ZAU-kerhoissa herätetään 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan tyttöjen tärkeiksi kokemien aiheiden ja akateemiseen tutkimukseen perustuvien uusien opetusmenetelmien avulla. Tavoitteena on kehittää Suomeen pysyvä, uusi toimintamalli, joka tuottaa uutta oppimateriaalia.

Ilmiöpohjaisen oppimisen teemoina voivat olla esim. hyvinvointi ja terveys, ruoka ja ravitsemus, molekyyli-gastronomia, liikunta, luonto ja ympäristö, avaruus ja tähdet, peliohjelmointi. Taide voi toimia sekä teemana että oppimismenetelmänä, mm. draaman keinoin ja tarinoita hyödyntäen.

Perheitä kannustetaan toimintaan mukaan – äidit, isät, isovanhemmat ja sukulaiset voivat tulla kerholaisen mukaan tai tehdä tehtäviä yhdessä kotona, tuloksia kuvaten, videoiden ja verkossa jakaen. Myös luokanopettajien toivotaan osallistuvan kerhoihin ja jatkossa hyödyntävän opetusmenetelmiä työssään.

ZAU-kerhotoimintaa järjestetään sekä eri puolilla Suomea että virtuaalisesti. Kerhoja ohjaavat tehtävään koulutetut opiskelijat LUMA-keskus Suomen taustayliopistoista. Tavoitteena on 100 kerhoa ja 1 000 kerholaista.