Vaikka Zonta-järjestö korostaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä tyttöjen ja naisten aseman parantamista, se myös tiedostaa, että innostavien ja uutta luovien ZAU-kerhojen toimintaan tarvitaan niin tyttöjä kuin poikia. Samoin tarvitaan tyttöjen valintojen tukemiseen ja esimerkeiksi isiä ja äitejä, naisia ja miehiä.

ZAU-kampanja ottaa huomioon tasa-arvoisesti naiset ja miehet unohtamatta kuitenkaan tilannetta, joka vallitsee koulutuksessa ja työmarkkinoilla. Naisen euro on 76 senttiä laskentatavasta riippuen, ja päätöksentekopaikoilla niin yrityksissä kuin yhteiskunnassa miehet ovat edelleen enemmistönä.

ZI Piiri 20 tukee ZAU-kampanjan avulla tytöille suunnattuja LUMA-keskus Suomen organisoimia ZAU-kerhoja, joihin pojatkin ovat tervetulleita. Tavoitteena on 100 kerhoa ja 1 000 kerholaista.