Tässä blogissa piirikokouksen ohjelmaan tai sen teemoihin liittyvät vahvat naiset kertovat näkemyksiään naiseudesta, vahvuudesta ja vähän muustakin.


Vahvat miehet mukaan! (24.9.2022)

UN Womenin ja YK:n pääsihteeristön taloudellisten ja sosiaalisten asiain osasto (Department of Economic and Social Affairs, DESA) julkaisivat 7.9.2022 raportin, joka käsittelee sukupuolten tasa-arvon tilaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030 peilaten ”Progress on the Sustainable Development Goals (SDG): The Gender Snapshot 2022”. Raportti on karua luettavaa.

Siitä huolimatta, että kestävän kehityksen tavoitteita laadittaessa todettiin, että sukupuolten tasa-arvo on perusta kaikkien yhteensä 17 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle ei raportin mukaan sukupuolten tasa-arvoa saavuteta vuoteen 2030 mennessä – itse asiassa raportissa arvioidaan, että nykyisellä edistymisvauhdilla oikeudellisen suojan puutteiden korjaaminen ja
syrjivien lakien poistaminen kestää jopa 286 vuotta! Nykyvauhdilla menee 140 lisävuotta siihen, että naiset ovat tasaveroisesti miesten kanssa edustettuina johtotehtävissä. Meille Zontille niin tärkeän asian kuin lapsiavioliittojen poiskitkemiseksi asetettuun tavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä ei päästä ellei edistyksen vauhti ole 17 kertaa nopeampaa kuin viime vuosikymmenellä. Se taas ei vaikuta realistiselta huomioiden, että viime vuosien aikana vallinneet globaalit kriisit kuten COVID19-pandemia, eri puolilla maailmaa meneillään olevat väkivaltaiset konfliktit sekä ilmastonmuutos ovat itse asiassa pahentaneet sukupuolten välistä eroa tasa-arvossa. Raportissa havainnollistetaankin
mm. että:

  • Vuonna 2020 koulujen ja esikoulujen sulkemiset aiheuttivat maailmanlaajuisesti 672 miljardia tuntia lisää palkatonta lastenhoitoa. Naisten on arvioitu käyttäneen näistä 512 miljardia tuntia, jos sukupuolijakauma hoitotyössä pysyi samana kuin ennen pandemiaa.
  • Maailmanlaajuisesti naiset menettivät arviolta 800 miljardia dollaria tuloja vuonna 2020 pandemian vuoksi. Elpymisestä huolimatta naisten osallistumisen työmarkkinoille ennustetaan vuonna 2022 olevan alhaisempi kuin vuonna 2019 ennen pandemiaa.
  • Vuonna 2021 noin 44 miljoonaa naista ja tyttöä joutui pakkosiirtolaisuuteen, tämä on enemmän kuin koskaan ennen.
  • Nykyään yli 1,2 miljardia hedelmällisessä iässä olevaa 15-49 -vuotiasta naista ja tyttöä asuu maissa ja alueilla, joilla on rajoitettu pääsy turvalliseen aborttiin.

Raportin mukaan yhteistyö, kumppanuudet ja investoinnit sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen, mukaan lukien maailmanlaajuisen ja kansallisen rahoituksen lisääminen, ovat välttämättömiä kurssin korjaamiseksi.
Miksikö kirjoitan tästä YK:n raportista vahvoja naisia käsittelevään blogisarjaan?

Blogikirjoituksen aihetta pohtiessani mietin sanontaa siitä, että jokaisen vahvan naisen takana on hän itse. Onkohan se aina kuitenkaan niin? Ajatukset alkoivatkin soljua oman järjestömme ja sen mission piiriin. Me Zontat, monella mittapuulla varmasti niitä niin sanottuja ”vahvoja naisia” (ja miehet, jotka järjestöön kuuluvat, niitä vahvoja miehiä) olemme vuodesta 1919 halunneet rakentaa parempaa maailmaa naisille ja tytöille. Ja se ei onnistu ilman yhteistyötä, jota raportissakin peräänkuulutetaan.

