Piirikokouksen aineistot
51. piirikokous 8.10.2022 Seinäjoki

Hallinnon asiakirja – Governing Documents


ZI PIIRIN 20 SÄÄNNÖT (fin)
ZI PIIRI 20 MENETTELYTAPAOHJE (fin)
ZI PIIRIN 20 ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS (fin)
PIIRIKOKOUS- JA DELEGAATTIOHJE (fin)
PIIRIN KULUKORVAUSOHJE (fin)
ZI PIIRIN 20 TIETOSUOJAPERIAATTEET (fin)

Piirihallituksen tiedotus Piirin kerhoille:

Koska tiedossa ei ole koronarajoituksia tai erillisiä etäkokoussuosituksia, Piirihallitus  päätti 5.9.2022 pidetyssä kokouksessaan, että piirikokous pidetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Seinäjoella 7. – 9.10.2022.
Tekniset sihteerit poistettu ainestosta.

Kerhon puheenjohtaja ilmoittaa piirille edustajan (delegaatin) ja vara-edustajan (Alternate´s) tai kerhon valtakirjan (proxy)

Kerhon edustajan, valtakirjan sekä Memorial Service ilmoittaminen on päättynyt. Lisätietoja Piirisihteeri Erja Lindholm erja.lindholm@zonta.fi


PIIRIN JÄSENET JA ÄÄNIMÄÄRÄT/KERHO (ilmoitetaan 30.8.)
KERHON EDUSTAJAN ILMOITTAMINEN >>> 18.9.2022 mennessä
Kerhon edustajan ilmoittaminen • Club Delegate Registration

KERHON VALTAKIRJAN ILMOITTAMINEN >>> 18.9.2022 mennessä
Kerhon valtakirjan ilmoittaminen • Club Proxy Registration

MEMORIAL SERVICE >>> 18.9.22 mennessä
Kerhon pois nukkuneet jäsenet • Memorial Service

KUTSU PIIRIKOKOUKSEEN GOVERNOR MERJA ORA

KUTSU (fin)(eng)(swe)(est)

Kutsu lähetetään kerhoille sääntöjen mukaan 60 päivää ennen piirikokousta


Piirikokouksen esityslistan aineisto löytyy Piirin INTRAN puolelta.


Piirikokous – Business session

Esityslista (FIN)  | Agenda (ENG)

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 ry/ 51. VARSINAINEN PIIRIKOKOUS / ESITYSLISTA

Aika               Lauantai 8.10.2022 klo 9-12 ja klo 13-14
Paikka          Seinäjoki-Sali, Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki tai erikseen ilmoitettavalla etäyhteydellä kokoontumisrajoitusten estäessä lähikokouksen.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtaja, sihteerin, kahden pöytäkirjatarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta sekä kokouksen parlamentaarikon toteaminen
3. Kerhon edustajien toteaminen (Liite 1)
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Piirikokousohjeen toteaminen (Liite 2)
7. Tervehdys piirikokoukselle
8. Foundation Ambassadorin puheenvuoro
9. Toimintakertomuksen (Liite 3A), tilinpäätöksen (Liite 3B) ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen toimintakaudelta 1.6.2021-31.5.2022 (Liite 3 C)
10. Päätetään toimintakauden 1.6.2021-31.5.2022 toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käyttämisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille (Liite 4)
11. Ehdotus piirin toimintasuunnitelmaksi toimikaudelle 1.6.2022-31.5.2024 (Liite 5)
12. Päätetään talousarvionesityksen hyväksymisestä tilikaudelle 1.6.2022-31.5.2023 (Liite 6)
13. Jäsenmaksun ja kongressirahastomaksun suuruuden vahvistaminen tilikaudelle 1.6.2023-31.5.2024 (Liite 7)
14. Lahjoituksen tekeminen Zonta International Foundation for Womenille Helvi Sipilä -rahastosta (Liite 8)
15. Imatran 50. piirikokouksen raportti ja tuoton käyttämisestä päättäminen (Liite 9 A Liite 9 B Liite 9 C)
16. Hämeenlinnan 6. kevätseminaarin raportti ja tuoton käyttämisestä päättäminen (Liite 10 A ja 10 B)
17. Keltaisen ruusun kampanja 2022–2024 (Liite 11)
18. Vuoden 2026 pidettävän varsinaisen piirikokouksen paikasta päättäminen
19. Toimikuntien puheenvuorot
• ZI 65th Hamburg Convention, Bylaw & Resolution Committee Chair Anu Hämäläinen
20. Tiedoksi annettavat asiat
• Kutsu Varkauden 52. piirikokoukseen 6.-8.10.2023
21. Muut asiat
22. Kokouksen päättäminen