Varkaus on 22 000 asukkaan moderni teollisuuskaupunki maakunnan eteläosassa. Kaupungin menestys perustuu kansainväliseen huippuosaamiseen erityisesti energiateknologiassa ja puunjalostuksessa.

* Pinta-ala on 524,93 km², josta 139,27 km² on vesistöjä
* Rantaviivaa on 940 kilometriä
* Asukastiheys on 60,7 asukasta/maakm² tai 44,6 asukasta/km²

Varkaus sijaitsee
Pohjois-Savon maakunnassa
Itä-Suomen läänissä
valtateiden 5- ja 23 risteyksessä
Saimaan syväväylän varrella

Tutustu kaupungin palveluihin osoitteessa: www.visitvarkaus.fi !

Väkiluvun muutos edellisestä, %, 2016  -0,8
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2016 12,8
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2016 60
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2016 27,2

Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2016 0,2
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2016 2,4
Syntyneiden enemmyys, henkilöä, 2016 -172
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, 2016 -70

Perheiden lukumäärä, 2016 5 782
Asuntokuntien lukumäärä, 2016 11 383
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2016 57,7
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2015 30,6

Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2015 69,0
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2015 25,0

Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2015 7 348
Työllisyysaste, %, 2015 58,5
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, %, 2014 79,7
Työttömien osuus työvoimasta, %, 2015 20,2
Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2015 33,8
Taloudellinen huoltosuhde, 2015 194,5
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä, 2014 8 389
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2014 1,6
Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2014 33,1
Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2014 64,3

Vuosikate, euroa/asukas, 2015 382,9
Lainakanta, euroa/asukas, 2015 2 372,6
Konsernin lainakanta euroa/asukas, 2015 7 957,9
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2015 1 486,0
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2015 3 807,0

Lähde: Tilastokeskus

Kuvat: Carelian Caviar, Harri Eronen, Timo Heinonen, Jone Matilainen, Terhi Siippainen, Anssi Toivanen. Maalaus: Keijo Pesonen.