Governor Raisa Valve

Kutsu – Call – Kallelse – Kutse

KUTSU ZONTA INTERNATIONAL PIIRIN 20 PIIRIKOKOUKSEEN

Tervetuloa Piirikokoukseen Imatralle. Piirin 20 vuosittaisessa kokouksessa teemme päätöksen mm. äänestys- ja vaalijärjestyksestä. Piirikokousviikonlopussa erityisen tärkeää on toistemme tapaaminen ja kuulumisten vaihto. Sitä kautta voimme saada vinkkejä oman Zonta-kerhon toimintaan.

Imatran Zonta-kerho on suunnitellut meille erittäin kiinnostavan ohjelman. Kokouksen teemana on Naisten vuoksi. Teema on Zonta-toiminnan ydintä, kun missiomme mukaisesti haluamme olla järjestö, joka voimaannuttaa naisia palvelu- ja vaikuttamistyön avulla. Teemme tätä työtä juuri naisten vuoksi.

Piirikokous järjestetään Imatralla koko viikonlopun tapahtumana, jos se koronatilanteen osalta on mahdollista. Tällä hetkellä tapahtuman järjestämiselle ei ole estettä. Jos kokoontumisrajoituksia tulee, sääntömääräinen varsinainen kokous toteutetaan etäyhteydellä.

Tapaamisiin Imatralla. Tule jo perjantai-illaksi paikalle. Silloin tapaat Saimaan suurlähettilään Saimi Hoyerin.

Tervetuloa

Raisa ValveGovernor 2020-2022
Zonta International Piiri 20 ry

INVITATION TO THE DISTRICT CONFERENCE IN IMATRA 8-10 OCTOBER 2020 OF ZONTA INTERNATIONAL DISTRICT 20

Welcome to the District Conference in Imatra. At the District 20 annual meeting we will make decisions regarding, for instance, the district rules and operations for voting and elections. In Imatra  it is especially important to meet each other and exchange ideas concerning Zonta actions in the club level.

The Zonta Club of Imatra has designed very interesting program to us with the theme of “For Women”. The theme is in accordance with our mission. We are an organisation that empowers women through service and advocacy work. We do this “for women”.

The Imatra District Conference will span over the whole weekend if permitted by the Covid-19 situation. Currently there are no obstacles for organizing the event as planned. In case of restrictions for public events, the statutory meeting will be organized through remote connection.

I hope to meet many of you in Imatra. It is worth of coming already on Friday. Then you will meet the Ambassador of Saimaa, Saimi Hoyer.

Welcome

Raisa Valve
Governor 2020-2022
Zonta International District 20 ry


KALLELSE TILL DISTRIKTSMÖTE FÖR ZONTA INTERNATIONAL DISTRIKT 20

Välkommen till Imatra på distriktsmöte. På distrikt 20:s årliga möte ska vi bl.a. besluta om röstnings- och valordningen. Särskilt  viktigt är det att vi kan träffa varandra under distriktsmötesveckoslutet och utbyta nyheter.  Den vägen kan vi få tips för verksamheten i vår egen Zontaklubb.

Imatra Zontaklubb har planerat ett verkligt intressant program för oss. Temat för mötet är För kvinnorna.  Temat utgör kärnan i Zontaverksamheten, då vi i enlighet med vår mission vill vara en organisation, som stärker kvinnornas ställning genom service och opinionsbildning. Vi gör dethär arbetet just för kvinnorna.

Distriktsmötet arrangeras i Imatra som ett evenemang under hela veckoslutet om det bara är möjligt med hänsyn till coronasituationen. För tillfället finns det inga hinder för att arrangera tillfället. Om det uppstår mötesrestriktioner, kommer det stadgeenliga mötet att hållas på distans.

Vi ses i Imatra. Kom på plats redan fredag kväll. Då kommer du att möta Saimens ambassadör  Saimi Hoyer.

Välkommen

Raisa Valve
Governor 2020-2022
Zonta International Distrikt 20 rf

KUTSE ZONTA INTERNATIONAL 20. PIIRKONNA KOOSOLEKULE

Tere tulemast piirkonnakoosolekule Imatrale. 20. piirkonna aastakoosolekul valime muuhulgas uusi juhte. Piirkonnakoosoleku nädalalõpul on aga eriti tähtis kohtumine üksteisega ja uudiste vahetamine. Selle kaudu võime saada häid mõtteid oma klubi tegevuseks.

Imatra Zonta klubi on kavandanud meile eriti köitva programmi. Koosoleku teema on Naiste jaoks. See on Zonta tegevuse põhiteema, sest meie missiooni järgi tahame olla organisatsioon, kes võimestab naisi oma projektide ja ühiskonna mõjutamise kaudu. Teeme seda tööd just naiste pärast.

Piirkonnakoosolek toimub kogu nädalavahetuse üritusena, kui see koroonaolukorra tõttu on võimalik. Praegusel hetkel ei ole korraldamisele vastunäidustusi. Kui tekib kogunemise keeld, siis toimub seaduslik koosolek interneti kaudu.

Kohtumiseni Imatral. Tule kohale juba reede õhtuks, sest siis on võimalus kohtuda Saimaa suursaadiku Saimi Hoyeriniga.

Tere tulemast

Raisa Valve
Governor 2020-2022
Zonta International Piiri 20 ry