YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS AWARD


Zonta International Young Women in Public Affairs (YWPA) tunnustuspalkinto on perustettu 1990. Tarkoitus on kannustaa 16-19 – vuotiaita nuoria naisia osallistumaan enemmän yhteiskunnallisiin asioihin palkitsemalla niitä, jotka sitoutuvat vapaaehtoistyöhön, jotka osoittavat kykynsä vapaaehtoistyön johtotehtävissä ja jotka myös osoittavat olevansa sitoutuneita naisten aseman parantamiseen. Jotta naisten edustus olisi vahvempi päätöksenteon avainpaikoilla maailmanlaajuisesti, meidän täytyy kannustaa nuoria naisia rakentamaan omaa uraa, tai pyrkimään johtotehtäviin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, julkishallinnossa ja vapaaehtoisjärjestöissä ja edistämään omaa koulutustaan pitämällä nämä tavoitteet mielessään.

Yhteiskunnalliset asiat liittyvät kaikkeen yhteisölliseen elämään, jossa on päätettävä sellaisista kysymyksistä, mitkä liittyvät ja vaikuttavat siihen yhteisöön, jossa naiset tekevät työtä ja elävät.

Piirin ehdokkaat saavat US$1500. Kymmenen palkinnon saajaa valitaan Piirien ehdokkaista ja he saavat tunnustuspalkinnot, jotka ovat suuruudeltaan US$4000 kukin.

Hakemukset paikallisen Zonta-kerhon kautta.

Hakuohje 2019 suomeksi

Hakuohje 2019 ruotsiksi