Helmikuun kuukausiteema: Naisen asema Suomessa

Helmikuussa Zonta International Piiri 20:n some-kampanjassa katsastetaan historiaan tutkaillen suomeksi suomalaisen naisen tasa-arvon kehitystä.
Materiaalin ensimmäinen lista, Naisten tasa-arvon kehitystä Suomessa, nostaa esiin lainsäädäntöön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, politiikkaan ja muihin yhteiskunnallisiin asioihin sekä nimityksiin liittyviä tärkeitä vuosilukuja ja tapahtumia.


Kommande veckor kommer vi dela med oss om framgångar för kvinnor inom bland annat utbildning, politik etc. Vi börjar med idag!
1866: Den allmänna utbildningsförordningen om frivillig grundutbildning gäller även för kvinnor


Vi fortsätter på temat, nämligen framgångar för kvinnor i Finland! 1898: ogifta kvinnor får nu samma myndighetsålder som män, nämligen 21 år. #zonta100 #zonta #womensrights #finland


1906: Finlands kvinnor blir de första i Europa samt de tredje i hela världen att få rösträtt. Kvinnor får nu också ställa upp i val! #zonta #zonta100 #äänioikeus#womensrights #finnishwomen #equality


1930: I och med den nya äktenskapslagen är mannen inte längre kvinnans förmyndare, kvinnor är nu fullvärdiga medborgare!

#zonta #zonta100 #zau #äktenskapslag#womensrights #avioliittolaki #finnishwomen


1986: Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män stiftas.

#zonta #zonta100 #zau


Denna vecka delar vi med oss av viktiga milstolpar i Finland för kvinnan som mamma.
1917 De första, fabriksarbetande, kvinnorna får 4 veckor moderskapsledighet.
1937 De första kvinnorna får moderskapsunderstöd.
1949 Alla kvinnor får moderskapsunderstöd.
#zonta #zonta100 #mammalådan


Efter mammalådan/moderskapsunderstödet inrättades följande bidrag:
1948 De första barnbidragen utbetalas.
1964 Moderskapspenning utbetalas för första gången.

#zonta #zonta100 #zontadistrict20#moderskapspenning #barnbidrag


Avslutar denna vecka med fakta gällande abortlagstiftningen:
1950 En kvinna får gör abort av hälsoskäl.
1970 Abort får göras också av sociala skäl.
#zonta #zonta100 #zontadistrict20


Allt börjar med en lärare
1880-talet får kvinnor juridisk rättighet att lära flickor / kvinnliga studerande. Först i läroverket, dock utan tjänsträttigheter och några år senare i lärarhögskolan.
I början av 2000-talet är procentandelen kvinnliga lärare c. 65% av alla lärare. Anna Olsoni var Finlands första lärare i huslig ekonomi, hennes kokbok publicerades på svenska 1893 men översattes ganska snabbt till finska.

Kaikki alkaa opettajista
1880-luvun alussa naiset saavat oikeudet opettaa tyttöjä / naispuolisia opiskelijoita. Aluksi he saivat opettaa oppikouluissa, kuitenkin ilman virkaoikeutta ja muutamaa vuotta myöhemmin kansakoulusopettajaseminaarissa.
2000-luvun alussa naisopettajien prosenttiosuus kaikista opettajista oli n. 65%.
Suomen ensimmäinen kotitalousopettaja oli Anna Olsoni. Hänen kokkikirjansa julkaistiin ruotsiksi vuonna 1893 ja se käännettiin pikaisesti myös suomeksi.
bild/kuva: kotitalouslehti.fi
#zau #zonta100 #zonta #zontadistrict20


Kvinnliga ledare
1878 Rosita Heikel var den första kvinnan i Finland och hela Norden som tog doktosexamen
1905 Den första kvinnliga ingenjör var Jenny Markelin-Svensson, hennes område var väg- och brobyggnad
1927 I Åbo Akademi får Finlands första kvinnliga professor, Alma Söderhjelm
1945 Blir Hella Wuolijoki den första kvinnliga generaldirektör i Rundradion, Yle
1992 Generaldirektör Sirkka Hämäläinen blir första kvinnliga ordförande i Finlands bank och Aino Sallinen den första rektor i universitet, hon fick sin tjänst i Jyväskylä universitet.

