• 9 julkaisua.
 • Merkitty julkaistavaksi tiettynä viikkona, paitsi kaksi julkaisua jotka toivomme että julkaisette Tyttöjenpäivänä 11.0 ja YK:n päivänä 24.10
 • Lokakuussa tuomme esille yhteistyön muiden järjestöjen ja yhteiskunnalisten toimijoiden kanssa samalla kun nostamme esille tyttöjä.
 • Olemme yrittäneet tuoda esille toimintaamme paikallisella tasolla, piiri tasolla ja kansainvälisellä tasolla.

Työryhmä: Cecilia Weckman, Ellen Westerlund , Pirkko Grönroos ja Hanna Surakka Raseborg-Raasepori Zonta club

Lokakuun teema: Tytöistä hyvinvoiviksi naisiksi, perheen ja yhteiskunnan rakentajiksi


Vecka | Viikko 40

1. Oktober är flickornas månad! I oktober kommer du att få ta del av olika projekt och samarbeten gällande flickor på lokal, nationell och internationell nivå. Häng med!

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower

Lokakuu on tyttöjen kuukausi! Tässä kuussa saat tutustua tyttöihin liittyviin projekteihin ja yhteistyöhankkeisiin, joita meillä on paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Seuraa meitä!

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower

Vecka | Viikko 40

2. Vad har 11-åriga flickor för tankar kring jämställdhet   #zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower

Vecka | Viikko 40

2. Mitä 11-vuotiaat tytöt ajattelevat mm. tasa-arvosta?   #zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower


Vecka | Viikko 41

3. ZAU

Zonta i Finland och Estland jobbar för att flera flickor ska bli intresserade av och utbilda sig inom matematik, naturvetenskap och teknologi.
Tycker du också att det är viktigt?
Här kan du bidra till kampanjen: www.zau.fi

#zau #zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #lumakeskus @lumasuomi


3. ZAU

Zontajärjestön tavoitteena Suomessa ja Virossa on lisätä tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan.
Onko se sinusta tärkeää?
Täällä voit avustaa kampanjassa: www.zau.fi
#zau #zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #lumakeskus @lumasuomi


#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #tyttöjenpäivä #flickdagen #DayOfTheGirl

 1. Tyttöjenpäivä – (11.10)

Kertokaa lyhyesti mitä teidän klubinne tekee/teki Tyttöjen päivänä ja lisätkää oma kuva tai käyttäkää alla olevaa. Muistakaa lisätä tekstiin ”Kuva: unsplash” jos käytätte alla olevaa kuvaa.

Berätta kort om vad klubben gjort för att uppmärksamma Flickdagen och lägg till en egen bild eller använd exempelbilden som finns här under. Ifall ni använder exempelbilden, kom ihåg att nämna att den är från unsplash.

Lisätkää tekstiin myös seuraavat hashtaggit /Lägg även till följande hashtaggs: #zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #tyttöjenpäivä #flickdagen #DayOfTheGirl


Vecka | Viikko 42

 1. Tyttöjen talo

Tyttöjen Talo eller Tjejvillan finns på många orter. Man kan kontakta dem bla. via deras chat. De erbjuder trygga utrymmen där du kan spendera din fritid och syssla med hobbyer, och där får du också hjälp och stöd i svåra livssituationer.

Zonta stöder den här värdefulla verksamheten.

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #tyttöjentalo #tjejvillan

Tyttöjen Talo tai Tjejvillan löytyy monelta paikkakunnalta. Heihin voi ottaa yhteyttä myös mm. chatin kautta. Talot tarjoavat turvallisia tiloja vapaa-ajan viettoon ja harrastuksille sekä apua ja tukea pohdintoihin tai vaikeisiin elämäntilanteisiin.

Zontat tukevat tätä arvokasta tomintaa.

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #tyttöjentalo #tjejvillan

  • HUOM! Lisätkää mielellään teidän paikkakuntaa lähinnä oleva tyttöjen talo # jälkeen, esim. ”#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #tyttöjentalo #tjejvillan @tjejvillan @espoontyttojentalo

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #tyttöjentalo #tjejvillan


#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower @ensi_turvakodit

6. Ensi- ja Turvakotiliitto

Förbundet för mödra- och skyddshem upprätthåller 17 skyddshem, webbtjänsten Net skyddshem och erbjuder olika öppenvårdstjänster runt om i Finland. Ca 6000 personer får hjälp av dem årligen. Via linken i bilden kan du läsa om Terhis, Jonnas och Riikkas erfarenheter.

Zonta stöder också den här viktiga verksamheten.

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower @ensi_turvakodit


6. Ensi ja Turvakotiliitto ylläpitää 17 turvakotia, nettiturvakotia ja tarjoaa muita avopalveluja eri puolilla Suomea. Noin 6000 ihmistä saa apua vuosittain.

Kuvan linkin kautta voit lukea Terhin, Jonnan ja Riikan kokemuksista.

Zontat tukevat myös tätä tärkeätä toimintaa.

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower @ensi_turvakodit


Vecka | Viikko 43 (yksi julkaisuista 24.10)

 1. Ending Child Marriage

Ending Child Marriage-projektet i samarbete med @UNICEF och @UNFPA har som mål att minska barnäktenskap i 12 länder.
Hittills har mer än 1 miljon flickor fått hjälp med att gå i skola och lära sig livsförmågor. Svep höger för mer fakta om hur du kan hjälpa.

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #UNICEF #UNFPA @UNFPA @UNICEF

Ending Child Marriage-projektin tavoitteena on yhteistyössä UNICEFin ja @UNFPAn kanssa vähentää lapsiavioliittojen määrää 12 maassa.
Tähän mennessä yli miljoona tyttöä on saanut apua koulun käynnissä ja elämäntaitojen opiskelussa.
Swaippaa oikealle saadaksesi lisätietoa siitä, miten voit auttaa.

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #UNICEF #UNFPA @UNFPA @UNICEF

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #UNICEF #UNFPA @UNFPA @UNICEF


zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #LetUsLearn #UNICEF @UNICEF

 1. Let Us Learn Madagascar

Let Us Learn Madagascar är ett av våra serviceprojekt där vi samarbetar med @UNICEF. Projektmålen fram till år 2020 är bl.a. att:

  • 20.000 flickor nås av information om rätten till utbildning
  • 200 elever får nya klassrum med vattenstationer, wc och skolmaterial

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower #LetUsLearn #UNICEF @UNICEF

Let Us Learn Madagascar on yksi palveluprojekteistamme, jossa teemme yhteistyötä @UNICEFin kanssa.

Projektin tavoitteet vuoteen 2020 mennessä ovat mm.:

  • 20.000 tyttöä saavat tietoa oikeudesta koulutukseen
  • 200 oppilasta saa uuden luokkahuoneen, jossa on vesipiste, wc ja koulutarvikkeita

Vecka | Viikko 44

9. Vad har 11 åriga flickor för tankar om sin framtid?

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower

Vecka | Viikko 44

9. Mitä 11-vuotiaat tytöt ajattelevat tulevaisuudestaan?

#zonta #zonta100 #zontad20 #HonorAndEmpower