Governor Merja Oran tervehdys piirikokoukselle

Hyvää huomenta ja tervetuloa zontat, zontien ystävät, hyvä yleisö:

Tämä vuosi on osoittanut, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Vuoden alkaessa painimme koronan kanssa ja oletimme palaavamme normaaliin, kun rajoituksista päästään. Mutta: sitten, 24. helmikuuta 2022 Venäjän joukot hyökkäsivät Ukrainaan. Eurooppaan syttyi sota. Sota, jonka seurauksena n. 4,2 miljoonaa ihmistä on jättänyt kotimaansa ja hakenut turvaa EU-maista. Ja vaikka meillä, omassa Piirissämme perusturvallisuuden tunne on heikentynyt, on auttamisen halu kasvanut.

Nyt, jos koskaan, on aika rakentaa parempaa maailmaa naisille ja tytöille!

Tämän vuosikokouksen aikana, meillä on mahdollisuus virallisten pykälien ohessa tavata toisiamme, luoda uusia suhteita, lisätä tietoamme Zonta-toiminnasta sekä kasvattaa Zonta-henkeä, jonka avualla suoriudumme alkaneesta toimintavuodestamme.

Pitäkäämme mieli avoinna, jakakaamme ajatuksiamme työryhmissä ja hymyillään, kun tavataan. Kääritään hihat ja ryhdytään toimeen!

Kiitos!

 

God morgon och välkomna alla Zontor och alla Zontas vänner, bästa publik:

Det gångna året har visat att prognoser är mycket svåra, särskilt att förutspå framtiden. I början av året brottades vi med corona och antog att vi skulle återgå till det normala när restriktionerna hävdes.

Men: sedan, den 24 februari 2022, invaderade ryska trupper Ukraina. Krig bröt ut i Europa. Kriget, som ledde till att cirka 4,2 miljoner människor har lämnat sitt hemland och sökt skydd i EU-länderna.

Också vår egen grundtrygghetskänsla har försvagats, men trots det, har viljan att hjälpa de nödställda ökat.

Nu, mer än någonsin, är det dags att bygga en bättre värld för kvinnor och flickor!

Under detta distriktmöte kommer vi att ha möjlighet att träffa varandra, bygga nya relationer, öka vår kunskap om Zonta-aktiviteter och öka vår Zonta-Spirit, vilket hjälper oss att arbeta under vår kommande verksamhetsperiod. Låt oss ha ett öppet sinne, dela våra tankar i arbetsgrupper och le när vi träffas.

Låt oss kavla upp ärmarna och börja arbeta!

Tack!

 

Tere hommikust!  Tere tulemast kõigile zontadele ja Zonta sõpradele! Head osalejad:

See aasta on näidanud, et ette nägemine on raske, eriti veel tuleviku ennustamine. Aasta alguses olime kinni koroona tõttu ja lootsime, et naaseme normaalsusesse, kui piirangud kaotatakse. Aga 24. veebruaril 2022 ründasid Venemaa väed Ukrainat. Euroopas algas sõda. Sõda, mille tõttu umbes 4,2 miljonit inimest on pidanud lahkuma oma kodumaalt ja otsima turvalisemat paika teistes riikides. Ja kuigi meil oma piirkonnas on samuti turvalisus vähenenud, on soov aidata nõrgemaid hoopis kasvanud.

Nüüd, ja millal siis veel, on aeg luua paremat maailma naiste ja tüdrukute jaoks!

Tänase piirkonnakoosoleku käigus on lisaks ametlikule osale võimalus kohtuda üksteisega, luua uusi tutvusi, süvendada arusaamist Zonta tegevusest ja kasvatada Zonta hinge, mille toel saavutame oma eesmärgid.

Hoiame meeled avatuna, jagame oma mõtteid töörühmades ja naeratame, kui üksteisega kohtume.

Käärime käised üles ja asume tööle!

Aitäh!