2020-2022 Kaksivuotis- ja varainkeruutavoitteet

Muutoksia ja uusia mahdollisuuksia

Toimintakausi 2020-2022 avaa Zonta Internationalin toisen vuosisadan. Nämä kaksivuotistavoitteet pohjautuvat Zonta Internationalin aiemmille onnistumisille, vahvistavat sitoutumistamme naisten tasa-arvon puolesta toimimiseen ja huomioivat nykyisen nopeasti muuttuvan maailmamme. Perustajamme antoivat naisille vision tasa-arvon saavuttamisesta. Tuo tasa-arvo ei ole vielä täysin toteutunut ja on meidän innoituksemme näiden kaksivuotistavoitteiden saavuttamisessa.

Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme, Zonta Internationalin pitää olla järjestö, johon ihmiset haluavat liittyä ja joka on heidän henkilökohtaisen aikansa ja resurssiensa arvoinen. Zontan pitää olla kansainvälinen yhteisö, joka keskustelee merkityksellisistä aiheista ja työskentelee sen eteen, jotta maailman väestöstä puolikkaan elämä paranisi.

TAVOITE 1: Ohjelmat ja projektit


TAVOITE 2: Jäsenistö


TAVOITE 3: Taloudelliset resurssit


TAVOITE 1: Ohjelmat ja projektit

Mahdollisuus kouluttautua on avaintekijä sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa. Zonta Internationalin stipendi- ja apurahaohjelmat tarjoavat tärkeää tukea miesvaltaisilla aloilla toimiville naisille. Naiset, jotka saavat näitä apurahoja, toimivat roolimalleina seuraavalle sukupolvelle. Näin siis Zontan koulutusohjelmien jatko ja laajentaminen on kriittisen tärkeää, jotta naisten osuus miesvaltaisilla aloilla voi kasvaa.

Monilla tytöillä ympäri maailmaa ei ole mahdollisuutta käydä lainkaan koulua tai valmistua toisen asteen koulutuksesta. Jo vuosikymmeniä Zonta International on menestyksekkäästi toiminut yhteistyössä YK:n järjestöjen kanssa vastaten erilaisiin naisten ja tyttöjen tarpeisiin. Tällä kaksivuotiskaudella Zontan rahoittamia YK-projekteja toteutetaan Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja lounaisella Tyynellämerellä ja näin saavutamme todella maailmanlaajuista vaikuttavuutta. Projektit keskittyvät koulutukseen, terveyteen, varhaisten avioliittojen lopettamiseen ja naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseen. Projektien tavoitteet ovat saavutettavia ja mitattavia.

Nämä neljä projektitavoitetta lisäävät sekä vaikutus- että tehovoimaamme naisten ja tyttöjen auttamisessa.

  1. Zontan teknologia-alan pilottiprojektin ’Women in Technology Scholarship’ -apurahat jaetaan toisen kerran tulevan kaksivuotiskauden aikana. Ensimmäisen ja toisen kierroksen arviointi suoritetaan esittelemällä tulokset ja jatkosuositukset Conventionissa vuonna 2022.
  2. Zonta International tutkii osallistumista Young Women in Public Affairs -stipendiohjelmaan ja Jane M Klausman Women in Business Scholarship -apurahaohjelmaan ja tekee suositukset näiden ohjelmien jatkosta ennen seuraavaa kansainvälistä kokousta.
  3. Koulutus ja naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen ovat kaksi avainaihetta YK-yhteistyöprojekteissamme. Zonta International julkaisee kannanottoja naisten ja tyttöjen elämään vaikuttavista ongelmista kuten ihmiskaupasta, ilmastonmuutoksesta ja muista aiheista tehdessämme tätä työtä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi kaikilla elämän osa-alueilla.
  4. Zontan ääni kuuluu paikallisesti, kun kerhot osallistuvat vaikuttamishankkeisiin. Vaikuttamistyö keskittyy lisäämään tietoisuutta naisten oikeuksista ja sillä on pysyviä vaikutuksia, kun lakeja saadaan muutettua. Kerhoja kannustetaan osallistumaan ainakin yhteen vaikuttamishankkeeseen joka vuoksi. Kansainvälinen Zonta Says No to Violence Against Women -kampanja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttamistyöhön ja antaa yhtenäistä näkyvyyttä Zonta-järjestölle.

