Zonta-palvelujärjestö palkitsi ansioituneita naisia Vantaan piirikokouksessa

Tiedote 25.11.2014

Zonta-palvelujärjestö palkitsi ansioituneita naisia Vantaan piirikokouksessa

Vantaalla järjestettiin huhtikuun alussa Zonta International (ZI) Piiri 20:n Suomi ja Viro piirikokous, jossa varsinaisen kokouksen lisäksi ohjelmaan kuului eri tavoin ansioituneiden naisten palkitseminen.

Naisen teko -kunniamaininta kolmelle
Tarkoituksena oli nyt kohdistaa huomio erityisesti vanhusten oloihin ja niiden parantamiseen. Sisarta ei jätetä -kampanjan päättyessä haluttiin palkita kahdesta eri suunnasta samaan ongelmaan tarttuneet henkilöt, joista toinen on arvovaltainen professori ja toinen työssään kokenut rohkea kansalaisten puolestapuhuja. Molemmat ovat myös edistäneet vanhuspalvelulain syntymistä. Naisen teko – kunniamaininnalla ZI Piiri 20 halusi osoittaa arvostusta professori Sirkka-Liisa Kivelälle ja dokumenttiohjaaja, lähihoitaja Tarja Tallqvistille. Professori Anja Tiilikainen-Piimies sai ansioistaan Naisen teko -kunniamaininnan postuumisti.

sirkka-liisa_kivela
Kuva Sirkka-Liisa Kivelä

Professori Sirkka-Liisa Kivelä on toiminut peräänantamattomasti ikäihmisten aseman parantamiseksi. Hän on lääketieteen ja kirurgian tohtori, geriatri ja täysinpalvellut professori ja tehnyt pitkän uran ennen kaikkea Oulun ja Turun yliopistojen yleislääketieteen professorina. Hän on arvostettu opettaja, joka on tehnyt alansa tutkimustyötä ja julkaissut mm. yli 400 tieteellistä alkuperäisjulkaisua. Työssään Kivelä ei ole pelännyt tarttua vaikeisiin aiheisiin, sillä tutkimuksen kohteena ovat olleet esim. vanhusten masennus, kaatumistapaturmat, pahoinpitelyt sekä lääkehoidon haasteet ja vanhusten hoito. Kollegoiden keskuudessa hänet tunnetaan etenkin tutkimuksistaan, jotka kohdistuvat lääkkeiden vaikutukseen ikäihmisten elimistössä.

Sirkka-Liisa Kivelä on ikäihmisten puolestapuhuja, joka on aktiivisesti osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun eikä ole pelännyt tuoda sanottavaansa julki rohkeasti ja tinkimättömästi. Hänen sanomansa inhimillisestä ja arvostavasta vanhustenhuollosta on saanut painoarvoa laitosvaltaisen vanhustenhuollon purkamisessa ja ns. ikälain eli vanhuspalvelulain luomisessa. Professori Kivelä oli yksi keskeisistä asiantuntijoista laadittaessa 1.7.2013 voimaan tullutta ”Lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta”. Hän on ollut aktiivisesti seuraamassa, että lainsäädännön antamat raamit ja suuntaviivat pannaan toimeen ja niiden kautta kohennetaan iäkkään väestön elinolosuhteita sekä hoidon ja hoivan laatua. Sirkka-Liisa Kivelä oli myös perustamassa ikäihmisten edunvalvontaan suuntautunutta Suomen Senioriliikettä ja on sen kunniapuheenjohtaja.

Tarja Tallqvist on työskennellyt lähes koko elämänsä parantaakseen syrjäytyneiden asemaa. Yli sadassa tv-dokumentissaan hän on antanut äänen mm. asunnottomille, sairaille, velkavankeudessa eläville, vanhuksille ja hoitoalan työntekijöille. Ohjelmistaan hänelle on myönnetty useita palkintoja, mm. Valtion Tiedonjulkistamispalkinto vuonna 1997. Yli 400 000 suomalaista allekirjoitti adressin, jossa vaadittiin hoitajille parempia työoloja.

