TAMMIKUUN KUUKAUSITEEMA: NAISTEN JA TYTTÖJEN KOULUTUS JA SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Valitse viisaasti ja rohkeasti, kannusta ja tue – ZAU, Zonta Antaa Uskallusta

Piiri järjestää vuoden 2019 juhlavuoden aikana sosiaalisen median kampanjan, jonka tavoitteena on käsittellä Zonta Internationalille tärkeitä aiheita, kertoa menneestä Zontatoiminnasta ja siitä miksi aiheet ovat yhä edelleen tärkeitä. Kampanjassa on kuukausittain vaihtuva teema.

Tyttöjen ja naisten koulutus ja sijoittuminen työelämään on valittu ZI.n 100 juhlavuoden 2019 sosiaalisen median kampanjan tammikuun teemaksi, koska tyttöjen ja naisten koulutus on perusta naisten aseman parantamisessa sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa. Koulutus vaikuttaa naisten koko elämään, osallisuuteen ja työelämään sijoittumiseen. Naisten koulutuksen merkitys perheille, yhteiskunnalle ja työelämän eri aloille on keskeinen kaikkialla.

  • Kehittyneiden maiden kannalta on tärkeää tuoda esiin, että naisia tarvitaan ja he voivat menestyä työelämässä eri aloilla.
  • Kehittyvissä maissa tyttöjen ja naisten kouluttamisella ja taloudellisella tuella edistetään parhaiten koko yhteisön kehitystä ja hyvinvointia.

Kampanja perustuu faktoihin, joiden perusteella toteutetaan sosiaalisessa mediassa välitettäväksi tarkoitettuja viestejä, joita kerhot ja kukin Zonta voi sosiaalisessa mediassa jakaa myöhemmin tarkemmin ohjeistettavalla tavalla.


Zontat kannustavat

Tyttö, sä voit olla ihan mitä vaan! Valitse ammattisi viisaasti.

#zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi


Zontat kannustavat

Tytöt osaavat hyvin matikkaa, kysy vaikka ministeriltä!
#zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi


Zontat kannustavat

Tekniikanintoa!

#zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi

Hyödyllisiä linkkejä!


 Zontat kannustavat

Tiedätkö, mikä on ruotsalaisten naisten unelma-ammatti? No, insinööri tietty J

Naisten unelma ammatti Ruotsissa on insinööri

#zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi


 Zontat kannustavat

Koulutuksen arviointikeskuksen tutkija Sirkku Kupiainen: ”Tuntuu, että niin kauan, kun tytöt kaihtaa pitkää matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa, voi olla turha valittaa lasikatosta työelämässä. Iso osa hyväpalkkaisista, tärkeistä asemista on aloilla ja toimintalinjoilla, missä näillä taidoilla on käyttöä ja arvoa.”

Tutkija, tyttöjen kannattaisi panostaa enemman matematiikkaan

#zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi


 Zontat kannustavat

Think Big! Älä valitse tavanomaista, kaikki ovet ovat auki – sinullekin.

Tietoa asiasta.

# zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi


Zontat kannustavat

Professori Mari Lundström Aalto yliopistosta Tekniikan alojen koulutukseen ja työelämään tarvitaan naisia rakentamaan parempaa tulevaisuutta.

@aaltouniversity #teknologia, #zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi

 


 Zontat kannustavat

Digimaailma kutsuu tyttöjä ja naisia, oletko valmis?

Henkilökuva: Linda Liukas – Neiti täydellinenkin itkee takahuoneessa https://yle.fi/uutiset/3-8420369

# zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi


 Zontat kannustaa


Alana teknologia oli minulle helppo valinta. On kiinnostavaa, kuinka ihmiset ja koneet toimivat yhteistyössä ja opiskelu alalla ei ainoastaan auta ymmärtämään tulevaisuutta vaan myös luomaan sitä. Naisten tulisi olla rohkeampia uravalinnoissaan ja uskaltaa lähteä myös miesvaltaisille aloille opiskelemaan. – An Cong Informaatioverkostojen opiskelija Aalto-yliopistosta

@aaltouniversity #teknologia #zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi


 Zontat kannustavat

Elämän varrella on monia ammatteja – mitkä ovat sinun valintasi? Ole rohkea.

Tietoa asiasta

#zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi


 Zontat kannustaa

Nainen, käytä kaikki vahvuutesi: ole insinööri ja humanisti samassa persoonassa.

#zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi


 Zontat kannustaa

”Naisten osuus luonnontieteiden, tekniikan ja matematiikan tutkinnon suorittaneista jää poikkeuksellisen vähäiseksi juuri tasa-arvoisissa maissa”. Ole sinä muutoksen tekijä!

Tytöt menestyvät matematiikassa ja luonnontieteissä koulussa, mutta tekevät niistä uran vain harvoin – Tästä tasa-arvon paradoksissa on kyse

#zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi


 Zontat kannustaa

Forbes huomioi Linda Liukkaan yhdeksi johtavaksi eurooppalaiseksi teknologia-alan naiseksi ja tässä Ted Talkissaan hän miettii sitä, kuinka opetamme lapsillemme, miten ihmiskehon ihmeitä ja kuinka polttomoottori toimii, mutta kun lapsi kysyy, mikä on kuplalajittelu –algoritmi tai onko internet paikka, me aikuiset hiljenemme.

#zonta100, #zaukampanja ja @ZontaDistrict20, #Zontad20, www.zau.fi