#zonta #zonta100 #zau

YLE Hella Wuolijoen virkaanastujaispuhe

Naiset johtajina
1878 Rosina Heikel valmistuu lääkäriksi ensimmäisenä naisena Suomessa ja Pohjoismaissa.
1905 Jenny Markelin-Svensson valmistuu Polyteknillisestä opistosta Suomen ensimmäiseksi naispuoliseksi insinööriksi. Hänen alaansa on tie- ja sillanrakennus
1927 Alma Söderhjelmistä tulee Åbo Akademissa Suomen ensimmäinen naispuolinen professori.
1945 Hella Wuolijoesta tulee Yleisradion ensimmäinen naispuolinen pääjohtaja
1992 Pääjohtaja Sirkka Hämäläisestä tulee Suomen Pankin ensimmäinen naispuolinen johtaja. Samana vuonna Aino Sallisesta tulee Jyväskylän yliopiston rehtorina Suomen ensimmäinen yliopiston johtaja. 

 


Kvinnor blir självständiga och jämlika
1919 Gifta kvinnor får grunda ett företag utan sin mans lov
1922 Gifta kvinnor får teckna ett arbetsavtal utan sin mans lov
1962 Finland ratificerade ett avtal för att män och kvinnor har rätt att få samma lön
2005 En jämställdhetsplan skall utarbetats på arbetsplatser och det måste övervakas


Staten som arbetsgivare
1926 Kvinnorna får rättighet att väljas till statens tjänster och får samma rättigheter som män
1995 Minst 40% av alla tjänster i den offentliga organ skall vara kvinnor. På samma år träder ikraft lagen inom kvinnornas frivilliga värnplikt och kvinnor får söka sig till militärtjänst.
1996 Har kvinnorna möjlighet att söka sig till officersutbildning.
2019 Finlands försvarsmaktens hittills högst uppsatta kvinnliga officer, överstelöjtnant Inka Niskanen blir Finlands flygvapens första kvinnliga kommendör i jaktflygdivisionen

#zonta #zau #zonta100

Historiallinen nimitys: Ilmavoimat nimitti naisen ensimmäistä kertaa hävittäjälentolaivueen komentajaksi

Valtio työnantajana
1926 Naiset saavat oikeuden tulla valituiksi valtion virkoihin ja saada niissä samat edut kuin miehet.
1995 Naisia on oltava vähintään 40 % kaikissa julkisissa elimissä.
Myös naiset voivat Suomessa hakea asepalvelukseen, kun laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta tulee voimaan.
1996 Naiset pääsevät upseerikoulutukseen.
2019 Suomen puolustusvoimien tähän asti korkea-arvoisimmasta naispuolisesta upseerista, everstiluutnantti Inka Niskasesta Suomen ilmavoimien ensimmäinen naispuolinen hävittäjälentolaivueen komentaja.


Den här veckan fortsätter vi med att uppmärksamma kvinnor i politiken.
1907 valdes de första 19 kvinnorna in i Finlands riksdag och utgjorde då 9,5 % av periodens riksdagsledamöter. Drygt 70 år senare (1979) steg andelen kvinnor i riksdagen för första gången över 25 %.

#zonta #zau #zonta100


1926 fick Finland sin första kvinnliga minister Miina Sillanpää – biträdande socialminister.
1990 blev Elisabeth Rehn Finlands och världens första kvinnliga försvarsminister.
1994 – Riitta Uosukainen blir den första kvinnan på posten som riksdagens talman.
2000 blir Tarja Halonen Finlands första kvinnliga president.

#zonta #zau #zonta100


Vi fortsätter fira Zonta Internationals 100-årsjubileumsår genom att lyfta fram föreningens mångsidiga verksamhet.
Temat i mars är “Zontorna verkar nationellt och internationellt – förebyggande av kvinnors hälsa”. Håll utkik efter inlägg om vad Zontorna åstadkommit längs med åren och dela gärna!

#zonta #zonta100 #zontad20 #honorandempower