Zontat Kakolassa 13.10.2017

Finland Youth Forum: Escape Room to the Future

Finland Youth Forum on Suomen Nuorkauppakamarien järjestämä tapahtuma, joka kokosi yhteen yrityselämän, julkisen sektorin, järjestökentän ja politiikan tulevaisuuden lupaukset.  Forumin avulla koko tämä ainutlaatuinen osallistujajoukko sai tilaisuuden pohtia yhdessä vastauksia siihen, millaisilla innovaatioilla Suomi pärjää seuraavan 100 vuotta alati muuttuvassa maailmassa.

Forum toteutettiin Turussa, Kakolan vankilan selliosastolla, jossa karu ympäristö loi ainutkertaiset puitteet tapahtumalle. Tapahtuman tuotoksena pyrittiin luomaan ratkaisun avaimia niin mukaan lähteneiden innovatiivisten yritysten haasteisiin kuin myös maailmanlaajuisiin YK:n kehitystavoitteisiin.

Turun Zonta-kerho oli mukana kestävän  kehityksen tasa-arvoasioihin keskittyneessä huoneessa numero 5.

Huoneessa kerättiin kiertäviltä ryhmiltä yhteen isoon kestävän kehityksen julisteeseen vastauksia. Jokainen ryhmä sai yhden kestävän kehityksen tasa-arvotavoitteen mietittäväkseen ja sen perusteella heidän tuli miettiä ideoita seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä ovat a) sellaisia rakenteita ja asenteita, jotka pitävät yllä syrjintää ja ovat esteenä sukupuolten väliselle tasa-arvolle? b) Miten niitä voi purkaa.

Huoneessa olivat koko ajan paikalla koko ajan paikalla olivat kuvernööri  Tuija Kierveskari-Tähtinen ja AD Päivi Pelttari. Turun Zonta-kerhosta olivat vuoroissa mukana Britta Micklin, Heljä Kajander, Veronika Ståhlberg ja Arja Hurmerinta-Toponen.

Kuvassa vasemmalta: AD Päivi Pelttari, Britta Micklin, Veronika Ståhlberg ja Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen.