Alla syyskuun teeman some-viestit suomeksi

Linkki eestinkielisiin some-viesteihin |WORD| Hyväntekeväisyyspäivän 5.9.2019 suunnitelmaan |WORD|

Linkki englanninkielisiin some-viesteihin |WORD|

Linkki ruotsinkieliseen aineistoon |WORD|

Syyskuun teemana: Zontat kolmannen sektorin aktiivisina toimijoina nyt ja tulevaisuudessa

Juhlavuoden 2019 aikana Piiri 20 järjestää sosiaalisen median kampanjan, jonka tavoitteena on käsitellä Zonta Internationalille tärkeitä aiheita, kertoa aiemmasta zonta-toiminnasta ja siitä miksi aiheet ovat edelleen tärkeitä. Kampanjassa on kuukausittain vaihtuva teema.

Oheisena ovat syyskuun 2019 kuukausiteemaan liittyvät someviestipohjat ja Hyväntekeväisyyspäivän 5.9.2019 tapahtumasuunnitelma sekä kuukauden teeman tausta-aineistoa. Kerhot ja jäsenet voivat hyödyntää twiittejä ja aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan omaa someviestintäänsä.

Syyskuun someviesteissä annetaan tietoa, tuodaan esiin kansainvälisiä, kansallisia ja kerhojen esimerkkejä, miten eri tavoin zontat ovat toimivat ns. kolmannella sektorilla ja tekevät hyväntekeväisyystyötä tukien tyttöjen ja naisten elämää ja luoden paremman elämän edellytyksiä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.


1. SOMEVIESTIT

Syyskuulle on valmisteltu oheiset twiitit. Syyskuussa lähetetään viikottain ainakin kaksi viestiä viikossa eli vk 26 ma 2.9.19 ja to 5.9.19, vk 37 ma 9.9.19 ja to 12.9.19, vk 38 ma 16.9.19 ja to 19.9.19, vk 39 ma 23.9.19 ja to 26.9.19. Twiiteissä nostetaan esiin faktoja hyväntekeväisyyden merkityksestä ja tarpeellisuudesta myös nykyaikana sekä aktivoivat tulemaan mukaan ja lahjoittamaan eri hankkeisiin. Someviesteihin linkitetään esimerkkejä hyväntekeväisyyden tarpeista, auttamisesta ja tuloksista sekä kuvia ja linkkejä, jotka koskevat syyskuun 2019 teemaa.

Kerhojen ja jokaisen zontan aktiivisuutta omissa sosiaalisen median kanavissa tarvitaan. On tärkeää, että kerhot tekevät yhteistyötä alueensa kerhojen kanssa, hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja tuovat esille kannustavia esimerkkejä alueensa naisista ja tytöistä. Kerhojen omat, teemaan liittyvät paikalliset hankkeet ja toimet tuodaan esiin. Lisäksi voidaan kannustaa kunniamaininnoin alueellisia ja paikallisia yhteistyökumppaneita.

Somekampanjassa hyödynnetään monipuolisesti eri somekanavia:

 • Instagram ja Youtube tavoittaa nuorimmat
 • Facebook tavoittaa myös vanhempia
 • Twitter ja LinkedIn tavoittaa päättäjätasoa
 • Radio- ja TV-yhteistyö tavoittaa laajan yleisön.

2. HYVÄNTEKEVÄISYYDEN PÄIVÄN 5.9.2019 ZONTA-TAPAHTUMAT

ZONTAT TYTTÖJEN JA NAISTEN TUKENA – ZONTAT TÄRKEÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJAZontat kolmannen sektorin aktiivisina toimijoina nyt ja tulevaisuudessaZontat kolmannen sektorin aktiivisina toimijoina nyt ja tulevaisuudessa.

Zontat vaikuttavat ja avustavat kolmannella sektorilla. Zontat ovat olleet jo 100 vuotta tyttöjen ja naisten asialla. Tätä hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistoimintaa tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Hyväntekeväisyyspäivänä 5.9.2019 kerhot yksin, yhdessä tai alueina järjestävät tapahtumia, joissa tehdään tunnetuksi zonta-toimintaa, kerätään rahaa hankkeisiin ja pyritään löytämään yhteistyökumppaneita.

Tapahtumia järjestetään omalla paikkakunnalla parhaiten sopivissa paikoissa kuten toreilla, kauppaliikkeissä ym. kohteissa, joissa liikkuu mahdollisimman paljon väkeä.