Vanha afrikkalainen sanonta ”jos haluat mennä nopeasti, mene yksin – jos haluat mennä pitkälle, mene yhdessä” onkin kovasti sopiva myös Zontatoimintaan. Me Zontat haluaisimme tietysti saada nopeasti aikaan muutoksia naisten ja tyttöjen asemassa mutta vallitsevien olosuhteiden muuttaminen on pitkäjänteistä työtä, jossa ei jaeta pikavoittoja; asenteiden ja lainsäädännön muuttaminen vie aikaa eikä onnistu keneltäkään yksin. Se vaatii pitkäaikaista ja kärsivällistä työtä,
vahvaa sitoutumista, vahvuutta kestää tapapakkeja, joita väistämättä tulee sekä valmiutta nousta uudelleen entistä päättäväisemmin ajamaan yhteiseksi koettua tärkeää asiaa naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi. Zontatoiminta antaa mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan ja olla mukana tekemässä muutosta. Ja muutos vaatii rohkeutta ja vahvuutta olla taipumatta paineiden alla.

Vahvojen naisten rinnalle naisten ja tyttöjen asiaa ajamaan tarvitaan nyt 2020-luvulla kuitenkin vahvojen naisten rinnalle niitä vahvoja miehiä. Miehiä, jotka ymmärtävät, että sukupuolten tasa- arvon välisen kuilun kaventuessa ja lopulta poistuessa asiat ovat kokonaisuutena paremmin hyödyttäen koko yhteiskuntaa, ei vain naisia tai tyttöjä. Sukupuolten tasa-arvo ei ole nollasummmapeliä vaikka joskus tällaiseenkin ajatteluun törmää. Naisten rinnalle tyttöjen ja naisten
asemaa kohentamaan tarvitaan miehiä, jotka ovat valmiina aktiivisesti toimimaan sukupuolten välisen tasa-arvon hyväksi ja siten kokonaisvaltaisesti kestävämmän tulevaisuuden mahdollistamiseksi meille kaikille ja tuleville sukupolville. Vahvojen naisten rinnalle tarvitaan niitä vahvoja miehiä, jotka kiinnittävät huomiota vallitsevaan tilanteeseen, kyseenalaistavat pinttyneitä
toimintatapoja ja toimivat aktiivisesti ja näkyvästi muutoksen eteen. Esitelty YK:n raportti kertoo lohduttomasti siitä, että muutoksen toteuttamiseksi tarvitaan vielä mittavia ponnisteluja ja vaatii panostusta ihan meiltä kaikilta niin omissa arjen pienissä teoissa tai tekemättä jättämisissä kuin isomminkin yhteistyössä muiden kanssa.

Se, että jokaisen vahvan naisen takana on nainen itse, lieneekin vain osatotuus. Yhteistyössä on se voima, jolla me Zontat rakennamme yhdessä muiden sidosryhmien kanssa naisille ja tytöille parempaa maailmaa. Blogin alussa esitellyn raportin perusteella työtä on paljon; sitä riittää niin naisille kuin miehille ja muunsukupuolisillekin.

Raportti: https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2022-en.pdf

Salla Tuominen
President-Elect 2022-2023
Zonta International


Jäsenenä zonta-kerhossa naisten, tyttöjen ja itseni hyväksi (11.9.2022)

Minusta tuli Seinäjoen zonta-kerhon jäsen kevättalvella 2016, kun silloinen puheenjohtaja houkutteli mukaan. Olimme tutustuneet työelämässä viestinnän tehtävissä ja hän kaipasi auttavia käsiä zonta-kerhon viestintään. Olin siihen mennessä avustanut satunnaisesti eri järjestöä ja ajattelin, että voisin nyt keskittyä naisten ja tyttöjen tukemiseen.

Kesällä 2016 oli Zonta Convention Nizzassa ja lähdin sinne konkaridelegaatin kanssa ihan keltanokkana ottamaan selvää, mitä tämä Zonta-järjestö oikein tarkoittaa. En olisi voinut parempaa perehdyttämistä asiaan saada! Oli hienoa nähdä zontia eri puolilta maailmaa ja olla yhtenä muiden joukossa tekemässä henkilövalintoja ja päättämässä toiminnasta.

Osallistuminen innostavaa
Seuraavana vuonna minut valittiin halitukseen ja vuodesta 2018 lähtien toimin sihteerinä ja tiedottajana. Hallituksessa tutustui paremmin zonta-siskoihin ja pääsi vaikuttamaan toimintaan paremmin kuin rivijäsenenä. Tuona aikana aloitimme mm. huhtikuiset yleisölle suunnatut naisten turvallisuusillat, joiden organisointi oli mieluista puuhaa. Tein myös nettisivuillemme jäsenten haastatteluja toimintamme tunnetuksi tekemiseksi. Yhteistyö Seinäjoen turvakodin kanssa käytännön tasolla on ollut innostavaa. Turvakodin
ikkkunanpesutalkoisiin en ehtinyt, mutta sain olla pari päivää apuna naiselle, joka muutti pois yhteisestä kodista.

