VARJORAPORTTI SUOMEN 1325-TOIMINTAOHJELMAN TOIMEENPANOSTA

Suomen 1325-verkosto on teettänyt Minna Lyytikäisellä varjoraportin Suomen toisen kansallisen 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” -toimintaohjelman (2012–2016) toimeenpanosta. Työ on tehty pääasiassa aineistotutkimuksena ja keskeisenä materiaalina on käytetty Suomen vuosittaisia raportteja eduskunnalle ohjelman toimeenpanosta (2013, 2014, 2015) ja muita aiheeseen liittyviä strategioita ja linjauksia sekä tutkimustietoa ja kansalaisjärjestöjen tuottamia raportteja. Raportissa selvitetään niin toimintaohjelman toimeenpanon tärkeimpiä saavutuksia kuin siihen liittyviä aukkoja ja esteitä täydentäen jo viime vuonna tehtyä ja ulkoasiainministeriön teettämää Institute for Inclusive Securityn tekemää arvioita, joka keskittyi lähinnä toimintaohjelman arviointiin prosessinäkökulmasta. Työ sisältää myös tapaustutkimuksen Nepalista ja Suomen tuesta Nepalin kansalliselle 1325-toimintaohjelmalle. Lue lisää.