Tapahtumissa jaetaan zonta-rannekkeita ja tietoa zonta-toiminnasta sekä kerätään varoja kerhon päättämiin zonta-hankkeisiin kuten esimerkiksi ZAU (Zontat antaa uskallusta).

Satiinirannekkeita on painatettu valmiiksi ja niitä voi tilata 24.6.2019 alkaen Zonta-klubi Helsinki IV:stä hintaan 15 euroa /100 kpl:n pakkaus. Tilaus tulee toimittaa sähköpostitse Helena Millerille, email: helena.miller@themillers.fi, Tilauksesta tulee ilmetä tilattavien rannekepakkausten määrä, kerhon nimi/ tilaaja, tilaajan osoite ja puhelinnumero.Tilaus tulee maksaa Zonta-klubi Helsinki IV:n tilille FI3612283000022218, maksuun viite rannekkeet / oman kerhon nimi. Kun tilaus ja maksu ovat saapuneet, rannekkeet postitetaan tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Zonta-toiminnasta kertoessaan kerhot voivat hyödyntää Piiri 20:n juuri julkaistua esitettä ja www-sivuilla olevaa tietoa. On tärkeää tehdä tunnetuksi paikallista toimintaa sekä jakaa tietoa siitä mihin kansainvälisiin hankkeisiin kerho osallistuu ja mitä omia hankkeita kerholla on.

Varojen keruuta varten Zonta International Piiri 20:llä on Poliisihallituksen keräyslupa RA/2018/394. Lupa on voimassa 13.4.2018-14.4.2020, koko Suomen alueella Ahvenanmaata. lukuunottamatta. Lupa on yleislupa, joka kattaa kaikki tämänhetkiset zontien kansalliset ja kansainväliset hankkeet. Kerhot päättävät, mihin keräävät. Varojen keruu voi tapahtua lipaskeräyksenä tai muutoin, mutta aina on keräyslupa oltava esillä. Päivään voi liittää myös yhteistyökumppanien hankintaa kerhon ja alueiden hankkeisiin.

Lisätietoja: Sirkka-Liisa Kärki, sirkkaliisa.karki@gmail.com, 0500549586

Tarja Larmasuo, tarja.larmasuo@kolumbus.fi ,0405688233

Helena Miller, helena.miller@themillers.fi, 0400615588


SYYSKUUN SOMEVIESTIT – Zontat kolmannen sektorin toimijana

Viesti 1, lähetys ma 2.9.2019

Tiesitkö, että Zonta-järjestö on jo 100 vuotta edistänyt tyttöjen ja naisten arvokasta elämää? Nyt keskitymme lapsiavioliittojen poistamiseen ja syrjinnän lopettamiseen tukemalla Syyrian pakolaisia Jordaniassa ja tyttöjen koulunkäyntiä Madagaskarilla. #zonta100 @ZontaDistrict20


Zontien toimintaa menneisyydessä ja tulevaisuudessa

Viesti 2, lähetys ma 2.9.2019

Tunnetko Zonta-avustuskohteita? ZAU (Zonta Antaa Uskallusta) rohkaisee 10-12-vuotiaita tyttöjä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden pariin ja Helvi Sipilä –rahasto jatkaa Ruandassa Äiti-lapsi-klinikan HIV-tartuntoja ehkäisevää työtä. zau.fi @zontadistrict20

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/International-Service-Program

Viesti 3, lähetys to 5.9.2019

Tänään 5.9. vietämme hyväntekeväisyyden päivää! Zontat viettävät päivää kampanjoimalla ja keräämällä varoja avustuksiin naisten ja lasten hyväksi, mm. ZAU-projektiin. #zaukampanja #zonta100 @ZontaDistrict20

Viesti 4, lähetys ma 9.9.2019

Väkivalta ja alistaminen pois naisten ja lasten elämästä! Naisten kokeman väkivallan luvut Suomessa ovat Euroopan tilastojen korkeimmat. Tule yhteistyökumppaniksi ja zontien kanssa varmistamaan tytöille turvallinen lapsuus! www.ZontaSaysNO.com #zonta100 @ZontaDistrict20

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/ZISVAW-Program


Yhteistyökumppanit ovat keskeisiä zontille

Viesti 5, lähetys to 12.9.2019

Tunnetko Zontan stipendiohjelman? Moni suomalainen nuori nainen on saanut Zontan stipendin Lisa Andströmin rahastosta, YWPA-stipendin yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta tai kaupallisten aineiden yliopisto-opiskelijana Jane Klausman -stipendin. #zonta100 @ZontaDistrict20