Armollisuuden oppiläksyjä
Kuusi vuotta zontana moninaisten naisten yhteisössä ovat tuoneet uusia kokemuksia, iloa ja haasteitakin. Välillä on harmittanut, kun asiat eivät suju sovitusti, mutta siinäkin olen saanut muistuttaa itseään, että kaikki tapahtuva on parhaaksemme. Näen zonta-kerhon yhtenä foorumina, jossa voi paitsi tehdä avustustyötä myös kasvaa ihmisenä oleman armollinen itselle ja muille.

Auli Laitila
eläkeläinen


Kehitä vahvuuksiasi (22.8.2022)

Suomi oli maailman ensimmäinen maa, joka myönsi naisille täydet poliittiset oikeudet ja on yksi maailman johtavia maita tasa-arvon vaalimisessa. Tasa-arvo tuo yhteiskuntaan uudistumista ja vaurautta, kun sekä naisten että miesten panos ja vahvuudet ovat käytettävissä.

Suomessa tytöillä ja naisilla on ollut mahdollisuus kouluttautua ja hankkia itselleen ammatti ja sivistys jo pitkään. Muun muassa Minna Canth puolusti naisen sivistyksellisiä oikeuksia voimakkaasti ja korosti sitä, että ilman hyvää koulutusta on vaikea edetä elämässä. Omien vahvuuksien kehittäminen ja kehittyminen kulkee pitkälle käsi kädessä yleissivistyksen ja koulutuksen kanssa.

Koulutuksella on sekä sosiaalistava koulutustehtävä että jokaista yksilöä täyteen ihmisyyteen ja toimintakykyyn vahvistava sivistystehtävä. Ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus lisäävät toimintamahdollisuuksia ja uralla etenemistä. On silti aiheellista kysyä, vahvistaako Suomen koulujärjestelmä riittävän hyvin tyttöjen ja naisten asemaa työelämässä? Tulevatko naisten vahvuudet hyötykäyttöön? Mihin voimme vaikuttaa kansainvälisesti?

Ida Mielityinen (Akava 2019) puhuu naisen asemasta koulutuksen näkökulmasta
artikkelissaan: Naiset toimivat nykyisin muun muassa merkittävissä sivistystehtävissä – sekä koulussa että kotona. Peruskoulun opettajista yli 70 prosenttia ja lastentarhanopettajista lähes kaikki ovat naisia. Jo 60 prosenttia korkeakoulututkinnon suorittaneista on naisia. Naiset opiskelevat muutoinkin enemmän kuin miehet. Esimerkiksi avoimen yliopiston opiskelijoista 70–80 prosenttia on naisia. Naiset ovat enemmistönä kulttuurin yleisössä.
Tästä huolimatta naisten asema uuden tiedon tuottajana ja heidän mahdollisuutensa hyötyä sivistyksestään taloudellisesti ovat edelleen rajatut.

Opiskelijakunnan ja tutkinnon suorittaneiden naisvaltaisuudesta huolimatta vain kolmasosa professoreista on naisia. Naiset suorittavat tunnollisesti opintonsa ja vielä vähän päälle, mutta eikö meillä naisilla ole rohkeutta lunastaa vahvuuksiamme ja osaamisemme taloudellisia ja yhteiskunnallisia lupauksia? Tasa-arvoisesti uralle-hankkeessa (lähde www.tasaarvoisestiuralle.fi) tutkittiin
miesten ja naisten sijoittumista työelämään tekniikan aloilla. Tutkimustuloksissa todetaan muun muassa, että naiset tekivät miehiä vähemmän teknisen ytimen tehtäviä kuten tuotekehitys- ja tutkimustehtäviä, ja enemmän hallinnollisia tehtäviä kuten projektinhallintaa. Naiset olivat myös harvemmin johtotehtävissä kuin miehet. Silloin kun tekniikan alan koulutuksen saaneet naiset ovat johtotehtävissä, roolit ovat miehiä silloinkin usein hallinnollisen ja kaupallisen alan johtotehtävissä kuin tuotekehityksessä. Erot näkyvät jo uran alkuvaiheista lähtien, eikä tutkimusaineisto siten tue oletusta, että naisten ja miesten väliset erot johtajatehtäviin sijoittumisessa häviäisivät ajan myötä.

