Zonta-järjestön yhteistyökumppani LUMA-keskus Suomi on organisaatioltaan nk. johdettu verkosto, joka kattaa varsin laajasti koko maan. Myös ZAU-kerhoille on asetettu tavoitteeksi mahdollisimman laaja kattavuus. Fyysisiä kerhoja täydentää LUMA-keskuksen virtuaalikerhokonsepti. Kerhotoimintaa järjestetään myös ruotsiksi.

Suomi on laaja maa ja kuntia ja kouluja on paljon, joten ZAU-kampanjalla saada katetuksi vain osa tarpeesta. Tavoite onkin, että ZAU-kerhoilla kylvetään siemen, joka johtaa toiminnan sisällyttämiseen osaksi koulutoimintaa yleensä. Tyttöjen rohkaisun ja innostamisen matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin tulisi nousta muiden tärkeiden ponnistusten rinnalle, kuten poikien kannustaminen ja innostaminen opiskeluun ja lukemiseen.