Piirin 20 jäsenet – Dristrict 20 Member

Jäsenlista| PDF |
pv. 9.11. lisätty uusi kerho Sipoo-Sibbo

Hallinnon asiakirjat – Govering Documents

Zonta International Piiri 20 säännöt | fin | PDF |
Zonta International Piiri 20 Menettelytapaohje | fin | PDF |
Zonta International Piiri 20 Tietosuojaseloste taphatumat  | fin | weblinkki |

Zonta International Piiri 20 Kulukorvausohje | fin | PDF |

Zonta International Piiri 20 Piirikokous- ja Delegaattiohje |fin| PDF |
Zonta International Distrikt 20 Distriktmötes- och delegatanvisning |swe| PDF |
Zonta International Distirict 20 Conference and Standing Rules for Delegates | eng| PDF |

Piirikokous aineistot löytyvät liitteineen Zonta-Intrasta, rekisteröidy tästä!

Business session (eng.) |PDF|

Piirikokous – Business session

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 ry/ 48. VARSINAINEN PIIRIKOKOUS / ESITYSLISTA

Aika 9.11.2019 klo 10.30 – 11.30, 12.30 – 15.15 ja 16.30 – 17.00
Paikka Lasipalatsi Bio Rex, Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta sekä kokouksen parlamentaarikon toteaminen

3. Kerhojen edustajien toteaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

6. Piirikokousohjeiden toteaminen (Liite 1)

7. Tervehdykset piirikokoukselle

8. Foundation Ambassadorin puheenvuoro

9. Toimintakertomuksen (Liitteet 2 a ja 2 b), tilinpäätöksen (Liite 2.1) ja toiminnantarkastajien lausunnon (Liite 2.2.) esittäminen toimintakaudelta 1.6.2018-31.5.2019

10.Tilikauden 1.6.2018-31.5.2019 toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille päättäminen (Liitteet 2 a, 2 b, 2.1 ja 2.2)

11.Jäsenmaksun ja kongressirahastomaksun suuruudesta tilikaudelle 1.6.2020 – 31.5.2021 päättäminen (Liite 3)

12.Talousarvioesityksen hyväksymisestä alkaneelle toiminta- ja tilikaudelle 1.6.2019-31.5.2020 päättäminen (Liite 4)

13.Lahjoituksen tekeminen Zonta International Foundationille Helvi Sipilärahastosta (Liite 5)

14.Piirin 20 sääntöjen muuttamisesta päättäminen (Liitteet 6 ja 7)

15.Piirin 20 menettelytapaohjeen uudistamisesta päättäminen (Liite 8)

16.Tuusula-Kerava-Järvenpää -kerhon piirikokouksen raportti ja kertyneen tuoton jakoehdotuksesta päättäminen (Liitteet 9 ja 10)

17.Jakobstad-Pietarsaari -kerhon kevätseminaarin raportti ja kertyneen tuoton jakoehdotuksesta päättäminen (Liitteet 11 ja 12)

18.Neljän vuoden kuluttua pidettävän varsinaisen kokouksen paikasta päättäminen

19.Tuusula-Kerava-Järvenpään Zonta-kerhon ehdotus Piirin 20 kevätseminaareista luopumisesta (Liite 13)

20.Piirin 20 ehdotus kansainväliseen yleiskokoukseen vietäväksi ZI Piirien minimijäsenmäärän korottamisesta globaalisti (Liite 14)

21.Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä vararahastonhoitajan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle Effective and passionate Zonta members for the 2020-2022 District Board and officers | PDF |

22.Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle

23.Piirin vaalitoimikunnan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle

24.Lisa Andström -stipenditoimikunnan valinta seuraavalle 1.6. alkavalle kaksivuotiskaudelle

25.Piirikokoukselle tiedoksi Lahjoitus Suomen LUMA-keskukselle ZAU-kampanjan tuotoista 8.11.2019 (Liite 15)
Lisa Andström -toimikunnan stipendinsaajat 2019
Kahden vuoden kuluttua pidettävän kevätseminaarin järjestäjäkerhon toteaminen (Liite 16)
Kutsu kevätseminaariin 25.-26.4.2020 Iisalmessa

26.Muut asiat

27.Kokouksen päättäminen