ZONTA Says NO to Violence Against Women

Koulutus ja naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen ovat kaksi avainaihetta YK yhteistyöprojekteissamme. Zonta International julkaisee kannanottoja naisten ja tyttöjen elämään vaikuttavista ongelmista kuten ihmiskaupasta, ilmastonmuutoksesta ja muista aiheista tehdessämme tätä työtä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi kaikilla elämän osa-alueilla. Zonta-järjestön ääni kuuluu paikallisesti, kun kerhot osallistuvat vaikuttamishankkeisiin. Vaikuttamistyö keskittyy lisäämään tietoisuutta naisten oikeuksista ja sillä on pysyviä vaikutuksia, kun lakeja saadaan muutettua. Kerhoja kannustetaan osallistumaan ainakin yhteen vaikuttamishankkeeseen joka vuosi. Kansainvälinen Zonta Says NO to Violence Against Women -kampanja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttamistyöhön ja antaa yhtenäistä näkyvyyttä Zonta-järjestölle.

Zonta-järjestön maailmanlaajuinen ZONTA Says NO to Violence Against Women -kampanja kestää 16 päivää ajalla 25.11.–10.12. Kampanjan aloituspäivänä vietetään YK:n kansainvälistäpäivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ja kampanjan päättyessä YK:n ihmisoikeuksien päivää.