Ajankohtaista ZAU-kerhoista  >>>>TÄSTÄ!

 

Koronavirusepidemian vaikutukset ZAU-kerhoihin

LUMA-keskus Suomen ZAU-hankkeen koordinaattori Iisa Rautiainen on lähettänyt viikolla 12 toimintaohjeita ZAU-kerhojen ohjaajille ja yhteyshenkilöille koronavirusepidemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen liittyen. LUMA-keskus pahoittelee tilannetta ja haluaa edelleen tarjota innostavan kerhomahdollisuuden mahdollisimman monelle lapselle.

Hallituksen koronavirukseen liittyvistä linjauksista johtuen ZAU-hankkeen ohjausryhmä suosittelee keskeyttämään käynnissä olevat ZAU-kerhot tai siirtämään toiminnan virtuaaliseen muotoon 13.4.2020 asti. Tämän jälkeen toimintaa on mahdollista jatkaa normaalisti, mikäli poikkeustilaa ei päädytä hallituksen puolelta jatkamaan tätäkin pidemmälle.

Käynnissä olevilla kerhoilla tai loppukevään aikana alkavilla kerhoilla on käytettävissä neljä vaihtoehtoa:

  1. Kerho keskeytetään toistaiseksi, ja sen toiminta jatkuu tai alkaa poikkeustilan päätyttyä myöhemmin keväällä tai mahdollisesti kesän aikana, mikäli tila kerholle järjestyy.
  2. Kerho keskeytetään, ja sen toiminta jatkuu tai aloitetaan syyslukukaudella 2020.
  3. Kerho tai sen jäljellä olevat kerhokerrat toteutetaan etäopetuksena virtuaalisesti.
  4. Kerho keskeytetään, ja sen toteutumattomat kerhokerrat perutaan kokonaan.

Kerhon virtuaalisen toteuttamisen tueksi LUMA-keskus Suomi pyrkii tuottamaan mahdollisimman paljon virtuaalista materiaalia, jota se julkaisee verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavillaan kevään aikana. Kaikki nämä materiaalit ovat ilmaisia ja vapaasti käytettävissä. Lisätietoja kerhotoiminnasta saa Iisa Rautiaiselta (iisa.rautiainen@helsinki.fi, puh. 029 414 0886).

LUMA-keskus Suomi toivoo kerhojen järjestäjiltä mahdollisimman paljon palautetta ZAU-kerhohankkeesta pystyäkseen kehittämään toimintaansa jatkoa ajatellen. Palautetta voi antaa täällä.

Lähde: LUMA-keskus Suomi

Innostuneita oppilaita ja kiinnostuneita kummeja Kyminkartanon koulun ZAU-kerhossa

Kotkan Kyminkartanon koulun 4. ja 5. luokan 20 oppilaasta koostunut ZAU-kerho vietti viimeistä kerhopäivää ohjaajiensa Meri Huttusen ja Mervi Kainulaisen johdolla. Ohjelmassa oli tällä kertaa lasten suosikin ja vanhempien inhokin liman eli ”slaimin” valmistus.

ZAU-kummit vierailivat kerhotunneilla ihastelemassa sitä innostuksen ja energian määrää, jolla oppilaat kerho-ohjaajineen kokeita tekivät. Materiaalit olivat varsin kotoisia ja tuttuja. Maitoa, saippuaa, liimaa, jauhoja, kananmunia, Coca-Colaa jne.

Lopuksi kerholaiset saivat diplomit ja ZAU-pinssit. Moni toivoi kerhon jatkavan vielä keväällä ja ensi syksynäkin. Kotkassa on kevään aikana alkamassa kaksi uutta ZAU-kerhoa, Mussalon koululla ja Korkeakosken koululla.

Paikallislehti Karhulalaisen päätoimittaja Eija Anttila kävi tekemässä Kyminkartanon koulun kerhosta juttua viimeisenä päivänä. Kuvissa kerholaiset ovat työn touhussa kerho-ohjaajineen ZAU-kummien seuratessa kiinnostuneina vieressä.

Teksti: Soili Kalliomaa, Kotkan Zonta-kerho

Kuvat: Eija Anttila

Lappeenrannan Zonta-kerho lahjoitti ZAU-stipendejä matematiikasta ja luonnontieteistä innostuneille tytöille

14 eteläkarjalaista 10 – 12 -vuotiasta, matematiikasta ja luonnontieteistä innostunutta tyttöä sai Lappeenrannan Zonta -kerhon ZAU-stipendin 5.11.2019 Kehruuhuoneella. Stipendit jaettiin opettajien tekemien esitysten perusteella. ZAU ( = Zonta Antaa Uskallusta) –stipendillä halutaan kannustaa tyttöjä valitsemaan opinnoissaan ja myöhemmin työelämässä rohkeasti myös muita kuin perinteisiä naisten aloja, jolloin myöskin työelämätasa-arvo paranee ja naisen euro kasvaa. Lisätietoa löydät täältä

ZAU-kerhoja alakouluikäisille keväällä 2020 – Esitä toiveesi 12.11.2019 mennessä

Oletko kiinnostunut edistämään lasten tiede- ja teknologiakasvatusta innostavan ja ilmiöpohjaisen kerhotoiminnan kautta?

