Helmikuun kuukausiteema: Naisen asema Suomessa

Helmikuussa Zonta International Piiri 20:n some-kampanjassa katsastetaan historiaan tutkaillen suomeksi suomalaisen naisen tasa-arvon kehitystä.
Materiaalin ensimmäinen lista, Naisten tasa-arvon kehitystä Suomessa, nostaa esiin lainsäädäntöön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, politiikkaan ja muihin yhteiskunnallisiin asioihin sekä nimityksiin liittyviä tärkeitä vuosilukuja ja tapahtumia.

Naisten tasa-arvon kehitystä Suomessa

1863                   Jyväskylään kansakoulunopettajaseminaariin perustetussa naisten osastossa aloittaa 15 naispuolista opiskelijaa.

1864                    Naimattomista 25 vuotta täyttäneistä naisista tulee täysvaltaisia.

1866                   Yleinen kansakouluasetus vapaaehtoisen perusopetuksen antamisesta koskee myös naisia.

1878                    Naiset saavat yhtäläisen perintöoikeuden miesten kanssa.

Rosina Heikel valmistuu lääkäriksi ensimmäisenä naisena Suomessa ja Pohjoismaissa.

1882                   Naiset saavat laillisen oikeuden opettaa tyttöjen oppikouluissa, kuitenkin ilman virkaoikeutta.

1889                   Naiset saavat alkaa opettaa kansakoulunopettajaseminaareissa, kuitenkin vain naisopiskelijoita.

1898                    Naimattomien naisten täysvaltaisuusikä laskee 21 vuoteen eli samaan kuin miehillä.

1906                    Naiset saavat äänioikeuden ensimmäisenä Euroopassa ja kolmantena maailmassa sekä oikeuden asettua ehdolle vaaleissa ensimmäisenä maailmassa.

1907                    Eduskuntaan valitaan ensimmäiset naiset, 19 eli 9,5 % kauden kansanedustajista.

1913                    Wendla Ivaska suorittaa ensimmäisenä naisena Suomessa teologian loppututkinnon.

1917                   Naiset saavat oikeuden asettua ehdolle ja äänestää kuntavaaleissa.

Ensimmäiset, tehdastyössä olevat naiset saavat neljän viikon äitiysloman.

1919                    Naimisissa olevat naiset saavat perustaa yrityksen ilman aviomiehensä lupaa.

1922                    Naimisissa olevat naiset saavat solmia työsopimuksen itsenäisesti ilman aviomiehensä lupaa.

1926                    Naiset saavat oikeuden tulla valituiksi valtion virkoihin ja saada niissä samat edut kuin miehet.

Miina Sillanpäästä tulee ensimmäinen naispuolinen ministeri.

1927                    Alma Söderhjelmistä tulee Åbo Akademissa Suomen ensimmäinen naispuolinen professori.

1930                    Uuden avioliittolain myötä naiset vapautuvat aviomiestensä holhouksesta ja naisista tulee täysvaltaisia kansalaisia.

1937                    Äitiysavustus ensimmäisille naisille.

1945                    Hella Wuolijoesta tulee Yleisradion ensimmäinen naispuolinen pääjohtaja.

1948                    Lapsilisää aletaan maksaa.

1949                    Äitiysavustus kaikille äideille.

1950                    Nainen voi saada abortin terveydellisistä syistä.

1953                    Naisteologeja koskevat määräykset lisätään kirkkolakiin.

1957                    Kansaneläkettä aletaan maksaa myös naisille.

1962                    Suomi ratifioi sopimuksen, jonka mukaan samasta työstä on maksettava sama palkka.

1964                    Äitiyspäivärahaa aletaan maksaa.

1970                    Ensimmäisen kerran yli 20 % eduskuntaan valituista kansanedustajista on naisia.

Työsopimuslaissa kielletään syrjintä.

Abortti sallitaan myös sosiaalisista syistä.

1972                    Tasa-arvoasiain neuvottelukunta perustetaan.

1979                    Naisten osuus eduskunnassa nousee ensi kerran yli 25 %:iin.

1980                    Suomen hallituksen ensimmäinen tasa-arvo-ohjelma.

1986                    Säädetään laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Nainen voi pitää avioiduttuaan oman sukunimensä.

1987                    Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta voimaan ja lakia valvomaan ensimmäinen tasa-arvovaltuutettu.

1988                    Naispappeus tulee mahdolliseksi ja ensimmäiset naispuoliset papit, 94, vihitään virkaan.

1990                    Elisabeth Rehnistä tulee maailman ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri.

Piispan virka avataan naisille.

1991                    Tuulikki Petäjäniemestä tulee ensimmäinen naispuolinen tasa-arvo valtuutettu.

1992                    Pääjohtaja Sirkka Hämäläisestä tulee Suomen Pankin ensimmäinen naispuolinen johtaja.

Aino Sallisesta tulee Jyväskylän yliopiston rehtorina Suomen ensimmäinen yliopiston johtaja.

Tasa-arvolaissa kielletään raskauteen ja vanhemmuuteen perustuva syrjintä.

1994                    Riitta Uosukaisesta tulee ensimmäinen naispuolinen eduskunnan puhemies.

Raiskaus avioliitossa kriminalisoidaan, Euroopassa viimeisten maiden joukossa.