Suomessa työmarkkinat ovat edelleen eriytyneet naisten ja miesten töihin. Naisten suuri enemmistö työskentelee erityisesti julkisella sektorilla hyvinvointi- ja sosiaalialalla, ja miesten suuri enemmistö tekniikan aloilla. Erot ovat selvempiä kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa tekniikan alalla aloittavien naisten osuus on sitkeästi pysynyt kahdenkymmenen prosentin tuntumassa, kun muissa Pohjoismaissa luku lähentelee kolmannesta.

Työmarkkinoiden jakautuminen ei jää myöskään alojen välille, vaan näyttäisi jatkuvan myös alojen sisällä.

Sukupuoleen liittyvät koulutus- ja työuraerot tasoittuvat tiedosta huolimatta valitettavan hitaasti. Omilla valinnoillamme on suuri vaikutus lapsiimme. Tutkimusten mukaan naisen matala koulutustaso vaikuttaa lasten – erityisesti tytärten – kouluttautumiseen enemmän kuin isän koulutustaso. Meidän naisten tulee pohtia valintojamme laajemmin kuin omasta näkökulmasta, sillä samalla annamme malleja.

Naisilla tulee olla mahdollisuus ottaa omat vahvuudet ja osaaminen käyttöön, toimia yhteisön hyväksi, luoda uutta ja muuttaa yhteiskuntaa tiedon, osaamisen ja ymmärryksen avulla. Naisten tulee edelleen jäädä historiaan naisen aseman ja maailman aktiivina parantajina. Naisia tarvitaan sekä sivistyksen että työelämän kentässä toimijoiksi ja vaikuttajiksi. Näemmekö ja tunnistammeko nämä mahdollisuudet?

Zonta International-järjestö keskittyy tavoitteissaan ja toiminnassaan koko maailman tyttöjen ja naisten mahdollisuuteen käyttää tasavertaisesti miesten kanssa kaikki tarjolla olevat voimavarat (heitä koskevaan) päätöksentekoon ja parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa. Tämä on mielestäni naisen vahvuuksiin keskittymistä parhaimmillaan ja vaikuttavimmillaan.

Lisäksi kauden 2022 -2024 tavoitteissa todetaan, että ”arvostamme monimuotoisuutta ja kunnioitusta eritaustaisia ​​ihmisiä kohtaan. Uskomme, että monimuotoinen ja osallistava maailmanlaajuinen yhteisö on tehokas alusta sellaisen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi, jonka kautta visiomme sukupuolten tasa-arvosta toteutuu. Monimuotoinen zontien yhteisö on välttämätön, jotta voimme saavuttaa missiomme oikeudenmukaisemmasta tulevaisuudesta, ja meidän on ponnisteltava kovemmin ollaksemme organisaatio, jossa jokaisella on mahdollisuus olla oma itsensä”. Monimuotoisessa ihmisten yhteisössä oma itsensä oleminen edellyttää vahvuutta ja rohkeutta seisoa niiden asioiden rinnalla, joita arvostaa ja joihin haluaa panostaa.

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen liittyvät vahvasti itsetuntemukseen, motivaatioon ja tilaisuuteen tarkastella omaa tilannetta. Vahvuuksiin keskittyminen ei tarkoita omien heikkouksien unohtamista. Heikkouksia meillä on jokaisella, niidenkin tunnistaminen ja tunnustaminen auttaa eteenpäin. Vahvuudet ovat jotain, missä olemme luonnollisesti hyviä ja johon meillä on kiinnostusta. Vahvuuksien hyödyntäminen lisää iloa
ja intoa jatkaa tekemistä. Lisäksi on hyvä muistaa, ettei kaikkea tarvitse tehdä yksin, vaan yhdessä tehden syntyy yleensä enemmän tuloksia ja tekeminen koetaan merkityksellisemmäksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on lähestyvä Seinäjoen piirikokous, yhdessä tehden olemme vahvempia toteuttamaan sekä piirikokouksen että Zonta-järjestön yhteisiä paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita.