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/Educational-Programs/Young-Women-in-Public-Affairs-Award

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/Educational-Programs/Jane-M-Klausman-Women-in-Business-Scholarship

https://foundation.zonta.org/Media-News/News/materials-for-the-2019-women-in-technology-scholarship-now-available


Viesti 6, lähetys to 12.9.2019

Tunnetko Zontan stipendiohjelman? Merkittävin on Amelia Earhardtin rahaston lupaaville tutkijoille ilmailuun ja avaruustutkimukseen liittyviin tohtoriopintoihin jakama 10,000 USD stipendi. Myönnetty jo 7 naiselle Suomi-Viro alueella #zonta100 @ZontaDistrict20

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/Educational-Programs/Amelia-Earhart-Fellowship

Viesti 7, lähetys ma 16.9.2019

Tule tukemaan zontien avustus- ja palveluhankkeita! Zonta Says NO -kampanjan teemana on Pysäytä lapsiavioliitot. Eid bi Eid -hankkeessa Jordaniassa olevia Syyrian pakolaisnaisia ohjataan parantamaan omaa ja lastensa hvinvointia yhdessä paikallisten naisten kanssa. #zonta100 @ZontaDistrict20

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/International-Service-Program

Viesti 8, lähetys to 19.9.2019

Tule mukaan Zonta-toimintaan! Zontan hankkeilla ja lahjoituksilla parannetaan naisten ja lasten elämää, koulutusta, terveydenhuoltoa, taloudellisia mahdollisuuksia, elinolosuhteita. Zontana sinä voit jättää hyvän tekemisen jäljen maailmaan. #zonta100


Zonta-kerhot ovat järjestön tärkein toimintayksikkö

Viesti 9, lähetys ma 23.9.2019

Zontat vaikuttavat, käynnistävät ja toteuttavat yhteistyökumppaneiden kanssa kotimaisia ja globaaleita hankkeita: mm. auttavat väkivallan uhan alla eläviä, maahanmuuttajanaisia, yksinäisiä vanhuksia sekä syrjäytymisvaarassa olevia. #zonta100 @ZontaDistrict20

https://foundation.zonta.org/Portals/0/Zonta/Global%20Impact/ISPHistory.pdf

Viesti 10, lähetys ma 23.9.2019

Zonta-kerhot suunnittelevat ja toteuttavat myös paikallisia projekteja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, vierailevat vanhainkodeissa, tukevat turvakoteja, kehitysvammaisten harrastustoimintaa ja maahanmuuttajien suomen kielen opiskelua. #zonta100 @zontadistrict20

Tähän tarvittaisiin kuva.

Viesti 11, lähetys to 26.9.2019

100 vuotias Zonta puollustaa tulevaisuudessakin naisten ja tyttöjen oikeuksia. Zontat vaikuttavat moniperusteisen syrjinnän vähentämiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

www.zau.fi #zonta100 @ZontaDistrict20

Paula Risikon haastatteluvideo https://www.youtube.com/watch?v=1L9911m15dk 

 • Twitterissä näin: @paularisikko #zonta100 @zontadistrict20 (samalla twiitti näkyy myös Paulan Twitter-tilin seuraajille)
 • Instagramissa ja Facebookissa näin: #paularisikko #zonta100 #zontadistrict20

SYYSKUUN TEEMAN TAUSTA-AINEISTOA

ZONTAT KOLMANNEN SEKTORIN AKTIIVISINA TOIMIJOINA NYT JA TULEVAISUUDESSA –

VAPAAEHTOISTOIMINTAA JA HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ TARVITAAN

 • Mitä hyväntekeväisyys on, mitä on palvelutoiminta, mitä se on ollut, mitä se on nyt, mitä se on tulevaisuudessa

  • Mikrolainaprojektit

  • Kerhojen omat kohteet esiin korostetusti

 • Zonta-toiminta paikallisesti ja kansallisesti – zontien palvelukohteet ja vaikutus yhteiskunnassa, tulevaisuuden haasteet

 • Heikossa asemassa olevat suomalaiset ja virolaiset naiset- heidän avuntarpeensa esille – eri ikäisten naisten avun tarpeet

 • Mitä on tehty ZI:ssä ja keiden kanssa, mitä ennen, mitä tulevaisuudessa

 • Mitä on tehty Piirissä/ kerhoissa, keiden kanssa, mitä ennen, mitä tulevaisuudessa

Zonta International on kansainvälinen naisjärjestö, joka tukee erityisesti naisten ja tyttöjen aseman parantamista maailmanlaajuisesti. Suomen zontien kampanjoilla tuetaan myös kotimaisia kohteita.

