Kansainvälisen zonta-järjestön sääntöjen mukaan jokaisella kerholla on palvelutoimikunta.

Zonta Convention kokoontuu joka toinen vuosi  (parillisina vuosina). Conventionissa sovitaan yhteisistä kansainvälisistä avustuskohteista. Piiri 20:n vuosittaisissa kokouksissa sovitaan taas piirin kerhojen yhteisistä tavoitteista.

Kerhomme palvelutoimikunta seuraa vuosittain jaettavien apurahojen hakuaikoja ja -vaatimuksia.

Kansainvälisiä apurahoja ovat vuosittain

Amelia Earhart Fellowship

Palvelutoimikunta ehdottaa apurahan ehdot täyttävälle hakijalle hakemuksen tekoa.

Hakija lähettää sen suoraan Zonta Internationalin päämajaan.

Young Women in Public Affairs Scholarship

Apuraha 16-19 vuotiaalle aktiiviselle tytölle

Jane M Klausman Women in Business Scholarship

kerhomme ehdokkaat ovat useana vuonna saaneet apurahan

Women in Technology Scholarship

joka jaettiin ensimmäisen kerran ZI:n 100-vuotisjuhlavuonna 2019 ja kerhomme Irene Björklund sai apurahan!

Palvelutoimikunta arvioi hakemukset ja valitsee  piirille lähetettävät hakemukset ja esittelee valinnan kerhon kokouksessa.

Kannustamme kerhomme jäseniä ehdottamaan stipendien hakijoita, jos arvelette hakijaedellytysten täyttyvän.

Palvelutoimikunnan tehtävänä on myös ajankohtaisten  palvelukohteiden tunnistaminen. Kerhomme on avustanut vuosien mittaan useita tahoja, joiden toiminnan tarkoituksena on naisten ja lasten syrjäytymisen estäminen ja turvallinen elämä.


Kerhomme stipendiaatti Tiina Mikkonen sai kansainvälisen Jane K Klausman stipendin.