Huhtikuun teema: Johtajuus – naiset esiin osaajina ja johtajina Naisjohtajuus vahvuutena vai käyttämätön voimavara?


facebook: Naisjohtajuus on käyttämätön voimavara. Varatuomari ja ministeri Helvi Sipilä on hyvä esimerkki naisjohtajuudesta. Hän oli ensimmäinen nainen YK:n apulaispääsihteerinä 1972-1980 ja Suomen presidenttiehdokkaana 1982. Hän johti myös ensimmäisenä USA:n ulkopuolelta valittuna presidenttinä Zonta International -järjestöä 1968-1970. Kuvassa Helvin kanssa YK:ssa Zonta International -järjestön Doris Vaughn 10.11.1977. #helvisipilä #zontainternational #zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #johtajanaiset #naisjärjestöt

Seuraa meitä myös Twitterissä ja Instagramissa (@zontadistrict20).

twitter (max 280 merkkiä): Naisjohtajuus on käyttämätön voimavara! #helvisipilä on hyvä esimerkki naisjohtajuudesta. Hän oli 1. nainen #YK:n apulaispääsihteerinä 1972-1980. Hän johti myös 1. USA:n ulkopuolelta valittuna presidenttinä @ZontaIntl-järjestöä 1968-1970. @zontadistrict20 #zonta100 #johtajanaiset

instagram: Naisjohtajuus on käyttämätön voimavara. Varatuomari ja ministeri Helvi Sipilä on hyvä esimerkki naisjohtajuudesta. Hän oli 1. nainen YK:n apulaispääsihteerinä 1972-1980 ja Suomen presidenttiehdokkaana 1982. Hän johti myös 1. USA:n ulkopuolelta valittuna presidenttinä Zonta International -järjestöä 1968-1970. Kuvassa Helvin kanssa YK:ssa Zonta International -järjestön Doris Vaughn 10.11.1977. Seuraa meitä myös Twitterissä (@zontadistrict20) ja Facebookissa (@zontainternationaldistrict20). #helvisipilä #zontainternational #zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #johtajanaiset #naisjärjestöt

Naisjohtajuus vahvuutena vai käyttämätön voimavara?


facebook: Toimitusjohtajista 7,2 % on naisia. Miksi naisia on niin vähän ylimmässä johdossa? Mistä lasikatto johtuu? Haasteina ovat mm. perinteiset asenteet eli stereotypiat, yrityskulttuuri (rakennetaanko naisille urapolkuja kuten miehille?), työskentelytavat 24/7, perhevapaat, koulutusvalinnat, liiallinen itsekritiikki, puutteelliset verkostot ja käytännön mentorin puuttuminen. #zontadistrict20 #zonta100 #johtajanaiset #verkostoituminen #naisjohtajaohjelma #naisjärjestöt

Seuraa meitä myös Twitterissä ja Instagramissa (@zontadistrict20). <- omalle riville

twitter (max 280 merkkiä): Toimitusjohtajista 7,2 % on naisia. Miksi naisia on niin vähän ylimmässä johdossa? Mistä lasikatto johtuu? Haasteina ovat mm. perinteiset asenteet, yrityskulttuuri, koulutusvalinnat, puutteelliset verkostot ja liialllinen itsekritiikki. @zontadistrict20 #zonta100 #johtajanaiset

instagram: Toimitusjohtajista 7,2 % on naisia. Miksi naisia on niin vähän ylimmässä johdossa? Mistä lasikatto johtuu? Haasteina ovat mm. perinteiset asenteet eli stereotypiat, yrityskulttuuri (rakennetaanko naisille urapolkuja kuten miehille?), työskentelytavat 24/7, perhevapaat, koulutusvalinnat, liiallinen itsekritiikki, puutteelliset verkostot ja käytännön mentorin puuttuminen. #zontadistrict20 #zonta100 #johtajanaiset #verkostoituminen #naisjohtajaohjelma #naisjärjestöt

Yritykset tarvitsevat parhaat henkilöt johtajikseen, ei vain parhaita miehiä


facebook: Yritykset tarvitsevat parhaat henkilöt johtajikseen, ei vain parhaita miehiä! Nainen on johtajana jämäkkä ja vaativa, mutta samalla empaattinen ja välittävä sekä strateginen ja tuloshakuinen. Mistä lasikatto johtuu, kun perusasiat eli sopiva koulutus, kokemus ja lasten päivähoito ovat kunnossa? #zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #johtajanaiset #naisjärjestöt

Seuraa meitä myös Twitterissä ja Instagramissa (@zontadistrict20).

