Zonta International täyttää 100 vuotta 8.11.2019.
100 Years of Empowering Women

Zonta International täyttää 100 vuotta 8.11.2019. 100 Years of Empowering Women – vuosi 2019 on Zontatoiminnan juhlavuosi, jonka aikana Zontat juhlivat merkkitaivalta mitä erilaisin muodoin järjestön kaksivuotiskauden teeman ”Honor and Empower” mukaisesti. Zonta Internationalin Piirissä 20, joka muodostuu Suomessa ja Virossa toimivista Zontakerhoista, juhlitaan ns. työn merkeissä; jaetaan tietoa järjestön tavoitteista ja toiminnasta nyt ja ennen, jaetaan stipendejä ja järjestetään erilaisia tapahtumia. Koko juhlavuoden pyörii myös Keltaisen Ruusun Kampanja, ZAU – Zonta Antaa Uskallusta, jonka tavoitteena on lisätä tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan ja oikaista vääristymää ammattien jakautumisessa miesten ja naisten töihin. Samalla kasvatetaan ”naisen euroa” tulevaisuudessa.

Näiltä sivuilta löydät tietoja juhlavuoden tapahtumista ja mm. sosiaalisessa mediassa vuoden 2019 aikana järjestettävästä Zonta Internationalin toimintaa esittelevästä kampanjasta. Juhlavuosi huipentuu Piirissä 20 Helsingissä 8.11.2019 järjestettävään juhlaseminaariin.

Lyhyesti Zonta Internationalista

Zontatoiminta sai alkunsa vuonna 1919 Buffalossa Yhdysvalloissa kun joukko naisia päätti organisoitua auttaakseen naisia parantamaan elämänlaatua. ZI:n perustajana pidetään toimeliasta toimittaja ja näytelmäkirjailija Marian de Forestia. Nykyisin Zonta International on johtava, lähes 30 000 eri aloja edustavien ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka toimii 67 maassa ympäri maailman voimaannuttaen naisia palvelu- ja vaikuttamistyön avulla. Zonta Internationalin tavoitteet ovat:

  • Edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta.
  • Parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti palvelutoiminnan ja vaikuttamistyön avulla.
  • Tehdä työtä keskinäisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämiseksi jäsenten maailmanlaajuisen yhteisön kautta.
  • Vaalia kansainvälisesti yhdessä korkeita eettisiä arvoja, toteuttaa palveluohjelmia ja antaa keskinäistä tukea ja ystävyyttä jäsenille, jotka palvelevat omaa yhteisöään, omaa maataan ja maailmaa.

Zonta International, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia. Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema useassa YK:n alajärjestössä sekä neuvottelevan jäsenen asema Euroopan Neuvostossa. Zonta Internationalin suomalaisia kunniajäseniä ovat Helvi Sipilä ja Elisabeth Rehn.

Zontatoiminta Suomessa ja Virossa

Vuonna 1934 perustettu helsinkiläinen Torstaikerho liittyi Zonta Internationaliin vuonna 1947 vaikka olikin noudattanut Zonta Internationalin sääntöjä ja periaatteita jo perustamisestaan vuodesta 1934 lähtien. Nykyisin Suomen vanhin kerho toimii Helsinki I Zonta-kerho ry:nä. Viron ensimmäinen Zontakerho perustettiin vuonna 1991. Ensimmäinen piirin e-club Zonta e-Club of Finland1 perustettiin 2015 euroopan ensimmäinen ja maailman kolmas. Suomi ja Viro muodostavat Zonta International Piiri 20:n (Zonta International District 20).

Piirin 20 Zontat aktiivisia vaikuttajia

Piiri 20:n Zontat ovat olleet järjestössä aina aktiivisia vaikuttajia. Koko järjestön ensimmäinen Yhdysvaltojen ulkopuolelta tullut presidentti oli vuosina 1968-1970 kansainvälisenä presidenttinä toiminut ministeri Helvi Sipilä. Annikki Mäkinen toimi Zonta Internationalin kansainvälisenä presidenttinä vuosina 1984-1986. Tällä hetkellä järjestön kansainvälisen hallituksen jäsenenä toimii Salla Tuominen. Aiemmin hallituksen jäseninä ovat Helvi Sipilän ja Annikki Mäkisen lisäksi toimineet, Sinikka Heiskanen, Leena Kankainen, Eija Salo ja Kirsi Nickels.

Zonta International 100 vuotta