Tarja Tallqvistin ideoiman ja vetämän kampanjan nimenkirjoittajien määrä on edelleen Suomen ennätys. Kampanjan seurauksena häntä pyydettiin eduskuntaehdokkaaksi. Hän toimi kansanedustajana vuosina 2007–2011 ja teki lukuisia aloitteita niin ylivelkaantuneiden kuin vanhustenhoidon ja omaishoitajien aseman parantamiseksi ja vaikutti aktiivisesti vanhuspalvelulain syntyyn. Työtään vähäosaisten hyväksi Tallqvist jatkoi sen jälkeen Espoon kaupunginvaltuustossa sekä hoitoalan luottamustehtävissä. Vuonna 2013 Espoon Yrittäjänaiset myönsivät hänelle Espoon Elli -arvonimen tunnustuksena työstä vanhusten hyväksi. Uskomattomalla sinnikkyydellä ja rohkeudella Tarja Tallqvist on tuonut kaikkien tietoisuuteen epäkohtia maamme vanhustenhoidossa ja heikommassa tilanteessa olevien hädän. Samalla hän on osoittanut, mikä voima voi olla yksittäiselläkin ihmisellä, joka jaksaa herätellä yhteiskunnan päättäjiä ja määrätietoisesti tuo julki epäoikeudenmukaisuuksia.

Oulun yliopiston kliinisen mikrobiologian ja immunologian professorille Anja Tiilikainen-Piimiehelle myönnettiin Naisen teko -kunniamaininta poikkeuksellisesti postuumisti. Hän oli sisäistänyt zontatoiminnan nimenomaan palveluksi. Professori Tiilikainen-Piimies toimi aktiivisesti piirin Status of Women Service -toimikunnassa ja sittemmin palvelutoimikunnassa. Anja Tiilikainen-Piimies teki erityisen paljon työtä HPV-rokotteen hyväksymiseksi kansalliseen rokotusohjelmaan. Hänen haaveenaan oli saada kaikille nuorille tytöille HPV-rokotus, ja vuonna 2012 se viimein hyväksyttiin. Hän ei kuitenkaan ollut enää joukossamme tästä uutisesta iloitsemassa. . Professori Tiilikainen-Piimies toi Yhdysvalloista Suomeen kudossopeutuvuustestit munuaissiirtoja varten. Hän toimi myös SPR:n verilaboratoriossa kymmenen vuotta ja päivysti jatkuvasti 24 tuntia, koska sopivia kudossiirtoja piti olla valmiina tyypittämään milloin tahansa. Hän kartoitti Sevettijärven kolttien geeniperimän ja luennoi kansainvälisissä kongresseissa kansojen alkuperästä.

Anja Tiilikainen-Piimies oli Suomen Akateemisten naisten liiton jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 1998. Vuosina 1990–1992 hän toimi Zonta International Piiri 20:n Lt. Governorina.

Vuoden Zonta 2014

11390275_10205661149102123_401308603230856880_n
Kuva Erja Lindholm, Gov. Marja Koivula ja LtGov Salla Tuominen

Vuoden Zonta -huomionosoituksen tarkoituksena ei ole palkita ainoastaan kerhon, alueen tai piirin tehtävissä toimineita tai toimivia zontia, eikä sen myöntäminen edellytä pitkäaikaista jäsenyyttä. Tarkoituksena on kannustaa ja antaa tunnustusta aktiivisuudesta, jota voi ilmetä eri tavoin.

Vuoden Zonta 2014 -huomionosoituksen sai Erja Lindholm, Pori 1 -kerhosta. Hän täyttää palkittavalta vaaditut kriteerit kirkkaasti, minkä lisäksi hän on vienyt Piirin 20 PR:n ja viestinnän aivan uudelle tasolle. – Meidän kaikkien toiminta on helpottunut selkeiden ja ajantasaisten nettisivujen ja kiinnostavien uutiskirjeiden myötä. Olemme ottaneet myös rohkean askeleen sosiaaliseen mediaan, totesi Piirin 20 Governor Elect Salla Tuominen puheessaan. Erja Lindholm on myös ollut vaikuttamassa siihen, että zontat ovat päässeet mukaan SuomiAreenaan Porissa ja ovat siellä jälleen ensi kesänä.

Lisätietoja:
Liisa Horttonen Zonta International Piiri 20, palvelutoimikunnan pj 2012–2014
Puh. 0400 302 060, s-posti liisa.horttonen(at) gmail.com