Zonta Says NO -kampanja alkaa – Naisiin kohdistuvan väkivallan loputtava

10278

Tiedote 25.11.2015

Zonta Says NO -kampanja alkaa – naisiin kohdistuvan väkivallan loputtava

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus ja rikos. Zontat sanovat jyrkän EI:n naisiin kohdistuvalle väkivallalle. Sen on loputtava. Zonta Internationalin maailmanlaajuisen Zonta Says NO -kampanjan tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Kampanja alkaa tänään 25.11. Yhdistyneiden Kansakuntien naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen teemapäivänä ja päättyy Ihmisoikeuksien päivään 10.12. Näinä 16 aktivismin päivänä Zonta International jakaa tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen seurauksista. Kampanja perustuu YK:n yleiskokouksen vuonna 1993 hyväksymään julistukseen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Vuonna 1999 YK päätti, että 25.11. on vuosittain kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi nimetty päivä.

Zonta Says NO -kampanja koskee myös Suomea. Tutkimusten mukaan Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa. EU:n perusoikeusviraston vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista ikäryhmässä 18–74-vuotiaat, 30 prosenttia on joutunut nykyisen tai entisen kumppanin fyysisen, seksuaalisen tai henkisen väkivallan kohteeksi. Säännönmukaisesti toistettavissa Kouluterveyskyselyissä 8.-9.-luokkalaisista tytöistä 20 prosenttia kertoo joutuneensa seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön kohteeksi jo ennen 15 vuoden ikää. Väkivalta voi johtaa myös kuolemaan. Suomessa naisten kuolemaan johtava väkivalta on yleisempää kuin keskimäärin muissa teollistuneissa maissa. Virossa tilanne on Suomeakin pahempi. Yhtenä väkivallan muotona on yleistynyt vihapuhe, jota ei vielä osata tunnistaa ihmisoikeusrikkomukseksi.

YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät syyskuussa pidetyssä kestävän kehityksen huippukokouksessa tavoitteen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta kaikkialla maailmassa vuoteen 2030 mennessä. Zonta International muistuttaa kampanjallaan siitä, että lupauksen jälkeen on myös toimittava, jotta haastavaan tavoitteeseen todella päästään. ”Kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan väkivaltaa, mutta Zonta International tuo nimenomaisesti esiin sukupuolen perusteella kohdennetun väkivallan — väkivallan joka liian usein jää huomiotta, ilmoittamatta, raportoimatta ja tuomitsematta”, toteaa Governor, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen.

Kampanjan aikana Zontat pukeutuvat oranssiin ja Zontakerhot ympäri maailman järjestävät erilaisia tapahtumia ja tempauksia sekä jakavat tietoa. Tänä vuonna Suomessa ja Virossa kiinnitämme erityistä huomiota muun ohessa vihapuheeseen, toisen ihmisen alistamiseen, tyttöihin ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sodankäynnin välineenä sekä lapsiavioliittoihin yhtenä naisiin ja tyttöihin kohdistuvana väkivallan muotona.

Seuraa kampanjaa: www.zonta.fi
www.facebook.com/ZontaInternationalDistrict20
www.twitter.com/zontaDistrict20
Instagramissa zontad20

Lisätietoja:
Governor, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, Zonta International Piiri 20 ry
Puh. 040 575 1547, email: governor(at) zonta20.org

Zonta International Piiri 20 ry on Suomessa ja Virossa toimiva kansainvälisen palvelujärjestö Zonta Internationalin alajärjestö. Suomessa ja Virossa toimii yhteensä 65 Zontakerhoa, joiden tavoitteena on parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisella tasolla palvelu- ja vaikuttamistoiminnan avulla sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.