Ehdokasasettelu Zonta International piiri 20:n tehtäviin

Helmikuu 2021

Ehdota tarmokasta, osaavaa ja sitoutuvaa zontaa Piirin tehtäviin 30. huhtikuuta 2021 mennessä!

Ehdokasasettelu Zonta International Piiri 20:n tehtäviin toimikaudelle 2022-2024 on alkanut.

Ehdota omasta tai jostakin toisesta Piirin kerhosta osaavaksi tietämääsi zontaa edistämään toimintaamme! Ehdotukset tulee jättää Piirin vaalitoimikunnalle 30.4.2021 mennessä.

Imatran piirikokouksessa 9.10.2021 valitaan Piiri 20:n piirihallituksen jäsenet eli governor, varagovernor, rahastonhoitaja ja aluejohtajat kaudelle 1.6.2022 31.5.2024. Lisäksi kokouksessa valitaan vararahastonhoitaja, vara-aluejohtajat, toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat sekä vaalitoimikunnan ja Lisa Andström -toimikunnan jäsenet.

Paras keino kehittää Zonta-piirin toimintaa on löytää sen tehtäviin innostuneita ja kiinnostuneita sekä järjestömme tavoitteisiin ja työhön vahvasti sitoutuneita zontia. Jokaisesta kerhosta löytyy varmasti sopivia ehdokkaita! Kannustakaa kerhojenne jäseniä asettumaan rohkeasti ehdolle; siten pääsee parhaiten vaikuttamaan järjestömme tulevaisuuteen. Tehtäviin voi ehdottaa jäsentä mistä tahansa piirimme kerhosta.
Ehdokkaan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset kyseiseen tehtävään ja antaa oma suostumuksensa. Ehdottaja voi olla kerho tai yksittäinen jäsen. Tarkemmat ohjeet ehdokasasettelusta ovat Liitteessä 1 ja ehdokkaan Suostumus- ja vakuutuslomake liitteessä 2. Ehdotukset tehdään Webropolilla ja kyseinen lomake julkaistaan Piirin intranet-sivuilla viimeistään 20.2.2021. Piirin vaalitoimikunta tekee ehdotusten pohjalta esitykset ehdokasasettelusta Imatran piirikokouksen päätettäväksi.

Myös Zonta Internationalin virkoihin on hyvä saada ehdolle kansainvälisen järjestömme kehittämisestä kiinnostuneita piirimme zontia. Piiri 20:n vaalitoimikunta työskentelee yhdessä governorin ja ZI:n kansainvälisen Nominating-toimikunnan kanssa kelpoisuusvaatimukset täyttävien zontien löytämiseksi ehdokkaiksi kaudelle 2022-24 Hampurin Conventionissa 2022 valittaviksi ZI:n virkailijoiksi, kansainvälisiksi johtajiksi ja Nominating-toimikunnan jäseniksi.

Piirin vaalitoimikunta on vaaleilla valittu itsenäinen toimikunta, jonka tehtävänä on etsiä ehdokkaita Piirin tehtäviin ja kannustaa kerhoja nimeämään ehdokkaita kyseisiin tehtäviin. Piirin vaalitoimikunnassa 2020-2022 ovat puheenjohtajana Marjaana Moring (ZC Lohja) ja jäseninä Mari Holopainen (ZC Vantaa II) ja Carita Rönnqvist (ZC Jacobstad-Pietarsaari). Olkaahan rohkeasti yhteydessä vaalitoimikunnan jäseniin!

Zonta International Piiri 20 Vaalitoimikunta 2020-2022

Yhteystietomme ovat:
Marjaana Moring, marjaana.moring@gmail.com, puh. 050 598 9880 (erityisesti alueet 4 ja 5)
Carita Rönnqvist, carita.ronnqvist@kolumbus.fi, puh. 044 780 9132 (erityisesti alueet 2 ja 3)
Mari Holopainen, mari.ae.holopainen@gmail.com, puh 050 464 7632 (erityisesti alueet 1 ja 6)