Kansainväliset palveluohjelmat https://foundation.zonta.org/Our-Programs/International-Service-Program

Kansainväliset stipendiohjelmat:

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/Educational-Programs/Amelia-Earhart-Fellowship

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/Educational-Programs/Jane-M-Klausman-Women-in-Business-Scholarship

https://foundation.zonta.org/Media-News/News/materials-for-the-2019-women-in-technology-scholarship-now-available

https://foundation.zonta.org/Our-Programs/Educational-Programs/Young-Women-in-Public-Affairs-Award

Zonta-toiminta on hyväntekeväisyyttä, palvelutoimintaa ja vaikuttamista.

Hyväntekeväisyydellä autetan heikossa ja uhanalaisessa asemassa olevia eri-ikäisiä tyttöjä ja naisia. Palvelutoiminta on joko suoraa auttamistoimintaa, erilaisten hankkeiden ja projektien toteuttamista yhteistyökumppanien kanssa tai varojen keruuta palvelutoimintaan.Yhteiskunnallisella vaikuttamisella pyritään saamaan aikaan positiivisia muutoksia tyttöjen ja naisten sekä vaikeissa oloissa elävien asemaan, toimintatavoissa, päätöksenteossa ja säädöksissä.

Zontat ovat kolmannen sektorin toimijoita.

Vapaaehtoistoimintaan perustuva, voittoa tavoittelematon ja yhteiskunnallisia tavoitteita palveleva toiminta täydentää ja tukee yhteiskunnallista palvelutarjontaa, mutta ei voi tuottaa lakisääteisiä palveluja.

Viestiin 4 linkkinä seuraavat kappaleet.

Yhteistyökumppanit ovat keskeisiä zontille

Yhteistyökumppanit ovat zontille tärkeitä monin tavoin. Sekä piiri että kerhot toteuttavat hankkeita, lisäävät tietoisuutta ja vaikuttavat päätöksentekoon yhteistyökumppanien kanssa. Pääosa kumppaneista on erilaisia järjestöjä. Paikallisesti tärkeitä yhteistyötahoja ovat kunnat ja kaupungit sekä paikalliset yrittäjät, jotka ovat tukeneet zontien varainhankintaa. Paikallistoiminnan tuki on tärkeää koko järjestön tavoitteiden edistämiseksi.

Useat poliitikot, taiteilijat, kirjailijat ovat mukana hyväntekeväisyystilaisuuksissa puhujina, mutta myös aktiivisesti itse Zonta -toimijoina. Vuosikymmenten aikana yhteistyökumppaneina hankkeissa ja toiminnan tukemisessa ovat olleet monet kattojärjestöt, esimerkkinä naisjärjestöt, Martat, Ensi- ja Turvakotien liitto, MLL, SPR. Valtakunnallisesti toimivat Tyttöjen Talot sekä Rikosuhripäivystys ja vankilatyö ovat olleet tärkeitä kumppaneita. Vanhustyönkeskusliiton kanssa on tehty yhteistyötä Ystäväpiiri-toiminnassa.

Vaikuttamistoiminnan näkökulmasta yhteistyö on merkityksellistä, toimimme em. keskusjärjestöjen kaltaisten yhteisöjen rinnalla. Zonta -järjestölle toivoisi myös näkyvyyttä, jotta järjestömme 100 –vuotinen tärkeä työ saisi nousisi esiin. Tulevaisuuden yhteistyökumppaneita voisivat olla kansainväliset toimijat, kuten esimerkiksi Solidaarisuus.

Zontien toimintaa menneisyydessä ja tulevaisuudessa

Viestiin 1 linkkinä seuraavat kaksi kappaletta 

Vuodesta 1923 alkaen, Zonta International on suunnannut yli 40 miljoonaa US dollaria tyttöjen ja naisten koulutuksen, terveydenhuollon, taloudellisten mahdollisuuksien ja elinolosuhteiden parantamiseen. Zonta International Foundationin kautta toteutettavilla hankkeilla ja lahjoituksilla parannetaan naisten elämää, heidän lastensa elämää sekä elämää niissä yhteisöissä, joissa he elävät ja työskentelevät. Näin on lisätty naisten ja tyttöjen tasa-arvoa maailmanlaajuisesti.

https://foundation.zonta.org/Portals/0/Zonta/Global%20Impact/ISPHistory.pdf

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa(UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa. Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council of Europe). ZI:n keskeisimpiä yhteistyökumppaneit UNICEF, UNPFA ja UNIFEM.

