Zontat vaikuttavat maailmanlaajuisesti yhteiseksi hyväksi, edistävät naisten ja tyttöjen voimaantumista ja suojaavat heidän ihmisoikeuksiaan. Vaikuttamistyötä tehdään kansainvälisellä ja piiritasolla, sekä kerhoissa ja yksilötasolla.

Zonta International työskentelee Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Euroopan neuvoston (EN) kautta vaikuttaakseen maailmanlaajuisesti sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin. Zonta Internationalilla on ollut konsultatiivisen kansalaisjärjestön asema YK:ssa vuodesta 1969 ja se on ollut edustettuna Euroopan neuvostossa vuodesta 1983, jossa sillä on oikeus osallistua EN: n INGO- konferenssin (International NGOs) kokouksiin ja sillä on siellä itsenäinen puheoikeus.

Keskeinen osa zontien vaikuttamistyötä kaikissa piireissä, alueilla ja kerhoissa on osallistuminen “Zonta Says NO to Violence Against Women” – kampanjaan 16 aktivisminpäivän aikana 25.11. – 10.12.

Esimerkkejä kerholaisille suunnatusta vaikuttamistyöstä 2020-2022

  • teemakokous naisten oikeuksista puolivuosittain
  • informointi kerhokokouksissa ajankohtaisista naisten oikeuksiin liittyvistä teemoista
  • 2021 uutiskirje naisten asemaa koskevista mediauutisista kerholaisille kuukausittain
  • 2021-2022 runopiirit, jotka liittyivät neljään YK:n tyttöjen ja naisten asemaa koskevaan teemapäivään