Vuoden Zonta -huomionosoitus 30.4.2017 mennessä piirille

Arvoisat Zontat,

On taasen aika kiittää ja myöntää huomionosoitus ansioituneelle Zonta-sisarelle. Joukossamme on todella monia aktiivisia sisaria, jotka ansaitsevat Vuoden Zontan tittelin. Kenet Sinä haluaisit nimetä Vuoden Zontaksi tänä vuonna?

Ehdottaminen on helppoa! Aikaa on vielä tämä kuukausi.

Vuoden Zonta -huomionosoitus jaetaan vuosittain kannustukseksi yhdelle Zonta International Piiri 20 ry:n (”Piiri”) jäsenkerhoon kuuluvalle Zonta-sisarelle, joka on työskennellyt ansiokkaasti Zonta-toiminnan hyväksi. Huomionosoituksen tarkoituksena ei ole yksinomaan palkita kerhon, Alueen tai Piirin muodollisissa viroissa toimineita Zontia eikä huomionosoituksen myöntäminen edellytä pitkäaikaista mukanaoloa Zonta-toiminnassa. Huomionosoituksen tarkoituksena on kannustaa ja antaa tunnustusta aktiivisuudesta, jota voi olla monenlaista; Zonta-toiminnassa ja sen eteenpäin viemisessä.

Valinnan Vuoden Zontaksi tekee Piirin Jäsenyystoimikunta sille tehtyjen ehdotusten perusteella. Huomionosoitusta, alla olevat huomionosoituksen kriteerit täyttävälle ehdokkaalle voivat hakea Piirin kerhot, Areat tai Piiri itse. Kriteerit huomionosoituksen myöntämiseksi ehdokkaalle ovat seuraavat:

 1. Hän on aktiivinen Zonta kerhossaan/Alueella/Piirissä.
 2. Hän on sisäistänyt Zonta-ideologian ja toteuttaa sitä omassa elämässään.
 3. Hän on ystävällinen, avulias, kannustava ja myönteistä ilmapiiriä kehittävä Zonta.
 4. Hän on innostava esimerkki muille Zontille.
 5. Hän on viestinyt Zonta-toiminnasta ulkopuolisille.
 6. Hän on tuonut uusia jäseniä mukaan Zonta-toimintaan.
 7. Hänessä on ”Zonta-spirittiä”.

Hakemuksen muotovaatimukset:

 1. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja sen maksimipituus on yksi A4-sivu.
 2. Hakemuksessa tulee olla ehdokkaan nimi, yhteystiedot ja kerhon nimi, vapaamuotoiset perustelut yllämainittuihin kriteereihin nojautuen sekä ehdottajan nimi ja ehdottajan yhteyshenkilön yhteystiedot.
 3. Hakemuksen allekirjoittaa kerhon puheenjohtaja, AD tai Governor sen mukaan mikä orgaani esityksen tekee.
 4. Hakemukset lähetetään 30.4.2017 mennessä Jäsenyystoimikunnalle PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen helle.lea@gmail.com.

Vain määräaikaan mennessä tulleet hakemukset käsitellään. Huomionosoitus julkistetaan syksyn piirikokouksessa.

 

Lt.Governor | Memberships Committee Chairman
Zonta International Piiri 20

Lea Helle
 helle.lea@gmail.com
+358 44 350 8112
Paavontie 14, 78300 Varkaus