Zonta International Piiri 20 toimii aktiivisesti jäsenenä Naisjärjestöjen KeskusliitonSuomen UN WomeninSuomen YK-liitonSuomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:ssä.

Zonta International Piiri 20:n palveluhankkeet toteuttavat Zonta Internationalin missiota ja keskittyvät kestävään vaikuttavuuteen, ongelmien perussyihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Piirin palveluhankkeet toteutetaan yhteistyössä samanmielisten luotettavien ja vastuullisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Piirin alueella toteutettavat palveluprojektit keskittyvät valikoituihin tärkeimpinä nähtyihin ajankohtaisiin projekteihin. Piirin omiin rahastoihin tehtävien lahjoitusten lisäksi Kerhot lahjoittavat säännöllisesti vähintään kolmanneksen palvelutoimintansa tuotoista Zonta International Foundationin rahoittamiin palvelu-ja stipendiohjelmiin. Piirin alueelta Zonta International Foundationin palvelu-ja stipendiohjelmiin tehtävien lahjoitusten määrä kasvaa vuosittain tehostamalla varojenkeruuta suurelta yleisöltä ja avustamalla palvelu- ja stipendiohjelmia henkilökohtaisilla lahjoituksilla.

Piiri 20 on toteuttanut useita Keltainen ruusu- kampanjoita, joilla on tuettu mm. yksinhuoltaja- ja väkivallan uhan alla eläviä äitejä, maahanmuuttajanaisia, syrjäytymisvaarassa olevia teinejä ja yksinäisiä vanhuksia.  Myös zontien omaan hyvinvointiin on panostettu liikkumalla ja keräämällä tempauksilla varoja. Nyt meneillään on kaikkien kerhojen yhteinen Keltainen ruusu-kampanja ZAU (Zonta Antaa Uskallusta), jossa avataan suomalaisen työelämän eriarvoisuutta ja jakautuneisuutta miesten ja naisten aloihin ja naisten sijoittumista matalapalkka-aloille. Matematiikka ja luonnontieteet ovat avain lähes kaikille aloille. ZAU-kampanjalla rohkaisemme ja kannustamme 10-12-vuotiaita tyttöjä yhdessä LUMA-keskus Suomen kanssa toteutettavilla ZAU-kerhoilla näiden aineiden pariin.

Viestiin 8 linkkinä tämä kappale

Zonta-kerhot ovat järjestön tärkein yksikkö ja myös palvelutoiminnassa kerhot ovat keskeisessä roolissa. Kullakin kerholla on oma palvelutoimikunta, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa paikallista palvelutehtävää. Kerhojen palveluprojektit ovat mm. tukea turvakodeille, käyntejä vanhainkodeissa, tukea kehitysvammaisten harrastustoimintaan, vastaanottokotien ja vastaanottokeskusten ja maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opiskelun tukemista. Kerhot toteuttavat projektejaan sekä kansallisten että paikallisten yhteistyökumppanien kanssa

Zontien tekemä vapaaehtoistyö – hyväntekeväisyys, palvelu ja vaikuttaminen – tulevaisuudenhaasteet ja strategiset valinnat

Miksi?/

keskeiset tavoitteet – zontien lisäarvo ja

tavoitteet 3. sektorin toimijana

Mitä?

palvelua?

vaikuttamis-toimintaa?

Kenelle?/

avustettavat ryhmät ja henkilöt sekä tahot, joihin vaikutetaan

Kenen kanssa?/ yhteistyökumppanit

palveluhankkeissa

lahjoittajat

yhteistyö vaikuttamisessa

Vapaaehtoistyön arvo 1 euro tuottaa 6 euroa

Zonta-toiminta paikallisesti ja kansallisesti – zontien palvelukohteet ja vaikutus yhteiskunnassa, tulevaisuuden haasteet

Tytöt ja naiset(maailmanlaajuisesti, piirin alueella ja eri kerhojen alueilla)

Ketä on mukana, ketä tarvitsemme mukaan?