1995                    Naisia on oltava vähintään 40 % kaikissa julkisissa elimissä.

Myös naiset voivat Suomessa hakea asepalvelukseen, kun laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta tulee voimaan.

1996                    Naiset pääsevät upseerikoulutukseen.

1999                    Laki lähestymiskiellosta voimaan.

Syyttäjä voi nostaa syytteen vakavimmista seksuaalirikkomuksista ilman asianomaisen vaatimusta.

2000                    Tarja Halosesta tulee Suomen ensimmäinen naispuolinen presidentti.

2003                    Anneli Jäätteenmäestä tulee Suomen ensimmäinen naispuolinen pääministeri.

Kirjailija Minna Canthin syntymäpäivästä 19.3. tulee tasa-arvon päivä.

2005                    Peruskoulun jälkeisiin oppilaitoksiin tasa-arvosuunnitelma.

Työpaikoilla on laadittava tasa-arvosuunnitelma ja sen toteutumista on seurattava.

2007                    Suomen hallituksessa on ensimmäistä kertaa naisenemmistö, kun 60 % ministereistä on naisia.

2010                    Irja Askolasta tulee Suomen ensimmäinen naispuolinen piispa.

2011                    Ennätys eduskuntavaaleissa: 42,5 % valituista kansanedustajista on naisia.

20-jäsenisen hallituksen pääministeri ja 11 ministeriä ovat naisia.

2014                    Seksuaalinen ahdistelu tulee erikseen rangaistavaksi.

2015                    Oppilaitosten tasa-arvosuunnitelma laajenee koskemaan myös peruskoulua.

2017                    Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan.

2019                    Suomen puolustusvoimien tähän asti korkea-arvoisimmasta naispuolisesta upseerista, everstiluutnantti Inka Niskasesta Suomen ilmavoimien ensimmäinen naispuolinen hävittäjälentolaivueen komentaja.

 

Eri alojen suomalaisia pioneerinaisia

1878                   Rosina Heikel valmistuu lääkäriksi ensimmäisenä naisena Suomessa ja Pohjoismaissa.

1905                    Jenny Markelin-Svensson valmistuu Polyteknillisestä opistosta Suomen ensimmäiseksi naispuoliseksi insinööriksi. Hänen alaansa on tie- ja sillanrakennus.

1907                    Eduskuntaan valitaan ensimmäiset naispuoliset kansanedustajat:

Iida Aalle-Teljo

Eveliina Ala-Kulju

Hedvig Gebhard

Aleksandra Gripenberg

Lucina Hagman

Anni Huotari

Mimmi Kanervo

Liisi Kivioja

Hilda Käkikoski

Sandra (Aleksandra) Lehtinen

Dagmar Neovius

Alli Nissinen

Jenny Nuotio (myöh. Upari)

Maria Paaso-Laine

Hilja Pärssinen

Maria Raunio

Hilma Räsänen

Miina Sillanpää

Iida Vemmelpuu

1913                    Wendla Ivaska suorittaa ensimmäisenä naisena Suomessa teologian loppututkinnon.

1926                    Miina Sillanpäästä tulee ensimmäinen naispuolinen ministeri.

1927                    Alma Söderhjelmistä tulee Åbo Akademissa Suomen ensimmäinen naispuolinen professori.

1945                    Hella Wuolijoesta tulee Yleisradion ensimmäinen naispuolinen pääjohtaja.

1990                    Elisabeth Rehnistä tulee maailman ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri.

1991                    Tuulikki Petäjäniemestä tulee ensimmäinen naispuolinen tasa-arvo valtuutettu.

1992                    Pääjohtaja Sirkka Hämäläisestä tulee Suomen Pankin ensimmäinen naispuolinen johtaja.

Aino Sallisesta tulee Jyväskylän yliopiston rehtorina Suomen ensimmäinen yliopiston johtaja.

1994                    Riitta Uosukaisesta tulee ensimmäinen naispuolinen eduskunnan puhemies.

2000                    Tarja Halosesta tulee Suomen ensimmäinen naispuolinen presidentti.

2003                    Anneli Jäätteenmäestä tulee Suomen ensimmäinen naispuolinen pääministeri.

2010                    Irja Askolasta tulee Suomen ensimmäinen naispuolinen piispa.

2019                    Everstiluutnantti Inka Niskasesta Suomen ilmavoimien ensimmäinen naispuolinen hävittäjälentolaivueen komentaja.

Niskanen on myös kautta aikojen korkea-arvoisin naisupseeri Suomen puolustusvoimissa.

Niskanen ylennettiin everstiluutnantiksi kesäkuussa.

 

Finnish women

1906                    get the right to vote and to stand for election.

1917                    can vote and be elected also at local elections.

1919                    are allowed to start an enterprise without the permission of their husbands.

1922                    can sign a contract of employment without the permission of their husbands.

1930                    are recognized a having legal status, even if married.

1963                    get the same pay as men do in the same civil service posts.

1994                    get the first woman as Speaker of Parliament.

1995                    are not to be subjected to rape or violence, even in marriage.

2000                    get the first woman President of the republic of Finland.

2003                    get the first woman Prime Minister.