Ohjeita kauden 2022-2024 ehdokasasetteluun

 • Kuka tahansa piirin jäsen voi ehdottaa kelpoisuusvaatimukset täyttävää ehdokasta piirin tehtävään 30.4.2021 mennessä.
 • Ehdotus tehdään Piirin intranet-sivuilta löytyvällä Webropol-lomakkeella, joka julkaistaan viimeistään 20.2.2021. Lomakkeen täyttää ehdokas itse. Ehdottajakerho/ehdottaja kirjoittaa perustelut ehdokkaasta ja ehdokas kopioi sen lomakkeeseen.
 • Ehdokas allekirjoittaa suostumuslomakkeen, jonka allekirjoittaa myös ehdottaja. Ehdokas toimittaa sen sekä valokuvan itsestään sähköpostitse tai postitse 31.5.2021 mennessä vaalitoimikunnan puheenjohtaja Marjaana Moringille.
 • Piirin vaalitoimikunta tekee ehdotusten pohjalta esitykset ehdokasasettelusta piirikokouksen päätettäväksi. Ehdokkaat julkistetaan piirin nettisivuilla 3.8.2021 ( vähintään 60 päivää ennen vaalikokousta).
 • Piirin virkailijat valitaan piirikokouksessa 9.10.2021 Imatralla.
 • Ehdokkaan on oltava valmis ottamaan tehtävä vastaan, jos hän tulee valituksi. Toimikausi on 1.6.2022 – 31.5.2024.

Vaaleissa lauantaina 9.10.2021 kaudelle 1.6.2022-31.5.2024 valittavat piirin virkailijat

 1. Governor ja varagovernor (Governor ja Lieutenant Governor)
 2. Alueiden 1-6 aluejohtajat (Area Directors, AD)
 3. Alueiden 1-6 vara-aluejohtajat (Vice Area Directors, VAD)
 4. Rahastonhoitaja ja vararahastonhoitaja (Treasurer, Vice Treasurer)
 5. Lisa Andström -toimikunnan jäsenet (Members of Lisa Andström Committee)
 6. Vaalitoimikunnan jäsenet (Members of District Nominating Committee)
 7. Toiminnantarkastajat (2) ja varatoiminnantarkastajat (2) [Auditors, Vice Auditors]

Kelpoisuusvaatimukset

Edellytykset tehtäviin 1-2:

 • Jokaisen valitun virkailijan tulee olla kerhonsa luokiteltu (classified) jäsen, joka on palvellut ainakin kaksi vuotta vaaleilla valitussa kerhon tehtävässä ja/tai hän on toiminut piirin toimikunnan puheenjohtajana.
 • Aluejohtajien on pitänyt palvella ainakin yksi vuosi kerhon puheenjohtajana.
 • Vaaleilla valittu virkailija ei saa toimia missään muussa vaaleilla valitussa tehtävässä piiritasolla.

Ehdokkuutta harkitsevien on hyvä perehtyä tehtävien sisältöihin ja vaatimuksiin. Kuvaukset löytyvät näistä: Zonta International Bylaws Article XIII ja Zonta International District Manual.

Ohje ehdokkaan valokuvasta

Valokuvan on oltava värillinen, riittävän terävä ja painokelpoinen kasvokuva ehdokkaasta (min. 500×653 pikseliä, vähintään 300 dpi, tallennettuna jpg-muodossa).Kuva saa olla enintään kuusi kuukautta vanha. Ehdokas toimittaa kuvansa sähköpostitse 31.5.2021 mennessä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle Marjaana Moringille: marjaana.moring@gmail.com Valokuvaa käytetään ehdokkaan esittelyn yhteydessä 2021 Imatran piirikokousmateriaaleissa sekä piirin nettisivuilla.

Ohje ehdokkaan suostumus- ja vakuutuslomakkeesta

Täytetty suostumus- ja vakuutuslomake toimitetaan allekirjoituksin vaalitoimikunnan puheenjohtajalle 31.5.2021 mennessä ensisijaisesti skannattuna sähköpostitse osoitteeseen marjaana.moring@gmail.com tai postitse osoitteella Marjaana Moring, Männistönkatu 48, 08150 Lohja.

Vaalitoimikunta saattaa lähettää ennen Imatran piirikokousta lisäohjeita tai pyytää lisätietoja ehdokkaalta tarvittaessa.

Ehdokkaiden julkistaminen ja valinta

 • Ehdokkaat julkistetaan piirin nettisivuilla 3.8.2021 (vähintään 60 päivää ennen vaalikokousta).
 • Vaalitoimikunta lähettää ehdokkaille esittäytymisestä ohjeet ennen piirikokousta.
 • Vaalitoimikunta esittelee ehdokkaat piirin tehtäviin piirikokoukselle Imatralla lauantaina 9.10.2021.
 • Valinnat tehdään piirikokouksessa samana päivänä.
 • Valitut virkailijat aloittavat uusissa tehtävissään 1.6.2022.