Ketä saamme mukaan?

Eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö

Järjestöjä: Martat, Soroptimistit, paikalliset naisjärjestöt, Monika-naiset

Tyttöjen talot, Ensi – ja Turvakotien liitto,

Lyömätön Linja ry, Rikosuhripäivystys, Pienperheyhdistys,

Vanhustyön keskusliitto, MLL,

Vankilatyö

paikalliset liikeyritykset, kunnat, kaupungit, oppilaitokset

Medianäkyvyys: paikallislehdet ja -radiot, blogit, tiedotteet

Suomi Areena

Keltaisen Ruusun ZAU – pyritään vaikuttamaan tyttöjen innostukseen ja valintoihin opiskella matemaattis-luonnontieteellisiä aineita / parannetaan naisten koulutuksellista ja ammatillista asemaa

Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton toiminta

Lapsiavioliittojen ehkäiseminen – piirin kannanotot ja julkilausumat tiedotusvälineille ja päätöksentekijöille

Voittoa tavoittelematon – lahjoitukset kokonaisuudessaan palvelutoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen

Varojen keruun ja lahjoitusten sekä stipendien ja palveluprojektituen rinnalla on tärkeää nostaa esiin, miten zontien moninainen ammatillinen asiantuntemus ja osaaminen voidaan hyödyntää vapaaehtoistyössä

Neuvonta- ja tukihenkilöpalvelut, vertaistuki, asennekasvatus

 • vanhusten palvelut

 • nuorten palvelut

Heikossa asemassa olevat suomalaiset ja virolaiset naiset- heidän avuntarpeensa esille – eri ikäisten naisten avun tarpeet

Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen koulutuksessa, työssä, terveydessä, kotona

Vaikuttaminen päätöksentekijöihin

Moniperusteista syrjintää kohtaavat tytöt ja naiset nostettava esiin

Tyttöjen talo

Ensi-ja turvakodit

Vankilasta vapautuvat naiset

Iäkkäät naiset

Nuoret, opiskelijastipendit sekä suomalaisille että maahnamuuttajille

Maahanmuuttajanaiset

Voisiko kumppaneina olla esim: Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu, Solidaarisuus,

Kirkko, Ulkoministeriö, Väestöliitto

Miten autamme esim. moniperustaista syrjintää kokevia/ kokeneita ?

Viestiin 11 linkkinä seuraava tekstikokonaisuus

Zontat ja kolmannen sektorin tulevaisuus

Kolmatta sektoria, hyväntekeväisyyttä ja palvelutoimintaa tarvitaan kipeästi – tulevaisuudessa. jopa enemmän, edunvalvojan ja vaikuttajan rooli korostuu. Kun moniperustainen syrjintä lisääntyy, tarvitaan intersektionaalista näkökulmaa.

Moniperustainen syrjintä kuvaa tilannetta, jossa sama ihminen kohtaa syrjintää useista eri syistä, esimerkiksi sukupuolensa, äidinkielensä, ihonvärinsä tai seksuaalisen suuntautumisensa perusteella. Tyttöjen ja naisten oikeuksista puhuttaessa on hyvä huomata, etteivät kaikki tytöt ja naiset ole keskenään samalla viivalla, vaan siinä missä toiset törmäävät lasikattoon vain sukupuolensa vuoksi, toisia työnnetään marginaaliin samanaikaisesti myös muilla perusteilla. Tätä ilmiötä kuvataan termillä ”intersektionaalisuus”. Intersektionaalisuuden historia juontaa juurensa 1980-luvulla, jolloin yhdysvaltalainen tutkija Kimberlé Williams Crenshaw esitti General Motors -tehtaan mustien naistyöntekijöiden tapauksen perusteella, että nämä naiset kohtasivat työpaikallaan intersektionaalista syrjintää, joka johtui heidän ihonväristään ja sukupuolestaan, mutta oli erilaista kuin mustien miesten tai valkoisten naisten kokema syrjintä.

Kuinka tuetaan maahanmuuttajataustaisten tyttöjen kesätöiden saantia maassa, jossa kesätyöt usein saadaan vanhempien tai sukulaisten verkostojen avulla? Kuinka mahdollistetaan vammaisten naisten äitiys ja työssäkäynti yhteiskunnassa, jossa niin päiväkodit kuin työpaikat ovat usein esteellisissä tiloissa tai joissa vammaispalvelun taksikyyti ei saa työmatkalla koukata päiväkodin kautta?