Naisten kaupunki – kenen ehdoilla kaupunkiympäristöä rakennetaan?

Suurin osa meistä asuu kaupungeissa ja rakennetuissa ympäristöissä. Niinpä ei olekaan yhdentekevää, miten ja missä me asumme. Kaupunkiasumisen rakenne, liikenneratkaisut ja kauppojen sijainti vaikuttavat arjen sujuvuuteen.

Nyt me kysymmekin webinaarissamme ke 23.11. klo 18-20:

Naisten kaupunki: Kenen ehdoilla kaupunkiympäristöä rakennetaan?

Webinaarissa keskustellaan erityisesti naisten ja tyttöjen kaupunkiasumisen reunaehdoista.

Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Webinaari on ilmainen, mutta voit halutessasi maksaa vapaaehtoisen osallistumismaksun. Tuotolla tuemme paikallisia palvelukohteita eli Lapin Ensi- ja Turvakotia, Tyttöjen taloa ja Arktisia maahanmuuttajia.

Voit maksaa vapaaehtoisen osallistumismaksun seminaariin
Rovaniemen Zonta-kerhon tilille FI58 1134 3000 6166 73 
viitenumero 11235

Keskustelijat nostavat esiin esimerkiksi sen, kuinka hyvin kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon naisten ja tyttöjen tarpeet esimerkiksi turvallisuuden, eri palvelujen ja tilankäytön kannalta. Illan aikana pohditaan myös sitä, miten kaupunkisuunnittelu kykenee vastaamaan naisen elämänkulun eri vaiheiden haasteisiin.

Mukana keskustelemassa ovat alan huippuosaajat

Arkkitehti, tekniikan tohtori Tarja Outila käsittelee omassa puheenvuorossaan kaupunkirakennetta naisten arjessa. Hän pohdiskelee muun muassa, onko olemassa sukupuoleen liittyviä erityisiä vaatimuksia, jotka pitäisi ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa.

 

 

Seutulogistikko Kirsi Ylipiessa keskittyy tasa-arvoiseen ja saavutettavaan liikenteeseen. Hän tarkastelee muun muassa sitä, millä tavoin liikennesuunnittelussa otetaan huomioon sukupuolittuneet tavat ja rajoitukset liikkua.

 

Palvelumuotoilun asiantuntija, taiteiden tohtori Essi Kuure avaa omassa puheenvuorossaan sitä, miten kaupunkiympäristöä voitaisiin suunnitella yhdessä asukkaiden kanssa. Voisiko palvelumuotoilu tuottaa toimivia kaupunkiympäristöjä ja lisätä asukkaiden osallisuutta vai jäävätkö hyvät periaatteet toiveajatteluksi?

 

Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Toimintasuunnitelma 2022-2023

Ke 1.6. vierailu siirtolapuutarhaan yhteistyössä arktisen maahanmuuttajien kanssa (AMA ry).

Kansainvälinen 65. Convention, Hampuri, 25.-28.6.

Ke 31.8 sääntömääräinen vuosikokous klo 17, Roka Kitchen & Wine Bar.

Pe 2.9. Karvalakkiooppera, Korundi.

Ke 28.9. kuukausikokous, esitelmä Heli Leino

Piirin 51. kokous, Seinäjoki 7.-9.10.

Ke 26.10. Esitelmä: Suomen toimivin kulttuuriekosysteemi – Rovaniemen kulttuuriohjelma, Merja
Tervo.

Ke 23.11. webinaari, jolla keräämme varoja palvelukohteisiimme.

Ke 14.12. kuukausikokous, pikkujoulut.

2023
Ke 25.1. kuukausikokous, esitelmä: Hyvinvointialue aloitti – mikä muuttui? Aluevaltuuston
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.

Ke 22.2. kuukausikokous, esitelmä: Kaivostoiminta, luonnonsuojelu ja lainsäädäntö, OTT Hannele
Pokka

Ke 29.3. kuukausikokous, esitelmä: Mitä kuuluu Lapin matkailulle, vierailu esim. Rakas-ravintolaan
(Länkiset, Visit Rovaniemi/Sanna Kärkkäinen)

Ke 26.4. Vaalikokous

Ke 24.5. kuukausikokous, Lapin sairaalan laajennus, vierailu, Katri Vuopala.