Ehdokasasettelusta lisätietoja antavat vaalitoimikunnan jäsenet:

Marjaana Moring, marjaana.moring@gmail.com , puh. 050 598 9880
Carita Rönnqvist, carita.ronnqvist@kolumbus.fi , puh. 044 780 9132
Mari Holopainen, mari.ae.holopainen@gmail.com , puh. 050 464 7632


Kaudelle 2022 – 2024 valittavat piirin virkailijat ja toimikuntien jäsenet sekä kelpoisuusvaatimukset

Täsmennetty 16.04.2021 (Edellytys vara-aluejohtajan tehtävään)
Täsmennetty 24.05.2021 ( Edellytykset tehtäviin 1-6, 7 ja 8)

Valitaan syksyn 2021 Imatran piirikokouksessa (valitaan aina syksyn piirikokouksessa parittomina vuosina)

 1. District Governor = Piirihallituksen puheenjohtaja
 2. Lieutenant Governor = Varapuheenjohtaja
 3. Treasurer = Rahastonhoitaja
 4. Area Directors = Alueiden 1-6 aluejohtajat = AD
 5. Vice Treasurer = Vararahastonhoitaja
 6. Vice Area Directors = Alueiden 1-6 vara-aluejohtajat = VAD
 7. Members of District Nominating Committee = Piirin vaalitoimikunnan jäsenet, valitaan 3 jäsentä (vähintään 5 ehdokasta ja eniten ääniä saanut on puheenjohtaja)
 8. Members of Lisa Andström Committee = Lisa Andström – toimikunnan jäsenet, valitaan 4 jäsentä + 1 Haminan kerhon nimeämä edustaja (vähintään 4 ehdokasta ja eniten ääniä saanut toimii puheenjohtajana)
 9. Auditor = Toiminnantarkastaja (valitaan 2 kpl)
 10. Vice Audiotor = Varatoiminnantarkastaja (valitaan 2 kpl)

Edellytykset tehtäviin 1 – 6

 • Jokaisen vaaleilla valitun virkailijan täytyy olla kerhonsa luokiteltu (classified) jäsen, jolla on kokemusta päätöksentekoa vaativista tehtävistä ja hänen on tarvinnut palvella ainakin kaksi (2) vuotta vaaleilla valitussa kerhon tehtävässä ja/tai hänen on täytynyt olla piirin toimikunnan puheenjohtaja.
 • Governorin, Lieutenant Governorin ja aluejohtajan/vara-aluejohtajan on täytynyt palvella ainakin yksi (1) vuosi kerhon puheenjohtajana (Club President).
 • Vaaleilla valittu virkailija (Officer) ei saa toimia missään muussa vaaleilla valitussa tehtävässä piiritasolla. [Zonta International Bylaws Art XIII, Section 6(a)]

  Edellytykset tehtävään 7

 • Piirin vaalitoimikunnan jäsen ei saa olla toimikautenaan ehdokkaana Zonta Internationalin piiritasolla
 • Jokaisen piirin vaalitoimikuntaan valitun tulee olla kerhonsa luokiteltu (classified) jäsen, joka on palvellut ainakin kaksi (2) vuotta vaaleilla valitussa kerhon tehtävässä ja toiminut vaaleilla valitussa tai nimitetyssä tehtävässä piiritasolla.

   Edellytykset tehtävään 8

 • Lisa Andström -toimikunnan jäsenten tulee edustaa eri alojen asiantuntemusta.
 • Lisa Andström -toimikunnan jäsen voidaan valita korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kaksivuotiskaudeksi.

   Edellytys tehtäviin 9 – 10

 • Ei edellytä KHT- tai HTM-tutkintoa, eikä saa olla piirihallituksen jäsen tai päättävässä asemassa Zonta-järjestössä.

   Edellytys tehtäviin 1 – 10

 • Ehdokkaan on oltava valmis ottamaan tehtävä vastaan, jos hän tulee valituksi.

HUOM! Muistakaa noudattaa Kampanjoinnin menettelymääräyksiä (Campaigning Policy)