Piirin ehdokasasettelu kaudelle 2020-2022 – ohjeet ja lomakkeet

Ehdokasasettelu Piirin virkailijoiksi alkanut

Tammikuu 2019

Ehdota tarmokasta, osaavaa ja sitoutuvaa zontaa Piirin tehtäviin 30. huhtikuuta 2019 mennessä!

Ehdokasasettelu Zonta International Piiri 20:n tehtäviin toimikaudelle 2020-2022 on alkanut. Ehdota omasta tai jostakin toisesta Piirin kerhosta osaavaksi tietämääsi zontaa edistämään toimintaamme! Ehdotukset tulee jättää Piirin vaalitoimikunnalle 30.4.2019 mennessä. Helsingin piirikokouksessa 9.11.2019 valitaan Piiri 20:n piirihallituksen jäsenet eli governor, varagovernor, rahastonhoitaja ja aluejohtajat kaudelle 1.6.2020-31.5.2022. Lisäksi kokouksessa valitaan vararahastonhoitaja, vara-aluejohtajat, toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat sekä vaalitoimikunnan ja Lisa Andström -toimikunnan jäsenet.

Paras keino kehittää Zonta-piirin toimintaa on löytää sen tehtäviin innostuneita ja kiinnostuneita sekä järjestömme tavoitteisiin ja työhön vahvasti sitoutuneita zontia. Jokaisesta kerhosta löytyy varmasti sopivia ehdokkaita. Kannustakaa kerhojenne jäseniä asettumaan rohkeasti ehdolle, koska siten pääsee parhaiten vaikuttamaan järjestömme tulevaisuuteen. Tehtäviin voi ehdottaa piirimme minkä tahansa kerhon jäsentä. Ehdokkaan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset kyseiseen tehtävään ja antaa oma suostumuksensa. Ehdottaja voi olla kerho tai yksittäinen jäsen. Tarkemmat ohjeet ehdokasasettelusta ja ehdotuslomakkeet julkaistaan pian Piirin intranet-sivuilla. Piirin vaalitoimikunta tekee ehdotusten pohjalta esitykset ehdokasasettelusta piirikokouksen päätettäväksi.

Myös Zonta Internationalin virkoihin on hyvä saada ehdolle kansainvälisen järjestömme kehittämisestä kiinnostuneita piirimme zontia. Piiri 20:n vaalitoimikunta työskentelee yhdessä governorin ja ZI:n kansainvälisen Nominating-toimikunnan kanssa kelpoisuusvaatimukset täyttävien zontien löytämiseksi ehdokkaiksi Chicagon Conventionissa 2020 valittaviksi ZI:n virkailijoiksi, kansainvälisiksi johtajiksi ja Nominating-toimikunnan jäseniksi.

Piirin vaalitoimikunta on vaaleilla valittu itsenäinen toimikunta, jonka tehtävänä on etsiä ehdokkaita Piirin tehtäviin ja siten kannustaa kerhoja nimeämään ehdokkaita kyseisiin tehtäviin. Piirin vaalitoimikunnassa 2018-2020 ovat puheenjohtajana Terhi Törmänen (ZC Oulu I),
varapuheenjohtajana Anja Hurme (ZC Espoo-Kauniainen) ja jäsenenä Tuija Heikkilä (ZC Tampere I).

Olkaa rohkeasti yhteydessä vaalitoimikunnan jäseniin!

Sähköpostiosoitteemme ovat:
Terhi Törmänen, terhi.tormanen@gmail.com (erityisesti alueet 2 ja 3)
Anja Hurme, anja.hurme@hurmeet.fi (erityisesti alueet 1 ja 5)
Tuija Heikkilä, tuija.heikkila@kolumbus.fi (erityisesti alueet 4 ja 6)
Zonta International Piiri 20:n Vaalitoimikunta 2018-2020

OHJEITA KAUDEN 2020-2022 EHDOKASASETTELUUN

● Kuka tahansa piirin jäsen voi ehdottaa kelpoisuusvaatimukset täyttävää ehdokasta piirin tehtävään 30.4.2019 mennessä.
● Ehdotus tehdään Piirin intranet-sivuilta löytyvällä Webropol-lomakkeella, joka julkaistaan tammihelmikuussa 2019.
● Ehdokas täyttää myös suostumuslomakkeen ja toimittaa sen ja valokuvan itsestään sähköpostitse tai postitse 31.5.2019 mennessä vaalitoimikunta Tuija Heikkilä.
● Piirin vaalitoimikunta tekee ehdotusten pohjalta esitykset ehdokasasettelusta piirikokouksen päätettäväksi. Ehdokkaat julkistetaan piirin nettisivuilla 9.9.2019 (60 päivää ennen vaalikokousta).
● Piirin virkailijat sekä vaalitoimikunnan ja Lisa Andström -toimikunnan jäsenet valitaan piirikokouksessa 9.11.2019.
● Ehdokkaan on oltava valmis ottamaan tehtävä vastaan, jos hän tulee valituksi. Toimikausi on 1.6.2020-31.5.2022.