twitter (280 merkkiä): Yritykset tarvitsevat parhaat henkilöt johtajikseen, ei vain parhaita miehiä! Nainen on johtajana jämäkkä ja vaativa, mutta myös empaattinen ja välittävä sekä strateginen ja tuloshakuinen. Naisjohtajuus on käyttämätön voimavara! @zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #johtajanaiset

instagram: Yritykset tarvitsevat parhaat henkilöt johtajikseen, ei vain parhaita miehiä! Nainen on johtajana jämäkkä ja vaativa, mutta myös empaattinen ja välittävä sekä strateginen ja tuloshakuinen. Mistä lasikatto johtuu, kun perusasiat eli sopiva koulutus, kokemus ja lasten päivähoito ovat kunnossa? Seuraa meitä myös Twitterissä (@zontadistrict20) ja Facebookissa (@zontainternationaldistrict20). #johtajanaiset #zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #naisjärjestöt

instagram: Me naiset olemme liian vaatimattomia ja kriittisiä itsellemme. Kun unelmien työpaikka avautuu liikkeenjohdon tai toimitusjohtajan tehtäviin ja meillä on tehtävään sopiva koulutus ja kokemus, haetaan rohkeasti työpaikkaa! #zontadistrict20 #zonta100 #johtajanaiset #naisjärjestöt

instagram: Toimitusjohtajista 7,2 % on naisia. Mistä lasikatto johtuu, kun perusasiat eli sopiva koulutus, kokemus ja lasten päivähoito ovat kunnossa? Mikä meitä naisia estää hakemasta liikkeenjohdon työpaikkoja ja toimitusjohtajan tehtäviä? Liiallinen itsekritiikki ja kiltin tytön syndrooma. Pelkäämme myös työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. #johtajanaiset #zontadistrict20 #zonta100 #naisjärjestöt

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on huippuluvuissa


facebook: Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on huippuluvuissa. Naisilla on suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista 29 %. Suuryrityksissä heitä on 34 %, pk-yrityksissä 29 % ja pienissä 26 %. Koskaan aiemmin naisten osuus ei ole ollut yhtä suuri. 2008 lähtien pörssiyhtiöille laadittuun hallinnointikoodiin on sisältynyt suositus kummankin sukupuolen edustuksesta. Mutta jos naisten osuus liiketoimintojen johdossa ja toimitusjohtajatehtävissä ei lisäänny, hallituspaikkojen osuudet eivät kasva tulevaisuudessa. Lisätietoa tutkimuksestahttps://kauppakamari.fi/2018/05/14/porssiyhtioiden-hallituksissa-ennatysmaara-naisia/ #zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #johtajanaiset #hallinnointikoodi #naisjärjestöt

Seuraa meitä myös Twitterissä ja Instagramissa @zontadistrict20.

twitter (280 merkkiä): Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on huippuluvuissa. Naisilla on suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista 29 %. Koskaan aiemmin naisten osuus ei ole ollut yhtä suuri. @zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #johtajanaiset #hallinnointikoodi #naisjärjestöt

instagram: Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on huippuluvuissa. Naisilla on suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista 29 %. Suuryrityksissä heitä on 34 %, pk-yrityksissä 29 % ja pienissä 26 %. Koskaan aiemmin naisten osuus ei ole ollut yhtä suuri. Seuraa meitä myös Twitterissä (@zontadistrict20) ja Facebookissa (@zontainternationaldistrict20). #zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #johtajanaiset #naisjärjestöt

Naisia ennätysmäärä toimitusjohtajina


facebook: Toimitusjohtajista 7,2 % on naisia, mikä on kansainvälisesti hyvä luku. Mutta diplomi-insinööritaustaisten naisjohtajien määrä on edelleen pieni; insinöörinaiset  putoavat johtajapolulta. Zontan yhdessä LUMA-keskuksen kanssa järjestämien ZAU-kerhojen (Zonta Antaa Uskallusta) avulla innostetaan ja lisätään tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan. #zaukampanja #lumakeskus #zontadistrict20 #zonta100 #johtajanaiset #naisjärjestöt

Seuraa meitä myös Twitterissä ja Instagramissa (@zontadistrict20).

twitter (280 merkkiä): Toimitusjohtajista 7,2 % on naisia, mutta diplomi-insinööritaustaisten naisjohtajien määrä on edelleen pieni. Zontan yhdessä @LumaSuomi’n kanssa järjestämät #ZAU-kerhot innostavat tyttöjä matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan. @zontadistrict20 #zonta100

instagram: Toimitusjohtajista 7,2 % on naisia, mikä on kansainvälisesti hyvä luku. Mutta diplomi-insinööritaustaisten naisjohtajien määrä on edelleen pieni; insinöörinaiset putoavat johtajapolulta. Zonta järjestää yhdessä LUMA-keskuksen kanssa ZAU-kerhoja (Zonta Antaa Uskallusta), joiden avulla innostetaan ja lisätään tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan. Seuraa meitä myös Twitterissä (@zontadistrict20) ja Facebookissa (@zontainternationaldistrict20) #zaukampanja (huom! instagramissa pelkkä #zau ei toimi, vie väärään paikkaan) #lumakeskus #zontadistrict20 #zonta100 #naisjärjestöt

instagram: Toimitusjohtajista 7,2 % on naisia, mutta diplomi-insinööritaustaisten naisjohtajien määrä on edelleen pieni. Vanhemmat ja opettajat, jos tytöt ovat kiinnostuneita teknologiasta, matematiikasta ja biologiasta, rohkaiskaa ja kannustakaa heitä niiden pariin ja koulutukseen ja myöhemmin hakeutumaan matemaattis-luonnontieteellisille ja teknologiselle aloille. #zontadistrict20 #zonta100 #johtajanaiset #zaukampanja #naisjärjestöt

