Keräyslupa

Rahankeräysasetuksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle tai vastaanottajalle aina ilmoittaa perustiedot keräyksestä ja kerättyjen varojen käytöstä. Nämä tiedot löytyvät esitteistä ja mainoksista aina pyytäessämme lahjoituksia.

Kun kohteena on ZAU-kampanja
Suomessa tytöille suunnattua hanketta, jossa tuetaan matemaattis-luonnontieteellisten kerhojen toimintaa kouluissa. Hanke toteutetaan yhdessä oppilaitosten kanssa. Hankkeen kautta vahvistetaan tyttöjen uskoa omiin kykyihinsä ja lisätään sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Zonta International Piiri 20/Poliisihallituksen keräyslupa RA/2018/394 Lupa on voimassa 13.4.2018-14.4.2020, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Kun kohteena on Lisa Andström rahasto
Tukea naisopiskelijoille ja -tutkijoille Suomessa sekä Virossa myöntämällä stipendejä yhdistyksen hallinnoiman rahaston kautta.
Zonta International Piiri 20/Poliisihallituksen keräyslupa RA/2018/394 Lupa on voimassa 13.4.2018-14.4.2020, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Lisa Andström rahaston säännöt | PDF |

Kun kohteena on Zonta International Convention päättämät kansainväliset palvelukohteet
Kansainvälisen Zonta International -järjestön globaaleja hankkeita naisten aseman vahvistamiseksi esim. naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen, kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen.

 • Let Us Learn Madagaskar, An Integrated Program for Adolescent Girls 2016-2020
 • Eid bi Eid Jordania, A program to improve the resilience and empowerment of Syrian refugee and vulnerable Jordanian women 2018-2020

Zonta International Piiri 20/Poliisihallituksen keräyslupa RA/2018/394 Lupa on voimassa 13.4.2018-14.4.2020, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija
Zonta International Piiri 20

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2018/394, myönnetty 13.4.2018

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

 • Suomessa tytöille suunnattua hanketta, jossa tuetaan matemaattis-luonnontieteellisten kerhojen toimintaa kouluissa. Hanke toteutetaan yhdessä oppilaitosten kanssa. Hankkeen kautta vahvistetaan tyttöjen uskoa omiin kykyihinsä ja lisätään sukupuolten välistä tasa-arvoa.
 • Tukea naisopiskelijoille ja -tutkijoille Suomessa sekä Virossa myöntämällä stipendejä yhdistyksen hallinnoiman rahaston kautta.
 • Kansainvälisen Zonta International -järjestön globaaleja hankkeita naisten aseman vahvistamiseksi esim. naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen,  kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen.

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 13.4.2018-14.4.2020, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Keräystavat

 1. Vedotaan yleisöön: Internetilmoittelu/piirin verkkokauppa
 2. Järjestetään lipaskeräys
 3. Kirjeissä ja muissa postituksissa
 4. Tilaisuudet ja tapahtumat
 5. Lehdet ja tekstiviestit

Keräystunnus
Ei keräystunnusta

Keräystili ZAU-kampanja
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20
Keräystili: IBAN: FI73 1078 3000 2062 18
Viite: 1800034
Tunnukset: BIC/SWIFT: NDEAFIHH

KERÄYSLUPA RA/2018/394, myönnetty 13.4.2018

 


Keräyslupa

Rahankeräysasetuksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle tai vastaanottajalle aina ilmoittaa perustiedot keräyksestä ja kerättyjen varojen käytöstä. Nämä tiedot löytyvät esitteistä ja mainoksista aina pyytäessämme lahjoituksia.

Kun kohteena on Helvi Sipilä -rahasto – Helvi Sipilä- Fonden – Helvi Sipilä Fund
Kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan Zonta International Foundationin kohdistamana Zonta Internationalin ja YK:n alajärjestöjen yhteistyössä sovittuihin palveluhankkeisiin, joiden tarkoituksena on kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen. Helvi Sipilä rahaston säännöt | PDF |

Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija
Zonta International Piiri 20

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2017/421, myönnetty 13.4.2017, ei keräystunnusta

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 15.4.2017–14.4.2019, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Keräystili Helvi Sipilä -rahasto – Helvi Sipilä- Fonden – Helvi Sipilä Fund
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20
IBAN: FI55 1160 3000 1078 52
BIC/SWIFT: NDEAFIHH

KERÄYSLUPA  RA/2017/421, myönnetty 13.4.2017

 

Helvi Sipilä-rahasto kunnioittaa ministeri, Past Zonta International President Helvi Sipilän elämäntyötä ja muistoa 1915-2009. Lahjoituksina tai palvelutoiminnan avulla saadut varat käytetään Zonta International Foundation Service rahaston kohteisiin.
Toimintakaudella 2016-2020 Zonta International Foundationista rahoitetaan.

 • Towards Elimination of Obstetric Fistula and Reduction of Maternal and Newborn Mortality in Liberia 2016-2018
 • Let Us Learn Madagaskar, An Integrated Program for Adolescent Girls 2016-2020
 • Eid bi Eid Jordania, A program to improve the resilience and empowerment of Syrian refugee and vulnerable Jordanian women 2018-2020

Zonta International Foudation Service rahasto edelleen auttaa kehitysmaiden naisia parantamalla heidän koulutustaan ja terveyttään. YK laatii yhteistyössä Zonta Internationalin kanssa rahoitettavat projektit kaksivuotiskausittain. Vuodesta 1923 Zonta International on antanut yli 15,5 miljoonaa dollaria naisia hyödyntäviin projekteihin 35 maassa.

VOIT JÄRJESTÄÄ KERÄYKSEN, OLETKO VIETTÄMÄSSÄ MERKKIPÄIVÄÄ. LAHJOITUKSELLA AUTAT MAAILMAN TYTTÖJÄ JA NAISIA

LAHJOITUS PYYDETÄÄN KERÄYSTILILLEMME

Lahjan voi maksaa suoraan Helvi Sipilä keräystille FI55 1160 3000 1078 52, tilisiirron viestikohtaan nimesi ja merkkipäiväsi esim. ”Maija Meikäläinen 50 v. 5.5.18” tai ”Leilan läksiäiset 11.5.18”. Halutessasi saat listan lahjoittajista, ilmoitathan merkkipäivälahjoituksestasi etukäteen Zonta International Piiri 20:n rahastonhoitajalle.

Zonta International Piiri 20
Saija Tirkkonen  saija.tirkkonen@zonta.fi

TEE KERTALAHJOITUS

Voit lahjoittaa vapaavalintaisen summan ja antaa tukesi näin kehitysmaiden naisille ja tytöille Zonta International Service Fundin kohteisiin. Zonta International piiri 20 ry voi ottaa Rahastoon vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät Rahaston ehdot sekä kerätä varoja kampanjoilla ja myyntituotteilla.