Women in Technology Scholarships

STIPENDITOIMIKUNNALLA ON ASIAA…

Women in Technology Scholarships

Tavoite: Saada enemmän koulutettuja naisia teknisille aloille, erityisesti johtaviin asemiin.

Stipendit: Suuruudeltaan täsmälleen samat kuin Jane M Klausman-

stipendit: 32 Piirin palkintoa à $2000 ja 6 kansainvälistä stipendiä à $8000.

Kerho valitsee hakijoista parhaan ja lähettää hakemuksen Piiri 20 Stipenditoimikunnalle määräpäivään mennessä (ks alla).

Hakukelpoisia ovat ilman ikärajaa teknologian alaan liittyviä aineita yliopistotasolla opiskelevat, tai muuta kautta teknologiaan suuntautuneet ja alalla työskentelevät ehdokkaat, ks Women in Technology Scholarships: Guidelines for Clubs and Districts/Regions 2019.

Päivämäärät: Kerho määrää hakijoille oman määräpäivänsä, mihin mennessä kerho haluaa hakemukset harkittavakseen.

Piirin

Stipenditoimikunnalle lähetetään YKSI hakemus osoitteella Eija Salo, Piiri 20 Stipenditoimikunta, Asematie 10 A 3, 02700 KAUNIAINEN, tai eija.salo@aalto.fi, ENNEN 1.8.2019.

Stipenditoimikunta valitsee ehdokkaista yhden hakijan edustamaan piiriä kansainvälisessä kilpailussa ja hyväksyttyään valinnan, Governor lähettää hakemuksen edelleen Päämajaan ennen 1.10.2019.

Tulokset julkaistaan marras-joulukuussa.

Zonta International maksaa USA:n ulkopuolella asuville stipendien saajille rahat suoraan asianomaisten tileille.

Kerhoille: Ennen kuin luovutatte hakemuspaperit hakijalle, täyttäkää kerhon tiedot pyydettyihin kohtiin ja käykää anomus läpi hakijan kanssa.

Hakemus sisältää 11 sivua, jotka kaikki lähetetään Stipenditoimikunnalle kerhon lähetteen (Club Cover Sheet) kera.

Tutustukaa ohjeisiin huolellisesti! 

Kaikki materiaali on tulostettavissa kansainvälisillä sivuilla sekä Piirin 20 sivuilla, 

Kysyttävää? Ota yhteyttä Eija Saloon, puh 09 505 0064, tai sähköposti eija.salo@aalto.fi.

Menestystä toimissanne!

Zonta International Piiri 20

Stipenditoimikunta

Eija Salo, pj

Muistutuksena oheinen:

YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS TUNNUSTUSPALKINNOT

(ANOMUKSET KERHOILLE VIIMEISTÄÄN 12. HELMIKUUTA 2019, JOISTA KERHOT LÄHETTÄVÄT YHDEN PIIRIN STIPENDITOIMIKUNNALLE 4. MAALISKUUTA 2019 MENNESSÄ)

Toivottavasti kerhot ovat löytäneet hyviä ehdokkaita, joista valitsevat parhaan ja lähettävät hänen paperinsa Stipenditoimikunnalle ehdokkaaksi kansainväliseen kilpailuun!