TAVOITE 2: Jäsenistö

Zonta Internationalin jäsenistö on keskeistä sen menestykselle. Jäsenmäärän kasvu on aina hyvä tavoite, mutta tämän päivän maailmassa realistisempi tavoite on vakauttaa jäsenmäärä. Toisella vuosisadallamme jäsenten pysyminen järjestössä on avainasemassa, vaikkakin nuorten ammattilaisten rekrytointi on edelleen painopistealue. Johtavissa asemissa toimivat kerhon jäsenet saavat tukea ja koulutusta Zonta Internationalin johtajaohjelmasta.

Näiden kolmen jäsenistöön liittyvän tavoitteen onnistunut toteuttaminen ylläpitää Zontan näkyvyyttä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

  1. Zonta International, piirit ja kerhot työskentelevät yhdessä keskittyen jäsenmäärän säilyttämiseen. Tämä pitää sisällään sen, että kerhoja on jatkossakin nykyisissä maissa (61 maata tammikuussa 2020).
  2. Piirejä kannustetaan järjestämään ainakin yksi tapahtuma vuodessa nykyisten ja aikaisempien apurahojen ja stipendien saajien kesken. Zonta International ottaa yhdessä piirien kanssa yhteyttä palkintojen aiempiin saajiin. Palkittuja kannustetaan liittymään Zonta-järjestöön ja toimimaan roolimalleina seuraavalle sukupolvelle.
  3. Zonta International tukee nykyisiä ja tulevia johtajia kehittymis- ja mentorointityökaluilla, räätälöitynä yksittäisten kerhojen tarpeisiin.

TAVOITE 3: Taloudelliset resurssit

Zonta Internationalin mission toteuttaminen vaatii taloudellista panostusta. Zonta-järjestössä rahalahjoitukset on pääsääntöisesti ohjattu kaksivuotiskauden varainkeruutavoitteisiin ohjelmiemme ja projektiemme tukemiseksi. Vuodesta 1988 Zontalla on ollut käytössä investointirahasto varmistamaan tasa-arvotyömme jatkuvuuden ja kasvun. Zonta International Foundationin näkyminen on tärkeää, jotta tavoitamme uusia lahjoittajia sekä järjestöstämme että sen ulkopuolelta.

Lahjoitukset sekä kaksivuotisprojekteihin että rahastoihin ovat ehdottoman tärkeitä, jotta voimme ylläpitää ja kasvattaa mahdollisuuksiamme saada aikaan muutosta naisten ja tyttöjen elämään.

Seuraavien kolmen tavoitteen saavuttaminen varmistaa, että voimme jatkossakin vaikuttaa ja jopa laajentaa vaikutusmahdollisuuksiamme.

  1. Lahjoitukset Zonta International Foundationille saavuttavat tai ylittävät kaksivuotiskauden varainkeruutavoitteet.
  2. Lahjoitukset investointirahastoon jatkuvuuden ja kasvun varmistamiseksi jatkuvat tavoitteenamme pitkällä aikavälillä 10 000 000 dollaria. Zonta International etsii mahdollisia projekteja, joita voidaan tulevaisuudessa tukea rahastoon kerätyillä varoilla.
  3. Zonta International Foundation lisää tietoisuutta ja näkyvyyttä Zontan kansainvälisten hyväntekeväisyyshankkeiden painopistealueesta toimimalla nimellä ”Zonta Foundation for Women”.

* *Virallinen nimi on jatkossakin Zonta International Foundation. Säätiön toimintaa varten rekisteröidään kuitenkin virallisesti myös toinen nimi, Zonta Foundation for Women.


Varainkeruutavoitteet

Amelia Earhart Fellowship: US$ 700,000

Jane M. Klausman Women in Business Scholarship: Rahoitus olemassa

Young Women in Public Affairs Award: Rahoitus olemassa

Kansainväliset projektit: US$ 4,000,000

Rose Fund: US$ 100,000

Kokonaistavoite: US$ 4,800,000