LUMA-keskus Suomi toimii koko Suomen kattavana yliopistoverkostona. Sen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-kerhotoimintaa on järjestetty eri puolilla Suomea jo toistakymmentä vuotta hyvin kokemuksin yhteistyössä koulujen kanssa. Toiminta on vähitellen laajentunut ja täydentynyt myös virtuaalikerhokonseptilla, jolla voidaan saada kattavuutta lisää esim. haja-asutusalueille. 

Kerhoja ohjaavat tehtävään koulutetut opiskelijat LUMA-keskus Suomen 12 taustayliopistosta. Toiminnasta tehdään opinnäytetöitä ja vaikuttavuudesta raportoidaan.