VARKAUDEN ZONTA-KERHO RY

Varkauden Zonta-kerho on aktiivisesti toimiva kerho, joka etenkin viime vuosina on pyrkinyt lisäämään näkyvyyttään Varkaudessa. Olemme aktiivisella jäsenhankinnalla kartuttaneet kerhomme jäsenmäärää ja jokainen uusi jäsen levittää tietoisuutta meistä tuttavapiiriinsä. Tärkein varainhankintatapahtumamme on jo perinteeksi muuttunut helmikuinen Ystävänpäivätanssiaiset-tapahtuma. Niiden toteuttamiseen olemme saaneet mukaan muita paikallisia toimijoita (esimerkiksi teatteri, soittokunta, harrastelijanäyttelijät ), mikä on tuonut juhlaan uutta potkua ja tehnyt kerhoamme tunnetuksi. Tanssiaisten lisäksi olemme järjestäneet paikallisen ravintolan kanssa vappubrunsseja, pitäneet seminaareja (meillä on ollut erinomainen luennoitsija omasta takaa) sekä järjestäneet arpajaisia ja kirpputoreja. Näistä tapahtumista saaduilla tuloilla on tuettu Varkauden ja lähikuntien avuntarvitsijoita joko suoraan tai järjestöjen, kuntien tai seurakuntien kautta.

Palvelu on meillä toiminnan ihmisillä hyvin hallussa. Olemme koko Zonta -järjestön kautta ja yksittäisinä jäseninä järjestömme arvojen ja kannanottojen takana. Kerhona olemme vaikuttaneet lähinnä esimerkin kautta pitämällä naisten lippua korkealla ja olemalla heikompien puolella. Tulevien vuosien haasteena ehkä onkin tehostaa vaikuttamistoimia niin, että ne näkyisivät yhä enemmän yhteisömme päätöksenteossa ja asenteissa.

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 SUOMI JA VIRO

Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen ja jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen.

Zonta International Piiri 20 on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsenjärjestö. Zonta International noudattaa demokraattisia menettelytapoja ja arvostaa jäsentensä osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yleiskokous on järjestön korkein päättävä elin, joka ohjaa Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin toimintaa.

ZONTA INTERNATIONAL

Zonta International (ZI) on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen sekä välittää tietoa vuosittain haettavina olevista kansainvälisistä stipendeistä ja palkinto-ohjelmista.

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status ) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa (UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa

Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council European).

Zonta International on perustettu 1919, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.