 

 

Tyttönä ja naisena maailmassa – Varjoista valoon?

Tyttöjen ja naisten asema on maailmassa kohentunut merkittävästi sadan viime vuoden aikana. Suomalainen yhteiskunta on ollut monella tavalla menestyskertomus siitä, miten hankalista olosuhteista esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo on edistynyt merkittävästi.
Silti myös Suomessa naisten ja tyttöjen asemassa on paljon parannettavaa.
Tervetuloa mukaan Rovaniemen Zonta-kerhon webinaariin Tyttönä ja naisena maailmassa – Varjoista valoon ma 22.11. klo 17-19!
Voit maksaa vapaaehtoisen osallistumismaksun seminaariin Rovaniemen Zonta-kerhon tilille
FI58 1134 3000 6166 73 
viitenumero: 211 213
Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

 

Kansainvälisesti viime aikoina on ollut nähtävissä monia takapakkeja, joista viimeisimpänä on Afganistanin Taleban-liikkeen palautuminen maan johtoon. Yhdysvalloissa on puolestaan jatkunut aborttioikeuksien kaventaminen monissa osavaltioissa. Esimerkkejä on paljon muitakin.
Käsittelemme aihetta julkisen sektorin palvelutoiminnan, uskonnontutkimuksen sekä maahanmuuttajuuden näkökulmista.

Palvelupäällikkö, YTT Arja Kilpeläinen tarkastelee lapsilähtöistä auttamistyötä ja lähisuhdeväkivaltaa perheiden arjessa. Esitys kiinnittyy Lapin Ensi- ja turvakodin toimintaan ja sen periaatteisiin.

Lapin Ensi- ja turvakoti tarjoaa apua, tukea, neuvontaa ja ohjausta yksilöille ja pikkulapsiperheille arjen sujuvoittamisessa, erilaisissa elämäntilanteissa tai kriisin kohdatessa, päihdeongelmissa sekä ehkäisee väkivaltaa ja lievittää sen seurauksia.

Ensi- ja turvakoti on Rovaniemen Zonta-kerhon palvelukohde.

Politiikantutkija Aini Linjakumpu arvioi naisten ja tyttöjen asemoimista uskontojen ja uskonnollisten liikkeiden piiriin. Uskonnolliset opit ja käytännöt ovat kautta historian tuottaneet kärsimystä monille.

Seksuaalinen ja sosiaalinen kaltoinkohtelu sekä suoranainen väkivalta eivät ole vieraita asioita uskonnollisten liikkeiden piirissä. Äärimmäisenä esimerkkinä on Afganistanin islamilaisen Taleban-hallinnon suhtautuminen naisten ja tyttöjen osallisuuteen elämän eri osa-alueilla.

Uskonnollisen kaltoinkohtelun esimerkkejä on myös suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kysymys kuuluukin, millä tavoin uskonto voisi olla turvallista myös naisille ja tytöille ja millaisia myönteisiä kehityskulkuja on nähtävissä.

Aini Linjakumpu on toiminut aktiivisesti Rovaniemen Zonta-kerhossa eri tehtävissä.

 

Projektipäällikkö, YTT Nafisa Yeasmin tuo esille maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen kotoutumisen kysymyksiä. Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajanaiset ovat vaarassa syrjäytyä, ja tällä on vaikutuksia myös heidän lapsiinsa.
Maahanmuuttajaäitien integroituminen on tärkeä muun muassa heidän tyttäriensä koulutuksen ja sosiaalisen integraation kannalta.
Yeasmin esittelee onnistuneita käytäntöjä (mm. Naisten puutarha Rovaniemellä). Hän pohtii esityksessään myös, miten tavalliset ihmiset voisivat auttaa maahanmuuttajanaisia.
Zontajärjestö palkitsi Yeasminin Naisen teko-palkinnolla vuonna 2020.
Arktiset Maahanmuuttajat ry on Rovaniemen kerhon toinen paikallinen palvelukohde.
Voit maksaa vapaaehtoisen osallistumismaksun seminaariin Rovaniemen Zonta-kerhon tilille
FI58 1134 3000 6166 73 
viitenumero: 211 213
Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä