Piirikokouksen aineistot

Hallinnon asiakirja – Governing Documents


ZI PIIRIN 20 SÄÄNNÖT (fin)
ZI PIIRI 20 MENETTELYTAPAOHJE (fin)
GOVERNOR RAISA VALVE NIMITETYT TEKNISET SIHTEERIT (fin) päivitetty 2.10.2021

HE 53/2021 vp; EV 42/2021 vp väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista – Yhdistyslain 17 §:n 2 momentista ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. | fin | weblinkki

PIIRIKOKOUS- JA DELEGAATTIOHJE (fin)
PIIRIN JÄSENET (pv. 6.10. / 7.10. muutettu Pori I jäsenmäärä muutettu)
PIIRIN KULUKORVAUSOHJE (fin) (pv. 6.10.)
ZI PIIRIN 20 TIETOSUOJASELOSTEET (fin)

Governor Raisa Valve kutsu piirikokoukseen

KUTSU (fin)(eng)(swe)(est)

Piirikokous – Business session

Esityslista (FIN)  | Agenda (ENG)

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 ry/ 50. VARSINAINEN PIIRIKOKOUS / ESITYSLISTA

Aika               9.10.2021 klo 9:15
Paikka           Imatran Kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra tai erikseen ilmoitettavalla etäyhteydellä kokoontumisrajoitusten estäessä lähikokouksen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta sekä kokouksen parlamentaarikon toteaminen
 3. Kerhojen edustajien toteaminen
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Työjärjestyksen hyväksyminen
 6. Piirikokousohjeiden toteaminen (Liite 1)
 7. Piirin menettelytapaohjeesta päättäminen (LIITE 2 ja Liite 3)
  Mikäli kokous hyväksyy menettelytapaohjeet yksimielisesti, astuvat ne voimaan välittömästi.
 1. Piirin äänestys- ja vaalijärjestyksestä päättäminen (LIITE 4 ja Liite 5)
  Mikäli kokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen yksimielisesti astuvat ne voimaan välittömästi.
 1. Tervehdykset piirikokoukselle
 2. Toimintakertomuksen (LIITE 6), tilinpäätöksen (LIITE 7) ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen toimintakaudelta 1.6.2020-31.5.2021
 3. Tilikauden 1.6.2020-31.5.2021 toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille päättäminen (LIITE 8)
 4. Piiri 20 aluejaosta tehtyjen päätösten kumoaminen (LIITE 9)
 5. Jäsenmaksusta päättäminen jäsenen liittyessä huhti-toukokuussa 2022 (LIITE 10)
 6. Jäsenmaksun ja muiden kerhoilta perittävien maksujen suuruudesta tilikaudelle 1.6.2022 – 31.5.2023 päättäminen (LIITE 11)
 7. Talousarvioesityksen hyväksymisestä alkaneelle toiminta- ja tilikaudelle 1.6.2021-31.5.2022 päättäminen (LIITE 12)
 8. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä vararahastonhoitajan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle (PIIRI 20 EHDOKKAAT)
 9. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle
 10. Piirin vaalitoimikunnan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle
 11. Lisa Andström -stipenditoimikunnan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle
 12. Foundation Ambassadorin puheenvuoro
 13. Lahjoituksen tekeminen Zonta Foundation for Womenille Helvi Sipilä -rahastosta (LIITE 13)(säätiön nimi muutettu 28.9.)
 14. Pori I ja II -kerhojen piirikokouksen raportti ja kertyneen ylijäämän jakoehdotuksesta päättäminen (LIITE 14)
 15. Porin piirikokouksen aloitteet
  • Piirin kannanotosta sovittelumenettelyn käytöstä lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä tapauksissa päättäminen (LIITE 15)
  • Huskurage-kotiturva -aloitteen eteenpäin viemisestä päättäminen (LIITE 16)
 16. Vuoden 2025 pidettävän varsinaisen kokouksen paikasta päättäminen
 17. Piirikokoukselle tiedoksi
  • Imatran piirikokouksessa julkaistu julkilausuma
  • Kutsut kevätseminaariin Hämeenlinnan kevätseminaariin ja Seinäjoen piirikokoukseen
  • Lisa Andström -stipendiaatit
 18. Muut asiat
 19. Kokouksen päättäminen

Tehty Padletilla