Matkan kohti sukupuolen ja sivistyksen tasa-arvoa pitää jatkua, jotta naiset voivat muuttaa yhteisöjä ja yhteiskuntaa omalla erityislaatuisella tavallaan. Siksi myös Zonta Internationalin työ tasa-arvon sekä naisten oikeuksien ja vahvuuksien puolesta saa aikaan muutoksia. Vaikuttamistyö on mielenkiintoista, motivoivaa ja palkitsevaa. Monet asiat ovat jo edenneet Suomessakin, mutta tekemistä ja vaikuttamista riittää täälläkin. Keskitytään siis vahvuuksiimme ja muutetaan ympäröivää maailmaa pala kerrallaan, jokainen omassa yhteisössään ja esimerkiksi Zonta-kerhossaan. Tyttöjen ja naisten hyväksi, sillä esikuvien ja vertaistuen voima on valtava.

Taina Junttila
ZI Piiri 20 Naisten oikeuksien toimikunnan puheenjohtaja 2022-2024
AD Alue 2 2020-2022
Zonta-kerhon puheenjohtaja 2012-2014 sekä 2018-2020
Zonta-jäsen vuodesta 2010


Vahvat naiset pitävät itsestään huolta
– näin he pystyvät auttamaan muita (7.8.2022)


Vahvojen naisten takana on aina vahvoja naisia

Vahva nainen voi olla monella tavalla vahva; fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti. Fyysinen vahvuus auttaa
kestämään ponnistuksia, tekemään työtä tai kehittymään vaikkapa urheilussa ja luomaan omaa uraa ennen
kuulumattomiin suorituksiin saakka. Naiset ovat kumma kyllä erityisen vahvoja myös raskauden aikana,
mikäli ovat muutoin terveitä. Nainen voi selvitä nykyisin kotona ja työssä vähäisemmillä voimain
ponnistuksilla fyysisesti, mutta entisaikoina fyysistä vahvuutta on tarvittu karjan hoitoon, pyykkäämiseen,
lasten kanniskeluun ja vaikka mihin fyysisesti raskaaseen ponnistukseen, kuten sisaremme edelleen
Afrikassa tekevät. Vahvan naisen malli löytyy usein lähipiiristä, usein hän on lapsensa äiti tai isoäiti tai joku
muu vahva nainen.

Henkinen vahvuus ratkaisee
Henkinen vahvuus on perusasia, mikä luo mahdollisuudet olla ja pysyä kaikin puolin vahvana. Henkisesti
vahva on vastuussa omasta onnestaan ja onnellisuudestaan. Hän osaa olla myös yksin eikä pelkää
pettymyksiä, hylkäämistä, häpeää tai torjuntaa. Näin hänelle on syntynyt rohkeutta kohdata vaikeuksia ja
päästä niistä yli. Hän osaa sanoa tarvittaessa myös ”ei”. Henkisesti vahva nainen omaa tunneälyä, osaa
tunnistaa, käsitellä ja näyttää tunteitaan. Hän kykenee havainnoimaan myös muita ja näin taidot
ystävällisyyteen ja empaattisuuteen vahvistuvat.

Epäonnistumiset kasvattavat
Voidakseen kokea epäonnistumiset kasvattavina, ne pitää osata suunnata tavalla, joka luo mahdollisuuden
ottaa opiksi. Omat voimavarat ovat koetuksella epäonnistumisten yhteydessä. Tuolloin heikkoudet tulevat
esiin tahdomme sitä tai emme. Heikkouksiin tutustumalla voi oppia sekä omista positiivisista puolista että
huomata kehittymisen kohteet. Uudet asiat, uudet ihmiset ja muutokset tuottavat useimmiten
turvattomuutta. Rohkeus, mikä on vahvan naisen ominaisuus, auttaa suhtautumaan uusiin ihmisiin ja
muutoksiin luontevasti. Muutoksen positiivisesti kokeva voi havaita itsensä vahvistuvan ja onnellisuutensa
lisääntyvän.

Sosiaalinen vahvuus lähtee sydämen sivistyksestä
Sosiaalinen vahvuus liittyy oikeudenmukaisuuden, tasavertaisuuden, toisen kunnioittamisen ja erilaisuuden
hyväksymisen tärkeisiin elementteihin, jotka osoitetaan elämässä. Sosiaalinen vahvuus liittyy
vuorovaikutustaitoihin, joissain tilanteissa eri kulttuurien tuntemukseen ja kielitaitoon. Sosiaalinen vahvuus
on myös sydämen sivistystä.

Zonta-naiset ovat vahoja naisia monin eri tavoin. Zonta-työ on parhaimmillaan työtä, missä vahvuus näkyy.

Helinä Mesiäislehto-Soukka
Terveystieteiden tohtori, Psykoterapeutti
Zonta-Seinäjoki, puheenjohtaja