden vähentäminen Liberiassa
  • Let Us Learn Madagascar – tyttöjen koulutusprojekti Madagascarilla
  • Lapsiavioliittojen ehkäisy Nigerissä
  • Ihmiskaupan ja turvattoman maastamuuton ehkäiseminen Nepalissa.

Hankkeissa vastuullinen toimija on YK.

Ulkomaisten kohteiden lisäksi keräämme varoja kotimaan paikallisiin projekteihin. Tällä hetkellä toimintamme keskittyy Ensi-ja turvakotien liiton tukemiseen. Toiminnassamme vapaaehtoisuudella ja yhdessä tekemisellä on suuri merkitys.

Ota yhteyttä puheenjohtajaamme Mirja Tiriin (espoo-kauniainen@zonta.fi) ja liity jäseneksi!

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Aula & CO:ssa