Naisten osuus liiketoimintajohdosta laskenut ja minkä osastojen johdossa naiset ovat?


facebook: Yritysten johtoon valikoituvat henkilöt, joilla on osaamisen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi liikkeenjohdollista kokemusta sekä usein rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta. Nainen ylimmässä johdossa on yhä poikkeus: naisten määrä liiketoimintajohdossa ei kasva. Suurin osa johtoryhmien naisjäsenistä johtaa ns. tukitoimintoja, kuten henkilöstö-, viestintä-, koulutus- tai lakiasioita. #zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #johtajanaiset #naisjärjestöt

Seuraa meitä myös Twitterissä ja Instagramissa (@zontadistrict20).

twitter (280 merkkiä): Yritysten johtoon valikoituvat henkilöt, joilla on osaamista ja liikkeenjohdollista kokemusta. Nainen ylimmässä johdossa on yhä poikkeus. Johtoryhmien naisjäsenet johtavat tukitoimintoja: henkilöstö-, viestintä-, koulutus- ja lakiasioita. @zontadistrict20 #zonta100 #johtajanaiset

instagram: Yritysten johtoon valikoituvat henkilöt, joilla on osaamisen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi liikkeenjohdollista kokemusta sekä usein rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta. Nainen ylimmässä johdossa on yhä poikkeus: naisten määrä liiketoimintajohdossa ei kasva. Suurin osa johtoryhmien naisjäsenistä johtaa ns. tukitoimintoja, kuten henkilöstö-, viestintä-, koulutus- tai lakiasioita. Seuraa meitä myös Twitterissä (@zontadistrict20) ja Facebookissa (@zontainternationaldistrict20). #zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #johtajanaiset #naisjärjestöt

instagram: Toimitusjohtajista 7,2 % on naisia. Miksi naisia on niin vähän ylimmässä johdossa? Mistä lasikatto johtuu? Haasteina ovat mm. perinteiset asenteet eli stereotypiat, yrityskulttuuri (rakennetaanko naisille urapolkuja kuten miehille?), työskentelytavat 24/7, perhevapaat, koulutusvalinnat, liiallinen itsekritiikki, puutteelliset verkostot ja käytännön mentorin puuttuminen. #zontadistrict20 #zonta100 #johtajanaiset #tasaarvo #verkostoituminen #naisjärjestöt

instagram: Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentorointiohjelma vauhdittaa osaavien naisten teitä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja pörssiyritysten hallituksiin. Tutustu ohjelmaan <-linkiksi www.naisjohtajat.fi #naisjohtajaohjelma #johtajanaiset #verkostoituminen #zontadistrict20 #zonta100 #naisjärjestöt

Johtoryhmien naiset miehiä koulutetumpia


facebook: Suomessa pörssiyhtiöiden johtoryhmien naisjäsenet ovat korkeammin koulutettuja kuin miehet. Koulutusero on suuri – miehistä 79 % omaa korkeakoulututkinnon, naisista 89 % – ja se kasvaa edelleen. Suomalaiset naiset ovat OECD-maiden vertailussa kolmanneksi koulutetuimpia. Tällä hetkellä suomalaiset naiset suorittavat 59 % kaikista uusista korkeakoulututkinnoista (OECD-maiden keskiarvo 38 %). Mutta johtoryhmäjäsenistä vain 10 % naisista on suorittanut teknillisen tutkinnon. #zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #korkeakoulutus #johtajanaiset #zaukampanja #naisjärjestöt

Seuraa meitä myös Twitterissä ja Instagramissa (@zontadistrict20).

twitter (280 merkkiä): Suomen pörssiyhtiöiden johtoryhmien naisjäsenet ovat korkeammin koulutettuja kuin miehet. Miehistä 79 % omaa korkeakoulututkinnon, naisista 89 %. Mutta johtoryhmäjäsenistä vain 10 % naisista on suorittanut teknillisen tutkinnon. @zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #johtajanaiset

instagram: Suomen pörssiyhtiöiden johtoryhmien naisjäsenet ovat korkeammin koulutettuja kuin miehet. Miehistä 79 % omaa korkeakoulututkinnon, naisista 89 %. Mutta johtoryhmäjäsenistä vain 10 % naisista on suorittanut teknillisen tutkinnon. #zontadistrict20 #zonta100 #tasaarvo #johtajanaiset #zaukampanja #naisjärjestöt