Zonta says no tapahtuma Kotkan kirjastolla 25.11-10.12.2020

 

 

 

 

 

 

He eivät ole enää täällä

Esillä olevat vaatekerrat viittaavat naisiin, jotka ovat vuoden aikana kuolleetavio- tai avopuolisonsa,seurustelukumppaninsa tai entisen kumppaninsa surmaamina.

Kumppaninsa tai entisen kumppaninsa pahoinpitelemistä naisista kuolee väkivallan seurauksena vuosittain 15 – 17. Myös miehiä kuolee, mutta heitä on uhreina olennaisesti vähemmän.

Vuonna 2019 silloisen tai entisen kumppaninsa surmaamaksi joutui ennakkotiedon mukaan 16 naista ja neljä miestä.

Pari- ja lähisuhdeväkivallan uhreja on kaikkiaan tuhansittain. Vuonna 2019 viranomaisten tietoon tuli Suomessa 10 600 tapausta. 5 800 tapauksessa oli tekijä oli uhrin silloinen tai entinen puoliso tai seurustelukumppani. Valtaosa uhreista oli naisia.

Läheskään kaikkea väkivaltaa ei ilmoiteta viranomaisille.

Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaan naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista.

* * *

Näyttelyn on järjestänyt Kotkan Zontakerho ry. Se liittyy kansainväliseen Zonta Says No -päivään, joka on 25.11. Kampanjan viestinä on vastustaa kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mikä muutenkin kuuluu Zonta International -järjestön tavoitteisiin.

 

Kotkan rannikkopaja sai kerholta stipendin toimintaansa.

Kotkan Zontakerho antoi Kotkan rannikkopajalle stipendin etsivä nuorisotyön toiminnan tukemiseen.

Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea. Nuoret saavat käytännön apua esimerkiksi raha- ja asumisasioihin, arjen hallintaan ja virastoasiointiin.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle tukea, jos nuori sitä haluaa.

 

Kerhon stipendi luovutettiin Tea Rosendalille

Tea Rosendal toimii erityisopettajana. Lasten tunnetaitojen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen on hänelle yksi tärkeimmistä asioista.

Tea on hyväksytty lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutukseen. Koulutukseta saa kattavasti valmiuksia ja työkaluja lasten tunnetaitojen kehittymisen tukemiseen ja pätevyyden vetää tunnetaitoryhmiä ja toimia konsultoivana asiantuntijana.