ZAU – Zonta Antaa Uskallusta – on Zonta-järjestön sekä tiede- ja teknologiayliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttama hanke, jonka puitteissa toteutetaan erityisesti tytöille suunnattuja ilmiöpohjaisia, matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin innostavia kerhoja vuosina 2019–2020. 

ZAU-hankkeella halutaan korostaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen tarvetta ja haastaa niin miehet kuin naiset, isät ja äidit, tukemaan työtä tyttöjen rohkaisemiseksi aina varhaiskasvatuksesta korkeampiin koulutusasteisiin ja auttaa tyttöjä uskomaan omiin kykyihinsä sekä valitsemaan ja harrastamaan myös matemaattis-luonnontieteellisiä aineita.

ZAU-kerhoissa pyritään herättämään alakouluikäisten ja erityisesti 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan heidän tärkeiksi kokemiensa aiheiden sekä yliopistoissa tutkimusperustaisesti kehitettyjen uusien opetusmenetelmien avulla. Vaikka kerhot on suunnattu erityisesti tytöille, ovat pojatkin lämpimästi tervetulleita näiden innostavien ja uutta luovien ZAU-kerhojen toimintaan.

Zonta-järjestön toteuttaman varainkeruun tuotoilla tuetaan kerhojen järjestymistä.

Etsimme nyt kerhon järjestämisestä kiinnostuneita tahoja! 

ZAU-kerho voidaan järjestää esimerkiksi koulussa tai kirjastossa. Kerhon järjestämisestä kiinnostuneet tahot voivat toivoa omiin tiloihinsa pidettäväksi kerhoa erillisen verkkolomakkeen avulla. Kerhoa toivovan tahon tehtävänä on tarjota kerholle tila ja hankkia kerhoon osallistujat, tarvittavat vakuutukset, sekä mahdollisesti tarjota kerhon käyttöön materiaaleja kuten piirustusvälineitä.

Muut kerhokulut katetaan Zonta-järjestön varainkeruun tuotoilla, eli tilaa, vakuutuksia (mikäli olemassa olevat vakuutukset eivät kerholaisia kata) ja pieniä materiaalikuluja lukuun ottamatta ZAU-kerhot ovat kerhoa toivovalle taholle ja kerholaisille ilmaisia. Toivottavaa olisi myös, että joku kerhon järjestävän tahon edustaja, kuten koulussa luokanopettaja, osallistuisi kerhoon ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntäisi jatkossa kerhossa kohtaamiaan uusia opetusmenetelmiä ja aktiviteetteja.

LUMA-keskus Suomi rekrytoi kerhoihin ohjaajia erityisesti verkostonsa korkeakoulujen opiskelijoiden parista. Kuka tahansa täysi-ikäinen tiede- ja teknologiakasvatustoiminnasta kiinnostunut henkilö, esimerkiksi joku kerhon järjestävän tahon henkilöstöstä voi kuitenkin toimia kerhojen ohjaajana ja saa työstään ohjaajana palkkion. Tämä mahdollisuus on hyvä ottaa huomioon etenkin silloin, jos kerhoa ollaan järjestämässä paikkakunnalla, jossa ei sijaitse LUMA-keskus Suomi -verkoston korkeakoulua, sillä kerhon järjestymiseen vaikuttaa myös sopivan ohjaajan löytyminen.

ZAU-kerhojen ohjaajat perehdytetään tehtäviinsä kaikille avoimen Tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjauksen MOOC-kurssin kautta. Kurssilla tutustutaan yleisemmin LUMA-keskus Suomen toimintaan sekä tiede- ja teknologiakasvatukseen ja sen eri muotoihin. Lisäksi kurssille on rakennettu oma ZAU-moduulinsa, johon on koottu valmiita materiaaleja kerhojen suunnittelun tueksi ja inspiraation lähteeksi viiden ilmiöpohjaisen oppimisen teeman alle.

Haluatko olla mukana tukemassa tätä tärkeää hanketta ja samalla tarjota lapsille mielettömän mahdollisuuden harrastaa matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja rohkaista heitä uskomaan omiin kykyihinsä niissä?

Hae mukaan näin:

Työskenteletkö esimerkiksi koulussa ja haluaisit ilmaisen ZAU-kerhon koulullesi?

LUMA-keskus Suomi rekrytoi kerhoihin ohjaajiksi korkeakouluopiskelijoita, teidän tulee vain tarjota kerholle tilat ja etsiä siihen osallistujat. Kerhot voidaan järjestää esimerkiksi kouluissa, kirjastoissa tai päiväkodeissa.

Toivo järjestettäväksesi kerhoa täyttämällä toivelomake täällä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97393/lomake.html

LUMA-keskus Suomi ei voi vielä tässä vaiheessa taata, että toivottu kerho järjestyy.