KAUDELLE 2020-2022 VALITTAVAT VIRKAILIJAT JA TOIMIKUNTIEN JÄSENET

1. Piirihallituksen puheenjohtaja (District Governor)
2. Varapuheenjohtaja (Lt. Governor)
3. Rahastonhoitaja (Treasurer)
4. Vararahastonhoitaja (Vice Treasurer)
5. Alueiden 1–6 aluejohtajat (Area Directors, AD)
6. Alueiden 1–6 vara-aluejohtajat (Vice Area Directors, VAD)
7. Piirin vaalitoimikunnan jäsenet, valitaan 3 jäsentä vähintään 5 ehdokkaasta (Members of District Nominating Committee)
8. Lisa Andström -toimikunnan jäsenet, valitaan 5 jäsentä vähintään 5 ehdokkaasta, joista yksi on Haminan kerhon edustaja (Members of Lisa Andström -Committee)
9. Kaksi toiminnantarkastajaa (Auditors)
10. Kaksi varatoiminnantarkastajaa (Vice Auditors)

KELPOISUUSVAATIMUKSET

Edellytykset tehtäviin 1-6:
• Jokaisen valitun virkailijan tulee olla kerhonsa luokiteltu (classified) jäsen, joka on palvellut ainakin kaksi vuotta vaaleilla valitussa kerhon tehtävässä ja/tai hän on toiminut piirin toimikunnan puheenjohtajana.
• Governorin, Lt. Governorin ja aluejohtajien on pitänyt palvella ainakin yksi vuosi kerhon puheenjohtajana.
• Vaaleilla valittu virkailija ei saa toimia missään muussa vaaleilla valitussa tehtävässä piiritasolla.

Edellytykset tehtäviin 7:
• Jokaisen piirin vaalitoimikuntaan valitun tulee olla kerhonsa luokiteltu (classified) jäsen, joka on palvellut ainakin kaksi vuotta vaaleilla valitussa kerhon tehtävässä ja toiminut vaaleilla valitussa tai nimitetyssä tehtävässä piiritasolla.

Edellytykset tehtäviin 8:
• Lisa Andström -toimikunnan jäsenten tulee edustaa eri alojen asiantuntemusta.

Edellytykset tehtäviin 9–10:
• Eivät edellytä KHT- tai HTM-tutkintoa. Tehtävään valittu ei saa olla piirihallituksen jäsen tai päättävässä asemassa Zonta-järjestössä.

Ehdokkuutta harkitsevien kannattaa perehtyä tehtävien sisältöihin ja vaatimuksiin.
Kuvaukset löytyvät näistä: Zonta International Bylaws Article XIII ja Zonta International District Manual.

OHJE EHDOKKAAN VALOKUVASTA

Valokuvan on oltava värillinen, riittävän terävä ja painokelpoinen kasvokuva ehdokkaasta (min. 500×653 pikseliä, vähintään 300 dpi, tallennettuna jpg-muodossa).

Kuva saa olla enintään kuusi kuukautta vanha. Ehdokas toimittaa kuvansa sähköpostitse 31.5.2019 mennessä vaalitoimikunta Tuija Heikkilä tuija.heikkila@kolumbus.fi

Valokuvaa käytetään ehdokkaan esittelyn yhteydessä 2019 piirikokousmateriaaleissa sekä piirin nettisivuilla.

OHJE EHDOKKAAN SUOSTUMUS- JA VAKUUTUSLOMAKKEESTA

Täytetty suostumus- ja vakuutuslomake toimitetaan allekirjoituksin vaalitoimikunnan puheenjohtajalle 31.5.2019 mennessä postitse osoitteella Tuija Heikkilä, Sotkankatu 16 B 37, 33230 Tampere tai skannattuna sähköpostitse osoitteeseen tuija.heikkila@kolumbus.fi

Vaalitoimikunta saattaa lähettää ennen Helsingin piirikokousta lisäohjeita tai pyytää lisätietoja ehdokkaalta tarvittaessa.

EHDOKKAIDEN JULKISTAMINEN JA VALINTA

Ehdokkaat julkistetaan piirin nettisivuilla 9.9.2019 (60 päivää ennen vaalikokousta).
Ehdokkaiden on hyvä varautua esittäytymään piirikokouksessa lyhyesti myös englanniksi. Vaalitoimikunta lähettää ehdokkaille esittäytymisestä ohjeet ennen piirikokousta.
Vaalitoimikunta esittelee ehdokkaat piirin tehtäviin piirikokoukselle Helsingissä lauantaina 9.11.2019.
Valinnat tehdään piirikokouksessa samana päivänä.
Valitut virkailijat ja toimikuntien jäsenet aloittavat uusissa tehtävissään 1.6.2020.

Ehdokasasettelusta lisätietoja antavat vaalitoimikunnan jäsenet:
Terhi Törmänen, terhi.tormanen@gmail.com, puh. 040 540 3432
Anja Hurme, anja.hurme@hurmeet.fi, puh. 0400 432 874
Tuija Heikkilä, tuija.heikkila@kolumbus.fi, puh. 050 430 5792 (+358 50 430 5792, Eesti klubid)