Zonta International Young Women in Public Affairs (YWPA) tunnustuspalkinto on perustettu 1990. Tarkoitus on kannustaa 16-19 – vuotiaita nuoria naisia osallistumaan enemmän yhteiskunnallisiin asioihin palkitsemalla niitä, jotka sitoutuvat vapaaehtoistyöhön, jotka osoittavat kykynsä vapaaehtoistyön johtotehtävissä ja jotka myös osoittavat olevansa sitoutuneita naisten aseman parantamiseen. Jotta naisten edustus olisi vahvempi päätöksenteon avainpaikoilla maailmanlaajuisesti, meidän täytyy kannustaa nuoria naisia rakentamaan omaa uraa, tai pyrkimään johtotehtäviin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, julkishallinnossa ja vapaaehtoisjärjestöissä ja edistämään omaa koulutustaan pitämällä nämä tavoitteet mielessään.

Yhteiskunnalliset asiat liittyvät kaikkeen yhteisölliseen elämään, jossa on päätettävä sellaisista kysymyksistä, mitkä liittyvät ja vaikuttavat siihen yhteisöön, jossa naiset tekevät työtä ja elävät.

Piiri ehdokkaat saavat US$1000. Kymmenen palkinnon saajaa valitaan Piirien ehdokkaista ja he saavat tunnustuspalkinnot, jotka ovat suuruudeltaan US$4000 kukin.

 

YWPA stipendiä haetaan kerhojen kautta. YWPA hakemukset toimitetaan Zonta-kerholle niiden määräämään päivään mennessä. Kerho valitsee ehdokkaan, jonka hakemus toimitetaan Piiri 20 Stipenditoimikunnan puheenjohtajalle niiden määräämään päivään mennessä. Stipenditoimikunta lähettää valitun piirin ehdokkaan hakemuksen Piiri 20 Governorille edelleen lähetettäväksi Zonta Internationalin päämajaan niiden määräämään päivään mennessä. Zonta International julkistaa vuoden stipendinsaajien nimet lokakuun puolen välin tienoilla.