Oletko kiinnostunut ohjaamaan ZAU-kerhoa tai tiedätkö jonkun, jota se saattaisi kiinnostaa? 

Täytä ZAU-kerhojen ohjaajahakemus täällä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97395/lomake.html
sekä suorita kaikille avoin Tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjauksen MOOC-kurssi (2 op) ja sinne rakennettu ZAU-kerhomoduuli tammikuun 2020 loppuun mennessä.

Haku kevään 2020 aikana järjestettäville ZAU-kerhoille sekä niiden ohjaajiksi on nyt avoinna ja jatkuu 12.11.2019 asti. Tieto valinnasta ilmoitetaan valituille kerhon järjestäville tahoille ja kerho-ohjaajille 21.11.2019 sähköpostitse.

Lisätietoja ZAU-hankkeesta löytyy osoitteista www.luma.fi/zau sekä www.zau.fi tai hankkeen koordinaattorilta Iisa Rautiaiselta (s-posti iisa.rautiainen@helsinki.fi, puh.029 414 0886)

Ensimmäiset ZAU-kerhot käynnistyvät syksyllä 2019

ZAU-kerhohakemuksia tuli määräaikaan mennessä 84 kpl ympäri maata ja kerho-ohjaajahakemuksia 29 kpl 14 eri paikkakunnalta, pääosin LUMA-keskuspaikkakunnilta. Ainakin 22 ZAU-kerhoa näyttäisi pääsevän aloittamaan syksyllä.

Koska kaikkiin kerhoihin ei pystytty löytämään ohjaajaa, hakuaikaa jatkettiin toukokuun loppuun. Päätös jatketun ohjaajahaun valinnoista tulee ZAU-kerhoja hakeneille 15.6. Kerho-ohjaajien hakua jatketaan syksyllä. Jos Zonta-kerhot itse löytävät potentiaalisia kerho-ohjaajia, heistä voi ilmoittaa osoitteella zau@zonta.fi.

Zonta-kerhot voivat toimia syksyllä aloittavien kerhojen kummeina ja niiden jäsenet esim. avustajina tai vaadittavan kurssin suoritettuaan kerho-ohjaajina. Kerhotoiminnan on tarkoitus jatkua ZAU-kampanjalla kerätyillä varoilla vuonna 2020. Tavoitteena on 100 kerhoa ja 1 000 osallistujaa. Ensimmäisellä 75 000 euron lahjoituksella ollaan hyvässä vauhdissa. Toisella samansuuruisella lahjoituksella päästään tavoitteeseen.

ZAU-kerhojen haut käynnissä

ZAU-kerhojen toteutuksen ohjausryhmä on suunnitellut kerhojen etenemiselle aikataulut. Koulut ja muut tahot hakevat kerhoja seuraavasti:

  • vuoden 2019 kesän ja syksyn kerhot 1.–30.4.2019, päätös valinnoista tulee 21.5.2019
  • kevään 2020 kerhot 1.–31.10.2019, päätös valinnoista tulee 21.11.2019.
  • mahdollisesti järjestetään vielä kolmas haku kesän/syksyn 2020 ZAU-kerhoista.

Haku tapahtuu sähköisesti, ja myös ilmoitukset päätöksistä tulevat sähköisesti. Tässä on linkki nyt käynnissä olevan hakuun: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97393/lomake.html

Tuleville ZAU-kerho-ohjaajille on valmistunut ZAU-moduuli LUMA-kerhoissa käytössä olevalle MOOC-verkkokurssialustalle. Edellytyksenä kerho-ohjaajaksi on em. verkkokurssin suorittaminen. Kerho-ohjaajien haku tapahtuu samalla aikataululla kuin ZAU-kerhohaku, tässä linkki hakuun:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97395/lomake.html

Pääkaupunkiseudulla on käynnissä kaksi pilottikerhoa, joissa teemalla ”ruokaa ja reaktioita” järjestetään kuusi 1,5 tunnin kerhokertaa. Ilmiöpohjaisen oppimisen avulla integroidaan kemiaa, matematiikkaa, äidinkieltä ja ilmaisutaitoa. Oppimisen lähtökohtana käytetään todellisen elämän ilmiöitä ja ongelmia, jotka ovat avoimesti määriteltyjä ja joita ei voi ratkaista kaavamaisesti. Parhaita lähtökohtia ovat oppijoiden itse oma-aloitteisesti esiin ottamat kysymykset. Lisätietoa: www.luma.fi/zau

Zontat voivat olla omalla paikkakunnallaan aktiivisia ja kannustaa koulua tai muuta tahoa hakemaan kerhoa. Myös virtuaalikerho on mahdollinen – samoin kesäkerho, jolloin opetusta on esim. maanantaista perjantaihin 1,5–2 tuntia kerrallaan. Kysymyksiä ZAU-kerhoista voi lähettää osoitteella zau@zonta.fi.